มัธยมปลาย

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB000792

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ย. 52 เวลา 17:49 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใด เป็นการช่วยให้สารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คำกล่าวในข้อใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คาร์โบไฮเดรตในข้อใด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ธาตุชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในสารจำพวกคาร์โบไฮเดรต

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สารชนิดหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทิงเจอร์ไอโอดีน เปลี่ยนสีทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน้ำเงิน นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างสารชนิดใด ในอัตราส่วนเท่าใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากไขมันหรือน้ำมัน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ให้นักเรียนลองพิจารณาว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้อาจได้รับอันตรายจากคอเลสเตอรอลได้

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้โปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

จงทำนายว่าสารชนิดหนึ่งเมื่อนำมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน และนำไปทดสอบกับสารต่างๆ ได้ผลดังนี้ ส่วนที่ 1 ทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงและน้ำเงิน ส่วนที่ 2 ผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำไปต้มและทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงส้ม ส่วนที่ 3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตได้สีม่วง จากผลการทดสอบดังต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าสารชนิดนี้เป็นสารในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“โรคตานขโมย” เกิดจากการขาดสารอาหารในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของสารชีวโมเลกุล

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เบสชนิดใดที่ไม่พบอยู่ในโครงสร้างของดีเอ็นเอ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใด เป็นการช่วยให้สารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คำกล่าวในข้อใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คาร์โบไฮเดรตในข้อใด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ธาตุชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในสารจำพวกคาร์โบไฮเดรต

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สารชนิดหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทิงเจอร์ไอโอดีน เปลี่ยนสีทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน้ำเงิน นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างสารชนิดใด ในอัตราส่วนเท่าใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากไขมันหรือน้ำมัน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ให้นักเรียนลองพิจารณาว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้อาจได้รับอันตรายจากคอเลสเตอรอลได้

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้โปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

จงทำนายว่าสารชนิดหนึ่งเมื่อนำมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน และนำไปทดสอบกับสารต่างๆ ได้ผลดังนี้ ส่วนที่ 1 ทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงและน้ำเงิน ส่วนที่ 2 ผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำไปต้มและทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงส้ม ส่วนที่ 3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตได้สีม่วง จากผลการทดสอบดังต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าสารชนิดนี้เป็นสารในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“โรคตานขโมย” เกิดจากการขาดสารอาหารในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของสารชีวโมเลกุล

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เบสชนิดใดที่ไม่พบอยู่ในโครงสร้างของดีเอ็นเอ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน