มัธยมปลาย

สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB000790

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 4 พ.ย. 52 เวลา 17:26 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ธาตุและสารประกอบ , โครงสร้างอะตอม

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม และนำเสนอว่าอะตอมมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุภาคที่มีมวลน้อยที่สุด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของทอมสัน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอะตอม

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อความใดถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สมบัติทางเคมีของอะตอมขึ้นอยู่กับจำนวนของอนุภาคใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เมื่อจำนวนโปรตอนของอะตอมของธาตุเปลี่ยนไป ทำให้เกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงนิวคลีออน (Nucleon)

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อะตอมที่เป็นกลางของธาตุที่มีนิวตรอนจำนวน 91 อนุภาค และมีอิเล็กตรอนจำนวน 40 อนุภาค เลขอะตอมของธาตุนี้ควรจะเป็นเท่าใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมโพแทสเซียมคือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสมบัติของธาตุโลหะ

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ธาตุชนิดหนึ่งมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีส้มแดง นักเรียนคิดว่าแก๊สชนิดนี้คือแก๊สใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ธาตุ X จัดอยู่ในหมู่ที่ 3A คาบที่ 2 แสดงว่าธาตุ X มีเลขอะตอมเท่าใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดมีสมบัติเป็นธาตุกึ่งโลหะ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดจัดเป็นโลหะแทรนซิซัน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดไม่ใช่ธาตุอโลหะ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีเกิดจากอะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีในข้อใดที่ใช้ในการหาอายุของวัตถุโบราณ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งจำนวน 20 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 28 วัน ปรากฏว่ามีธาตุกัมมันตรังสีนั้นเหลืออยู่ 1.25 กรัม นักเรียนคิดว่าครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม และนำเสนอว่าอะตอมมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้เป็นอนุภาคที่มีมวลน้อยที่สุด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของทอมสัน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอะตอม

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อความใดถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สมบัติทางเคมีของอะตอมขึ้นอยู่กับจำนวนของอนุภาคใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เมื่อจำนวนโปรตอนของอะตอมของธาตุเปลี่ยนไป ทำให้เกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงนิวคลีออน (Nucleon)

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อะตอมที่เป็นกลางของธาตุที่มีนิวตรอนจำนวน 91 อนุภาค และมีอิเล็กตรอนจำนวน 40 อนุภาค เลขอะตอมของธาตุนี้ควรจะเป็นเท่าใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอมโพแทสเซียมคือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสมบัติของธาตุโลหะ

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ธาตุชนิดหนึ่งมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง ไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้แสงสีส้มแดง นักเรียนคิดว่าแก๊สชนิดนี้คือแก๊สใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ธาตุ X จัดอยู่ในหมู่ที่ 3A คาบที่ 2 แสดงว่าธาตุ X มีเลขอะตอมเท่าใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดมีสมบัติเป็นธาตุกึ่งโลหะ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดจัดเป็นโลหะแทรนซิซัน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ธาตุในข้อใดไม่ใช่ธาตุอโลหะ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การแผ่รังสีของธาตุกัมมันตรังสีเกิดจากอะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีในข้อใดที่ใช้ในการหาอายุของวัตถุโบราณ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งจำนวน 20 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 28 วัน ปรากฏว่ามีธาตุกัมมันตรังสีนั้นเหลืออยู่ 1.25 กรัม นักเรียนคิดว่าครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสีนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ธาตุกัมมันตรังสีชนิดใดที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคมะเร็ง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน