รหัสข้อสอบ : THPA101158
วิชา : ภาษาไทย
ระดับชั้น : ป.1
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 11
1)
คำใดที่อ่านเสียงสระเดียวกัน
ก.
จะ – และ
ข.
เจ้า – จะ
ค.
ที่ – สี่
2)
ตา...........ลูกหมา ควรเติมข้อใด
ก.
ดี
ข.
มี
ค.
สี
3)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "มีแห"
ก.
ชีวา
ข.
ตีแพ
ค.
ตาแช
4)
ตัวเลขใดอ่านออกเสียงแล้วมีสระ แ– ประสม
ก.
6
ข.
7
ค.
8
5)
ข้อใดมีพยัญชนะเหมือนคำว่า "มีดี"
ก.
สามี
ข.
มาดู
ค.
ตีงู
6)
มานีดูตาอีกา ประโยคนี้มีสระใดประสมอยู่มากที่สุด
ก.
–า
ข.
–ี
ค.
–ู
7)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ป + -ี อ่านว่า ปอ – อี – ปี
ข.
ข + แ– อ่านว่า ขอ – ออ – แอ
ค.
ร + –ู อ่านว่า รอ – ออ – รอ
8)
ข้อใดประสมคำด้วย สระ เ–
ก.
เกเร
ข.
รูงู
ค.
อาดี
9)
ข้อใดประสมคำด้วย สระ โ- ทั้งหมด
ก.
โยโต
ข.
โรตี
ค.
ดีเจ
10)
ข้อใดมีสระแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
เวลา
ข.
ชีวา
ค.
เลขา
11)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
โซเซ
ข.
โยเย
ค.
ฮาเฮ
12)
มานะกลับมาจากโรงเรียน มานะควรพูดว่าอย่างไร
ก.
สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่
ข.
ขอโทษครับ
ค.
กลับมาแล้วครับ
13)
คุณยายให้ขนมชูใจ ชูใจควรพูดว่าอย่างไร
ก.
ขอโทษค่ะ
ข.
ไม่เป็นไรค่ะ
ค.
ขอบคุณค่ะ
14)
คำที่ประสมสระเดียวกันกับคำว่า "เซ"
ก.
ยา
ข.
เฉ
ค.
รี
15)
คำที่ประสมสระเดียวกันกับคำว่า "แข"
ก.
แล
ข.
สี
ค.
งา
16)
คำที่ประสมสระเดียวกันกับคำว่า "โต"
ก.
ชู
ข.
กา
ค.
โถ
17)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "กะทิ"
ก.
ทะเล
ข.
มะลิ
ค.
นิดา
18)
ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
ก.
วิชา
ข.
มานี
ค.
ธิดา
19)
ข้อใดมีสระเหมือนกัน
ก.
ปิติ – ชีวา
ข.
กะทิ – ธานี
ค.
สีใส – ดีใจ
20)
ข้อใดมีสระเสียงสั้น
ก.
เกเร
ข.
สิริ
ค.
อาดี
21)
คำใดที่อ่านเสียงสระเดียวกัน
ก.
จะ – และ
ข.
เจ้า – จะ
ค.
ที่ – สี่
22)
ตา...........ลูกหมา ควรเติมข้อใด
ก.
ดี
ข.
มี
ค.
สี
23)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "มีแห"
ก.
ชีวา
ข.
ตีแพ
ค.
ตาแช
24)
ตัวเลขใดอ่านออกเสียงแล้วมีสระ แ– ประสม
ก.
6
ข.
7
ค.
8
25)
ข้อใดมีพยัญชนะเหมือนคำว่า "มีดี"
ก.
สามี
ข.
มาดู
ค.
ตีงู
26)
มานีดูตาอีกา ประโยคนี้มีสระใดประสมอยู่มากที่สุด
ก.
–า
ข.
–ี
ค.
–ู
27)
ข้อใดถูกต้อง
ก.
ป + -ี อ่านว่า ปอ – อี – ปี
ข.
ข + แ– อ่านว่า ขอ – ออ – แอ
ค.
ร + –ู อ่านว่า รอ – ออ – รอ
28)
ข้อใดประสมคำด้วย สระ เ–
ก.
เกเร
ข.
รูงู
ค.
อาดี
29)
ข้อใดประสมคำด้วย สระ โ- ทั้งหมด
ก.
โยโต
ข.
โรตี
ค.
ดีเจ
30)
ข้อใดมีสระแตกต่างจากข้ออื่น
ก.
เวลา
ข.
ชีวา
ค.
เลขา
31)
ข้อใดต่างจากพวก
ก.
โซเซ
ข.
โยเย
ค.
ฮาเฮ
32)
มานะกลับมาจากโรงเรียน มานะควรพูดว่าอย่างไร
ก.
สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่
ข.
ขอโทษครับ
ค.
กลับมาแล้วครับ
33)
คุณยายให้ขนมชูใจ ชูใจควรพูดว่าอย่างไร
ก.
ขอโทษค่ะ
ข.
ไม่เป็นไรค่ะ
ค.
ขอบคุณค่ะ
34)
คำที่ประสมสระเดียวกันกับคำว่า "เซ"
ก.
ยา
ข.
เฉ
ค.
รี
35)
คำที่ประสมสระเดียวกันกับคำว่า "แข"
ก.
แล
ข.
สี
ค.
งา
36)
คำที่ประสมสระเดียวกันกับคำว่า "โต"
ก.
ชู
ข.
กา
ค.
โถ
37)
ข้อใดมีสระเหมือนคำว่า "กะทิ"
ก.
ทะเล
ข.
มะลิ
ค.
นิดา
38)
ข้อใดมีสระต่างจากข้ออื่น
ก.
วิชา
ข.
มานี
ค.
ธิดา
39)
ข้อใดมีสระเหมือนกัน
ก.
ปิติ – ชีวา
ข.
กะทิ – ธานี
ค.
สีใส – ดีใจ
40)
ข้อใดมีสระเสียงสั้น
ก.
เกเร
ข.
สิริ
ค.
อาดี