มัธยมปลาย

ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB000780

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 30 ต.ค. 52 เวลา 15:18 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

อารยธรรมจีนในเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

อารยธรรมจีนด้านใดที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เหตุใดการศึกษาอารยธรรมจีนจึงมีข้อมูลให้ศึกษามากกว่าอารยธรรมอื่น

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เหตุใดปรัชญาขงจื๊อจึงมีอิทธิพลต่อชาวจีนมากกว่าปรัชญาอื่น

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ความเจริญที่โดดเด่นของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุคืออะไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เราควรทำอย่างไรเพื่อให้อารยธรรมจากภายนอกที่เรารับมามีประโยชน์สูงสุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การแลกเปลี่ยนอารยธรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ปัญหาการขาดแคลนอาหารในโลกปัจจุบัน ควรใช้การสร้างสรรค์ของอารยธรรมโบราณในเรื่องใดมาช่วยแก้ไขปัญหา

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลมาจากการประดิษฐ์ตัวอักษรของอารยธรรมโบราณ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การที่เราสามารถวางแผนการทำงานในอนาคตได้เพราะเราอาศัยอารยธรรมโบราณในเรื่องใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การขอหวยจากต้นไม้ของคนไทยสะท้อนถึงความเชื่อโบราณในเรื่องใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

อุตสาหกรรมอัญมณีในปัจจุบันเป็นผลมาจากกิจกรรมใดในสมัยโบราณ

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะเด่นของระบบกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

อารยธรรมเมโสโปเตเมียด้านใดมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันมากที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุใดบริเวณเมโสโปเตเมียจึงมีกลุ่มชนต่างๆ เข้ามาสร้างอารยธรรมจำนวนมาก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ความเชื่อของอียิปต์ในเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของมนุษย์ในเวลาต่อมา

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พีระมิดแสดงถึงความเจริญด้านใดของอารยธรรมอียิปต์

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

อักษรไฮโรกลิฟิกของอารยธรรมอียิปต์มีลักษณะเด่นอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การทำมัมมี่ของอียิปต์แสดงถึงความเจริญของอารยธรรมอียิปต์ในด้านใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

อารยธรรมจีนในเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบัน

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

อารยธรรมจีนด้านใดที่ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เหตุใดการศึกษาอารยธรรมจีนจึงมีข้อมูลให้ศึกษามากกว่าอารยธรรมอื่น

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เหตุใดปรัชญาขงจื๊อจึงมีอิทธิพลต่อชาวจีนมากกว่าปรัชญาอื่น

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ความเจริญที่โดดเด่นของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุคืออะไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนาสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เราควรทำอย่างไรเพื่อให้อารยธรรมจากภายนอกที่เรารับมามีประโยชน์สูงสุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การแลกเปลี่ยนอารยธรรมส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ปัญหาการขาดแคลนอาหารในโลกปัจจุบัน ควรใช้การสร้างสรรค์ของอารยธรรมโบราณในเรื่องใดมาช่วยแก้ไขปัญหา

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลมาจากการประดิษฐ์ตัวอักษรของอารยธรรมโบราณ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การที่เราสามารถวางแผนการทำงานในอนาคตได้เพราะเราอาศัยอารยธรรมโบราณในเรื่องใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การขอหวยจากต้นไม้ของคนไทยสะท้อนถึงความเชื่อโบราณในเรื่องใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

อุตสาหกรรมอัญมณีในปัจจุบันเป็นผลมาจากกิจกรรมใดในสมัยโบราณ

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะเด่นของระบบกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

อารยธรรมเมโสโปเตเมียด้านใดมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในปัจจุบันมากที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุใดบริเวณเมโสโปเตเมียจึงมีกลุ่มชนต่างๆ เข้ามาสร้างอารยธรรมจำนวนมาก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ความเชื่อของอียิปต์ในเรื่องใดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของมนุษย์ในเวลาต่อมา

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พีระมิดแสดงถึงความเจริญด้านใดของอารยธรรมอียิปต์

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

อักษรไฮโรกลิฟิกของอารยธรรมอียิปต์มีลักษณะเด่นอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การทำมัมมี่ของอียิปต์แสดงถึงความเจริญของอารยธรรมอียิปต์ในด้านใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน