มัธยมปลาย

ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB000769

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: มัธยมปลาย

สร้างเมื่อ

: 27 ต.ค. 52 เวลา 16:20 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสำริดต่อเนื่องจนถึงยุคเหล็ก ที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยคือข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่” เริ่มต้นเมื่อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การรวบรวมหลักฐานมีความสัมพันธ์กับการกำหนดหัวเรื่องอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับข้ออื่น

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เวลาในข้อใดเกิดขึ้นก่อน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วิธีการสนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยวิธีใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีลักษณะเด่นในเรื่องใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การที่ภาคเหนือมีป่าไม้จำนวนมากส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเหนืออย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การเรียกผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติว่า “พี่ ป้า น้า อา ลุง ตา ยาย” สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยในเรื่องใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดคือการรักษาด้วยการแพทย์แบบตะวันตก

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดคือความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ดีที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดคือภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ดิน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

โครงการแก้มลิงมีประโยชน์ในด้านใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้านใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดคือบทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านวัฒนธรรม

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดคือพระนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์โดยยึดหลักใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสำริดต่อเนื่องจนถึงยุคเหล็ก ที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยคือข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่” เริ่มต้นเมื่อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การรวบรวมหลักฐานมีความสัมพันธ์กับการกำหนดหัวเรื่องอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกับข้ออื่น

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เวลาในข้อใดเกิดขึ้นก่อน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วิธีการสนับสนุนและรักษาศิลปวัฒนธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยวิธีใดสำคัญที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

บทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีลักษณะเด่นในเรื่องใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การที่ภาคเหนือมีป่าไม้จำนวนมากส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวเหนืออย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การเรียกผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติว่า “พี่ ป้า น้า อา ลุง ตา ยาย” สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยในเรื่องใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดคือการรักษาด้วยการแพทย์แบบตะวันตก

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดคือความเชื่อดั้งเดิมของคนไทย

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ดีที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดคือภูมิปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในการอนุรักษ์ดิน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

โครงการแก้มลิงมีประโยชน์ในด้านใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้านใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มีส่วนสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดคือบทบาทของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางด้านวัฒนธรรม

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดคือพระนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์โดยยึดหลักใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน