ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2544) ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB609778

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 11 มิ.ย. 56 เวลา 18:50 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

รูปร่างโมเลกุลของ MG3 มีลักษณะใด

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

กำหนดพลังงานพันธะเฉลี่ย (kJ/mol) ต่อไปนี้ C-C = 348 C-H = 413 C–O = 358 C=O = 745 O-H = 463 O=O = 498 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรพานอล (ในสถานะแก็ส) 1 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส CO2 และไอน้ำจะคายหรือดูดพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุล C7H12 สาร A ฟอกสีโบรมีนได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร B มีสูตร C7H12Br2 สาร A ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ให้สาร C มีสูตร C7H14O2 สาร C ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม ให้แก๊สไฮโดรเจน แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สาร A ควรเป็นสารในข้อใด ก. สารประกอบแอลคีนโซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 2 พันธะ ข. สารประกอบแอลคีนที่มีโครงสร้างเป็นวง และมีพันธะคู่ 1 พันธะ ค. สารประกอบแอลไคน์ ง. สารประกอบอะโรมาติก ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

สารคู่ใดมีสมบัติทางเคมีและกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

จากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร ก ข และ ค (มีสูตรโครงสร้างดังแสดง) ละลายอยู่ในอีเทอร์

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

นำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตาราง สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีน

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดจัดเป็นปฏิกิริยาแอลคิเลชัน

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ผิด ก. พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดสภาวะ ค. พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ง. เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลว

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง ก. สารประกอบของอะลูมิเนียมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำน้ำประปา มีสูตรเป็น Al2O3 2H2O ข. สารประกอบ Agl มีความสำคัญเพราะใช้เป็นส่วนผสมในเกลือสินเธาว์เพื่อเพิ่มไอโอไดต์ไอออนในการบริโภค ค. สารประกอบของฟอสฟอรัส จำพวกออร์แกโนฟอสเฟตที่ใช้เป็นสารฆ่าแมลงนั้นสลายได้ง่ายจึงมีพิษตกค้างน้อย

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

มลพิษในอากาศที่เกิดจากไฟไหม้ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย และในประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบมายังประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เกิดจากแก๊สในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. แร่พลวงในธรรมชาติคือ Sb2S3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1) ข. ออกไซด์ของพลวงถก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3) ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2) ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na2CO3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

รูปร่างโมเลกุลของ MG3 มีลักษณะใด

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

กำหนดพลังงานพันธะเฉลี่ย (kJ/mol) ต่อไปนี้ C-C = 348 C-H = 413 C–O = 358 C=O = 745 O-H = 463 O=O = 498 ปฏิกิริยาการเผาไหม้ของโพรพานอล (ในสถานะแก็ส) 1 โมล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส CO2 และไอน้ำจะคายหรือดูดพลังงานกี่กิโลจูลต่อโมล

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

สาร A มีสูตรโมเลกุล C7H12 สาร A ฟอกสีโบรมีนได้อย่างรวดเร็ว ให้สาร B มีสูตร C7H12Br2 สาร A ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ให้สาร C มีสูตร C7H14O2 สาร C ทำปฏิกิริยากับโลหะโซเดียม ให้แก๊สไฮโดรเจน แต่ไม่ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สาร A ควรเป็นสารในข้อใด ก. สารประกอบแอลคีนโซ่เปิดที่มีพันธะคู่ 2 พันธะ ข. สารประกอบแอลคีนที่มีโครงสร้างเป็นวง และมีพันธะคู่ 1 พันธะ ค. สารประกอบแอลไคน์ ง. สารประกอบอะโรมาติก ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

สารคู่ใดมีสมบัติทางเคมีและกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

จากผลการทดลองสารอินทรีย์ 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง สารคู่ใดต่อไปนี้ไม่สามารถใช้โลหะโซเดียมบอกความแตกต่างได้

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ของผสมชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร ก ข และ ค (มีสูตรโครงสร้างดังแสดง) ละลายอยู่ในอีเทอร์

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

นำสาร 4 ชนิดไปทำการทดสอบได้ผลดังตาราง สาร A, B, C และ D อาจเป็นสารในข้อใด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ข้อสรุปใดผิด ละลายน้ำมัน A, B, C และ D ในเฮกเซนให้มีความเข้มข้นเท่ากัน แล้วทดสอบการฟอกสีกับ Br2

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

สารในข้อใดที่ไม่ใช่กรดอะมิโนจากโปรตีน

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

ปฏิกิริยาในข้อใดจัดเป็นปฏิกิริยาแอลคิเลชัน

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ข้อความใดต่อไปนี้ผิด ก. พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุลมีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถนำมาหลอมใหม่ได้ ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิลหรือหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดสภาวะ ค. พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ง. เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้นเป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อนดีมากและไม่หลอมเหลว

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง ก. สารประกอบของอะลูมิเนียมชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ในการทำน้ำประปา มีสูตรเป็น Al2O3 2H2O ข. สารประกอบ Agl มีความสำคัญเพราะใช้เป็นส่วนผสมในเกลือสินเธาว์เพื่อเพิ่มไอโอไดต์ไอออนในการบริโภค ค. สารประกอบของฟอสฟอรัส จำพวกออร์แกโนฟอสเฟตที่ใช้เป็นสารฆ่าแมลงนั้นสลายได้ง่ายจึงมีพิษตกค้างน้อย

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

มลพิษในอากาศที่เกิดจากไฟไหม้ป่าพรุทางภาคใต้ของประเทศไทย และในประเทศอินโดนีเซียที่ส่งผลกระทบมายังประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ เกิดจากแก๊สในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. แร่พลวงในธรรมชาติคือ Sb2S3 ก่อนนำไปถลุงต้องเปลี่ยนให้เป็นออกไซด์ก่อนเรียกกระบวนการนี้ว่าย่างแร่ (สมการ 1) ข. ออกไซด์ของพลวงถก CO รีดิวซ์เป็นพลวง (สมการ 3) ค. การเผาถ่านหินทุกครั้งจะได้ CO (สมการ 2) ง. ถ้าแร่พลวงไม่บริสุทธิ์ จะต้องใช้ Na2CO3 มาดึงเอาสารปนเปื้อนออกมาเป็นตะกอน ข้อใดถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน