ม.3

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THMA309783

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 11 มิ.ย. 56 เวลา 22:20 น.

ผู้สร้าง : ธนพล เจริญสัตย์สุนทร

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“เด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่ง ต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าวไป” จาก “กลอนสี่ ” บทนี้ วรรคใดที่เรียกว่าวรรครอง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะคุณข้าวของในท้องตลาดพากันขึ้นราคาไปหมดทุกอย่าง ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าเทอมลูก ค่าอาหาร สารพัดอย่าง แย่แล้วล่ะค่ะ” จากข้อความข้างต้นเป็นคำพูดประเภทใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อความในข้อ 3. ข้อเท็จจริงมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คำใดมีความหมายว่า “เอาของวางลงบนที่รองรับแล้วตัดให้เป็นชิ้นบางๆ”

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน” จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“หลวงตาเทศน์เรื่องการประหยัด พ่อเห็นว่า.........จึงนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน” จากข้อความนี้ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ถ้าเดี่ยวต้องการความรู้ทางวิชาการ ควรเลือกอ่านสื่อสารสนเทศประเภทใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สรรพนามได้เหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเพื่อน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ในการเขียนรายงาน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง” ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“ข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาล ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยไว้หางยาว แล้วต้มให้สุก นิยมใช้ในเทศกาลวันออกพรรษา” จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 1. ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียม่านสายตา 2. การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน 3. ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา 4. ถ้าเป็นต้อหินทุกชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้ อาเจียน 5. ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“แม่น้ำ” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“จะเรียนคมเรียนเถิดอย่าเปิดฝัก” ตรงกับสำนวนในข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“เด็กไทยวันนี้ ต้องดีต้องเก่ง ต้องช่วยตัวเอง ต้องเร่งก้าวไป” จาก “กลอนสี่ ” บทนี้ วรรคใดที่เรียกว่าวรรครอง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะคะคุณข้าวของในท้องตลาดพากันขึ้นราคาไปหมดทุกอย่าง ไหนจะค่าเช่าบ้าน ค่าเทอมลูก ค่าอาหาร สารพัดอย่าง แย่แล้วล่ะค่ะ” จากข้อความข้างต้นเป็นคำพูดประเภทใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อความในข้อ 3. ข้อเท็จจริงมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คำใดมีความหมายว่า “เอาของวางลงบนที่รองรับแล้วตัดให้เป็นชิ้นบางๆ”

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“โวหาร หมายถึง ชั้นเชิง สำนวน หรือท่วงทำนองการแต่งหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจมีความรู้สึกคล้อยตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียน” จากข้อความข้างตัน ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“หลวงตาเทศน์เรื่องการประหยัด พ่อเห็นว่า.........จึงนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน” จากข้อความนี้ ควรเติมคำในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ถ้าเดี่ยวต้องการความรู้ทางวิชาการ ควรเลือกอ่านสื่อสารสนเทศประเภทใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดใช้สรรพนามได้เหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พฤติกรรมใดแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติเพื่อน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พฤติกรรมที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ในการเขียนรายงาน ควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นข้อเท็จจริง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“เมื่อเกิดบาดแผล ควรล้างบาดแผลนั้นด้วยน้ำสะอาดก่อนหลังจากนั้นจึงใช้แอลกอฮอล์เช็ดล้างอีกครั้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค แล้วปิดด้วยปลาสเตอร์ปิดแผลลีกครั้งหนึ่ง” ข้อความข้างต้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“ข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิ ใส่เกลือ น้ำตาล ห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อนหรือใบเตยไว้หางยาว แล้วต้มให้สุก นิยมใช้ในเทศกาลวันออกพรรษา” จากข้อความข้างต้น นักเรียนคิดว่าเป็นอาหารชนิดใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

อธิป + บดี รวมกันเป็นคำสนธิได้อย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ได้เหมาะสมที่สุด 1. ผู้ป่วยเป็นต้อหินจะมีอาการตามัว สูญเสียม่านสายตา 2. การรักษาต้อหินอาจใช้ยาหยอดตาและยารับประทาน 3. ต้อหินเกิดจากความดันในสายตาเพิ่มสูงขึ้นจนทำลายประสาทตา 4. ถ้าเป็นต้อหินทุกชนิดรุนแรงจะปวดตา ปวดศีรษะมากและคลื่นไส้ อาเจียน 5. ผู้ที่เป็นต้อหินบางรายอาจจำเป็นต้องรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์หรือโดยการผ่าตัด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“แม่น้ำ” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน