ป.2

แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การตวง

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAPA200956

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ป.2

สร้างเมื่อ

: 10 ธ.ค. 52 เวลา 17:31 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การชั่ง ตวง วัด

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/36
คำถาม :

เครื่องตวงชนิดใด มีหน่วยเป็นลิตร

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

เครื่องตวงชนิดใดไม่ใช่เครื่องตวงมาตรฐาน

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

เครื่องตวงชนิดใด ตวงได้ทั้งของเหลวและของแห้ง

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
จากข้อความดังกล่าว ถังน้ำ 1 ใบ จุน้ำได้กี่ลิตร

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
จากข้อความดังกล่าว ภาชนะใดจุน้ำได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
จากข้อความดังกล่าว ถังน้ำจุได้มากกว่าขวดน้ำกี่ลิตร

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
​จากข้อความดังกล่าว ถ้าใช้เหยือกน้ำ 1 ใบ และถังน้ำ 1 ใบ จะจุน้ำได้รวมกันกี่ลิตร

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

โหลใบหนึ่งจุน้ำได้ 30 ลิตร ในโหลมีน้ำอยู่ 17 ลิตร ต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มพอดี

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

มีน้ำอยู่ 23 ถัง ใช้รดน้ำต้นไม้ไป 12 ถัง เหลือน้ำกี่ถัง

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

การตวงของแห้งที่เป็นของหยาบหรือชิ้นใหญ่ มีวิธีตวงอย่างไร

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

เหยือกใบหนึ่งจุน้ำได้ 5 ถ้วยตวง เหยือกอีกใบจุน้ำได้ 3 ถ้วยตวง เหยือกสองใบจุน้ำรวมกันได้กี่ถ้วยตวง

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

กะละมัง 1 ใบ เมื่อเทน้ำใส่ 20 ถ้วยตวงจะเต็มพอดี กะละมังมีความจุเท่าไร

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

ขวดใบหนึ่งจุน้ำได้ 3 ลิตร ในขวดมีน้ำเพียง 1 ลิตร ยังใส่น้ำได้อีกกี่ลิตร

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

น้ำ 1 ลิตร ......... น้ำปลา 2 ลิตร ควรเติมเครื่องหมายใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

ถัง มีความจุ = 18 แก้ว เหยือก มีความจุ = 8 แก้ว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

นิดมีน้ำตาลทรายขาว 15 ลิตร มีน้ำตาลทรายแดง 12 ลิตร นิดมีน้ำตาลทรายแดงน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวกี่ลิตร

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

สิ่งของในข้อใดที่ตวงแล้วต้องปาดให้เรียบ

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

เครื่องตวงชนิดใด มีหน่วยเป็นลิตร

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

เครื่องตวงชนิดใดไม่ใช่เครื่องตวงมาตรฐาน

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

เครื่องตวงชนิดใด ตวงได้ทั้งของเหลวและของแห้ง

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
จากข้อความดังกล่าว ถังน้ำ 1 ใบ จุน้ำได้กี่ลิตร

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
จากข้อความดังกล่าว ภาชนะใดจุน้ำได้น้อยที่สุด

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
จากข้อความดังกล่าว ถังน้ำจุได้มากกว่าขวดน้ำกี่ลิตร

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

เหยือกน้ำ 1 ใบ จุ 3 ลิตร ถังน้ำ 1 ใบ จุ 4 ลิตร ขวดน้ำ 1 ใบ จุ 2 ลิตร
​จากข้อความดังกล่าว ถ้าใช้เหยือกน้ำ 1 ใบ และถังน้ำ 1 ใบ จะจุน้ำได้รวมกันกี่ลิตร

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

โหลใบหนึ่งจุน้ำได้ 30 ลิตร ในโหลมีน้ำอยู่ 17 ลิตร ต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตรจึงจะเต็มพอดี

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

มีน้ำอยู่ 23 ถัง ใช้รดน้ำต้นไม้ไป 12 ถัง เหลือน้ำกี่ถัง

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

การตวงของแห้งที่เป็นของหยาบหรือชิ้นใหญ่ มีวิธีตวงอย่างไร

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

เหยือกใบหนึ่งจุน้ำได้ 5 ถ้วยตวง เหยือกอีกใบจุน้ำได้ 3 ถ้วยตวง เหยือกสองใบจุน้ำรวมกันได้กี่ถ้วยตวง

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

กะละมัง 1 ใบ เมื่อเทน้ำใส่ 20 ถ้วยตวงจะเต็มพอดี กะละมังมีความจุเท่าไร

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

ขวดใบหนึ่งจุน้ำได้ 3 ลิตร ในขวดมีน้ำเพียง 1 ลิตร ยังใส่น้ำได้อีกกี่ลิตร

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

น้ำ 1 ลิตร ......... น้ำปลา 2 ลิตร ควรเติมเครื่องหมายใดลงในช่องว่าง

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

ถัง มีความจุ = 18 แก้ว เหยือก มีความจุ = 8 แก้ว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

นิดมีน้ำตาลทรายขาว 15 ลิตร มีน้ำตาลทรายแดง 12 ลิตร นิดมีน้ำตาลทรายแดงน้อยกว่าน้ำตาลทรายขาวกี่ลิตร

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

สิ่งของในข้อใดที่ตวงแล้วต้องปาดให้เรียบ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน