ป.3

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPA300968

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.3

สร้างเมื่อ

: 14 ธ.ค. 52 เวลา 17:48 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การบวก ลบ คูณ หาร

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/38
คำถาม :

17,623 + 21,572 = .......

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

31,529 + 43,480 = .......

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

28,613 – 12,704 = .......

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

54,601 – 23,767 = .......

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

คำตอบของโจทย์ข้อใดมีค่ามากกว่า 52,879 + 31,606 = .......

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

ทวีฝากเงินที่ธนาคารครั้งแรก 52,500 บาท ฝากเงินที่ธนาคารครั้งที่สอง 28,500 บาท รวมแล้วทวีฝากเงินทั้งหมดกี่บาท โจทย์ต้องการทราบอะไร

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ทวีฝากเงินที่ธนาคารครั้งแรก 52,500 บาท ฝากเงินที่ธนาคารครั้งที่สอง 28,500 บาท รวมแล้วทวีฝากเงินทั้งหมดกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ทวีฝากเงินที่ธนาคารครั้งแรก 52,500 บาท ฝากเงินที่ธนาคารครั้งที่สอง 28,500 บาท รวมแล้วทวีฝากเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

นิดมีเงิน 48,300 บาท เธอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 18,500 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท โจทย์ต้องการทราบอะไร

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

นิดมีเงิน 48,300 บาท เธอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 18,500 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

นิดมีเงิน 48,300 บาท เธอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 18,500 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรักษาคนไข้ชาย 45,846 คน คนไข้หญิง 26,802 คน โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาคนไข้ชายมากกว่าคนไข้หญิงกี่คน จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใด

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรักษาคนไข้ชาย 45,846 คน คนไข้หญิง 26,802 คน โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาคนไข้ชายมากกว่าคนไข้หญิงกี่คน

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

ข้อใดมีค่าเท่ากับ 43,460

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 43,200 ตัว เลี้ยงปลานิล 35,700 ตัว เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัว โจทย์ต้องการทราบอะไร

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 43,200 ตัว เลี้ยงปลานิล 35,700 ตัว เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 43,200 ตัว เลี้ยงปลานิล 35,700 ตัว เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

11,596 + 23,475 + 43,620 = .......

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

ธวัชมีเงิน 92,450 บาท สุภัทท์มีเงิน 79,630 บาท ธวัชมีเงินมากกว่าสุภัทท์กี่บาท

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

17,623 + 21,572 = .......

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

31,529 + 43,480 = .......

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

28,613 – 12,704 = .......

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

54,601 – 23,767 = .......

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

คำตอบของโจทย์ข้อใดมีค่ามากกว่า 52,879 + 31,606 = .......

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

ทวีฝากเงินที่ธนาคารครั้งแรก 52,500 บาท ฝากเงินที่ธนาคารครั้งที่สอง 28,500 บาท รวมแล้วทวีฝากเงินทั้งหมดกี่บาท โจทย์ต้องการทราบอะไร

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ทวีฝากเงินที่ธนาคารครั้งแรก 52,500 บาท ฝากเงินที่ธนาคารครั้งที่สอง 28,500 บาท รวมแล้วทวีฝากเงินทั้งหมดกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ทวีฝากเงินที่ธนาคารครั้งแรก 52,500 บาท ฝากเงินที่ธนาคารครั้งที่สอง 28,500 บาท รวมแล้วทวีฝากเงินทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

นิดมีเงิน 48,300 บาท เธอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 18,500 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท โจทย์ต้องการทราบอะไร

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

นิดมีเงิน 48,300 บาท เธอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 18,500 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

นิดมีเงิน 48,300 บาท เธอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ราคา 18,500 บาท นิดเหลือเงินกี่บาท

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรักษาคนไข้ชาย 45,846 คน คนไข้หญิง 26,802 คน โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาคนไข้ชายมากกว่าคนไข้หญิงกี่คน จากโจทย์ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังข้อใด

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งรักษาคนไข้ชาย 45,846 คน คนไข้หญิง 26,802 คน โรงพยาบาลแห่งนี้รักษาคนไข้ชายมากกว่าคนไข้หญิงกี่คน

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

ข้อใดมีค่าเท่ากับ 43,460

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 43,200 ตัว เลี้ยงปลานิล 35,700 ตัว เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัว โจทย์ต้องการทราบอะไร

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 43,200 ตัว เลี้ยงปลานิล 35,700 ตัว เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัว เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

เกษตรกรเลี้ยงปลาดุก 43,200 ตัว เลี้ยงปลานิล 35,700 ตัว เกษตรกรเลี้ยงปลาทั้งหมดกี่ตัว

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

11,596 + 23,475 + 43,620 = .......

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

ธวัชมีเงิน 92,450 บาท สุภัทท์มีเงิน 79,630 บาท ธวัชมีเงินมากกว่าสุภัทท์กี่บาท

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน