รหัสข้อสอบ : SCMA210544
วิชา : วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น : ม.2
จำนวน : 40 ข้อ
ชื่อข้อสอบ : แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1
1)
การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง
ข.
การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 100 เมตร
ค.
การหล่นของผลไม้สุกจากต้น
ง.
การปล่อยก้อนหินให้หลุดจากมือลงสู่พื้น
2)
การเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์เป็นการเคลื่อนที่แบบใด
ก.
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ค.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ง.
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
3)
ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง
ก.
การปาลูกฟุตบอลลงไปในสนาม
ข.
การโยนลูกทุเรียนขึ้นรถบรรทุก
ค.
การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย
ง.
การเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่วิ่งบนทางตรง
4)
การเคลื่อนที่ในข้อใดที่เป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุลของระบบ
ก.
การเคลื่อนที่ของลูกตะกร้อในสนาม
ข.
การแกว่งวัตถุเป็นวงกลมแนวราบ
ค.
การวิ่งรอบสนาม
ง.
การแกว่งของชิงช้า
5)
ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
ก.
การนั่งแกว่งชิงช้า
ข.
การหล่นของลูกมะพร้าวจากต้น
ค.
การขับรถจักรยานยนต์บนทางตรง
ง.
การว่ายน้ำในลู่จากขอบสระด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
6)
การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาคล้ายกับการเคลื่อนที่ในข้อใด
ก.
การสั่นของสายไวโอลิน
ข.
การเลี้ยวโค้งของรถจักรยานยนต์
ค.
การโยนลูกแตงโมของชาวสวน
ง.
การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิสในเกมแข่งขัน
7)
วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม
ก.
การเลี้ยวโค้งของรถยนต์
ข.
การแกว่งของชิงช้าสวรรค์
ค.
การกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธาขณะที่ร่มยังไม่กาง
ง.
การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
8)
วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวตรง
ก.
การปล่อยปากกาลงสู่พื้น
ข.
การปล่อยแผ่นกระดาษลงสู่พื้น
ค.
การโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง
ง.
การวิ่งแข่ง 100 เมตร
9)
การเคลื่อนที่แนวตรงมีลักษณะอย่างไร
ก.
เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเดียวไม่มีการย้อนกลับ
ข.
เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในเส้นทางเดิมหลายครั้ง
ค.
เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ง.
ถูกทุกข้อ
10)
การยิงวัตถุไปในอากาศในแนวที่เอียงไปจากแนวดิ่งจะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก.
การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ค.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ง.
การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบกลับไปกลับมา
11)
ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก.
การหมุนของพัดลม
ข.
การเหวี่ยงลูกบอลลงในสนาม
ค.
การเคลื่อนที่ของกระสุนปืน
ง.
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก
12)
การแกว่งของชิงช้ามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
ก.
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ค.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ง.
การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุล
13)
การขว้างลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
ก.
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
ค.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ง.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
14)
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือข้อใด
ก.
แรงต้านของอากาศ
ข.
แรงโน้มถ่วงของโลก
ค.
มวลของวัตถุ
ง.
ตำแหน่งของวัตถุ
15)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.
ความเร็วในแนวระดับ = 0 ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
ข.
ความเร็วในแนวระดับคงที่ ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
ค.
ความเร็วในแนวระดับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความเร็วในแนวดิ่งคงที่
ง.
ความเร็วในแนวระดับ = 0 ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
16)
ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละครั้งข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 1. ระยะทางน้อยกว่าการกระจัด 2. ระยะทางมากกว่าการกระจัด 3. ระยะทางเท่ากับการกระจัด
ก.
ข้อ 1 เท่านั้น
ข.
ข้อ 1 และ 2
ค.
ข้อ 1 และ 3
ง.
ข้อ 2 และ 3
17)
มดดำเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางรถวิ่งตรงไปทางทิศเหนือ 6 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศ ตะวันออก 8 กม. ก็ถึงหน้าโรงเรียนพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้
ก.
ระยะทาง = 2¶(R+h) กม., การกระจัด = 0 กม.
ข.
ระยะทางและการกระจัด = 2¶(R+h) กม.
ค.
ระยะทางและการกระจัด = 0 กม.
ง.
ไม่มีข้อใดถูก
18)
มดตะนอยเดินจากบ้านไปทางทิศเหนือ 8 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก 6 กม. ก็ถึงสนามเด็กเล่นพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของมดตะนอย
ก.
ระยะทางเท่ากับ 14 กม. การกระจัดเท่ากับ 14 กม.
ข.
ระยะทางเท่ากับ 14 กม. การกระจัดเท่ากับ 10 กม.
ค.
ระยะทางเท่ากับ 10 กม. การกระจัดเท่ากับ 10 กม.
ง.
ระยะทางเท่ากับ 10 กม. การกระจัดเท่ากับ 8 กม.
19)
ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
ก.
วัตถุก้อนนี้มีมวล 10 กรัม
ข.
วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
ค.
กระดาษสีแดงมีความกว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.
ง.
รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว40 กม./ชม.
20)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะทาง 1. การกระจัดของ A เท่ากับ 4.5 เมตร 2. การกระจัดของ B เท่ากับ 2 เมตร 3. ระยะทางและการกระจัดของ A มีค่าเท่ากัน 4. ระยะทางและการกระจัดของ B มีค่าไม่เท่ากัน 5. ระยะทางของ A มากกว่าระยะทางของ B
ก.
ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
ข.
ข้อ 3 และ ข้อ 5 เท่านั้น
ค.
ข้อ 1 3 และ 5 เท่านั้น
ง.
ไม่มีข้อถูก
21)
การเคลื่อนที่ในข้อใดต่างจากข้ออื่น
ก.
การโยนลูกบาสเกตบอลลงห่วง
ข.
การวิ่งทางตรงเป็นระยะทาง 100 เมตร
ค.
การหล่นของผลไม้สุกจากต้น
ง.
การปล่อยก้อนหินให้หลุดจากมือลงสู่พื้น
22)
การเคลื่อนที่ของชิงช้าสวรรค์เป็นการเคลื่อนที่แบบใด
ก.
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ค.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ง.
การเคลื่อนที่กลับไปกลับมา
23)
ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรง
ก.
การปาลูกฟุตบอลลงไปในสนาม
ข.
การโยนลูกทุเรียนขึ้นรถบรรทุก
ค.
การเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลข้ามตาข่าย
ง.
การเคลื่อนที่ของรถยนต์ที่วิ่งบนทางตรง
24)
การเคลื่อนที่ในข้อใดที่เป็นการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุลของระบบ
ก.
การเคลื่อนที่ของลูกตะกร้อในสนาม
ข.
การแกว่งวัตถุเป็นวงกลมแนวราบ
ค.
การวิ่งรอบสนาม
ง.
การแกว่งของชิงช้า
25)
ข้อใดจัดเป็นการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
ก.
การนั่งแกว่งชิงช้า
ข.
การหล่นของลูกมะพร้าวจากต้น
ค.
การขับรถจักรยานยนต์บนทางตรง
ง.
การว่ายน้ำในลู่จากขอบสระด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
26)
การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกาคล้ายกับการเคลื่อนที่ในข้อใด
ก.
การสั่นของสายไวโอลิน
ข.
การเลี้ยวโค้งของรถจักรยานยนต์
ค.
การโยนลูกแตงโมของชาวสวน
ง.
การเคลื่อนที่ของลูกเทนนิสในเกมแข่งขัน
27)
วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่เป็นวงกลม
ก.
การเลี้ยวโค้งของรถยนต์
ข.
การแกว่งของชิงช้าสวรรค์
ค.
การกระโดดร่มแบบดิ่งพสุธาขณะที่ร่มยังไม่กาง
ง.
การขับรถวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
28)
วัตถุในข้อใดไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวตรง
ก.
การปล่อยปากกาลงสู่พื้น
ข.
การปล่อยแผ่นกระดาษลงสู่พื้น
ค.
การโยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง
ง.
การวิ่งแข่ง 100 เมตร
29)
การเคลื่อนที่แนวตรงมีลักษณะอย่างไร
ก.
เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางเดียวไม่มีการย้อนกลับ
ข.
เป็นการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในเส้นทางเดิมหลายครั้ง
ค.
เป็นการเคลื่อนที่ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลง
ง.
ถูกทุกข้อ
30)
การยิงวัตถุไปในอากาศในแนวที่เอียงไปจากแนวดิ่งจะทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่อย่างไร
ก.
การเคลื่อนที่เป็นแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ค.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ง.
การเคลื่อนที่แนวโค้งแบบกลับไปกลับมา
31)
ข้อใดเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ก.
การหมุนของพัดลม
ข.
การเหวี่ยงลูกบอลลงในสนาม
ค.
การเคลื่อนที่ของกระสุนปืน
ง.
การเคลื่อนที่ของดวงจันทร์รอบโลก
32)
การแกว่งของชิงช้ามีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
ก.
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ค.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
ง.
การเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมาผ่านแนวสมดุล
33)
การขว้างลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบใด
ก.
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ข.
การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง
ค.
การเคลื่อนที่เป็นวงกลม
ง.
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
34)
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์คือข้อใด
ก.
แรงต้านของอากาศ
ข.
แรงโน้มถ่วงของโลก
ค.
มวลของวัตถุ
ง.
ตำแหน่งของวัตถุ
35)
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์เกิดขึ้นได้อย่างไร
ก.
ความเร็วในแนวระดับ = 0 ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
ข.
ความเร็วในแนวระดับคงที่ ความเร็วในแนวดิ่ง = 0
ค.
ความเร็วในแนวระดับเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความเร็วในแนวดิ่งคงที่
ง.
ความเร็วในแนวระดับ = 0 ความเร็วในแนวดิ่งเพิ่มขึ้นตลอดเวลา
36)
ในการเคลื่อนที่ของวัตถุแต่ละครั้งข้อใดไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 1. ระยะทางน้อยกว่าการกระจัด 2. ระยะทางมากกว่าการกระจัด 3. ระยะทางเท่ากับการกระจัด
ก.
ข้อ 1 เท่านั้น
ข.
ข้อ 1 และ 2
ค.
ข้อ 1 และ 3
ง.
ข้อ 2 และ 3
37)
มดดำเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยรถโดยสารประจำทางรถวิ่งตรงไปทางทิศเหนือ 6 กม. จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางทิศ ตะวันออก 8 กม. ก็ถึงหน้าโรงเรียนพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของการเดินทางในครั้งนี้
ก.
ระยะทาง = 2¶(R+h) กม., การกระจัด = 0 กม.
ข.
ระยะทางและการกระจัด = 2¶(R+h) กม.
ค.
ระยะทางและการกระจัด = 0 กม.
ง.
ไม่มีข้อใดถูก
38)
มดตะนอยเดินจากบ้านไปทางทิศเหนือ 8 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก 6 กม. ก็ถึงสนามเด็กเล่นพอดี จงหาระยะทางและการกระจัดของมดตะนอย
ก.
ระยะทางเท่ากับ 14 กม. การกระจัดเท่ากับ 14 กม.
ข.
ระยะทางเท่ากับ 14 กม. การกระจัดเท่ากับ 10 กม.
ค.
ระยะทางเท่ากับ 10 กม. การกระจัดเท่ากับ 10 กม.
ง.
ระยะทางเท่ากับ 10 กม. การกระจัดเท่ากับ 8 กม.
39)
ข้อใดจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์
ก.
วัตถุก้อนนี้มีมวล 10 กรัม
ข.
วันนี้มีอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส
ค.
กระดาษสีแดงมีความกว้าง 20 ซม.ยาว 30 ซม.
ง.
รถยนต์คันหนึ่งแล่นไปทางทิศเหนือด้วยความเร็ว40 กม./ชม.
40)
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระยะทาง 1. การกระจัดของ A เท่ากับ 4.5 เมตร 2. การกระจัดของ B เท่ากับ 2 เมตร 3. ระยะทางและการกระจัดของ A มีค่าเท่ากัน 4. ระยะทางและการกระจัดของ B มีค่าไม่เท่ากัน 5. ระยะทางของ A มากกว่าระยะทางของ B
ก.
ข้อ 1 และ ข้อ 2 เท่านั้น
ข.
ข้อ 3 และ ข้อ 5 เท่านั้น
ค.
ข้อ 1 3 และ 5 เท่านั้น
ง.
ไม่มีข้อถูก