ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่27

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100745

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 16 ต.ค. 52 เวลา 17:13 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเมือง การปกครอง และกฏหมาย , มนุษย์กับสังคม

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

นายศักดิ์แอบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนางสาวเอกับนายบีพลอดรักกันในสวนสาธารณะ และได้นำคลิปภาพถ่ายดังกล่าว ส่งผ่านไปให้นายศรีทางอินเทอร์เน็ต ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องเสรีภาพการนับถือศาสนา

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีผลต่อสังคมตามข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

เมื่อสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน จนนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติ คุณธรรมข้อใดที่คนในสังคมควรยึดถือและนำมาปฏิบัติมากที่สุด

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นประการแรก

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

สิทธิของเด็กที่กฎหมายอาญาให้ความคุ้มครองไว้ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ทำความผิดตามกฎหมายอาญาตรงกับข้อใด

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

สถานที่ควบคุมเด็กเพื่อรับโทษทางอาญา มีจุดมุ่งหมายให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีต่อไป สถานที่นั้นคือข้อใด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

“สภาพบุคคล” ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความคุ้มครองและยอมรับสิทธิความเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ทารกที่คลอดจากครรภ์มารดา โดยไม่มีโอกาสเห็นบิดาของตนเพราะตายไปก่อนแล้ว ข้อใดกล่าวถูกต้องในสิทธิการรับมรดก

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือบุคคลใด

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้กำหนดหลักการพื้นฐานสำหรับเด็กไว้ได้แก่สิทธิใด

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐต้องจัดให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนฟรี มีกำหนดกี่ปีตามลำดับ

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ก่อความเสียหายแก่ประชาชนผู้บริโภค

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

นายศักดิ์แอบใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนางสาวเอกับนายบีพลอดรักกันในสวนสาธารณะ และได้นำคลิปภาพถ่ายดังกล่าว ส่งผ่านไปให้นายศรีทางอินเทอร์เน็ต ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องเสรีภาพการนับถือศาสนา

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น มีผลต่อสังคมตามข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

เมื่อสมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน จนนำไปสู่ความแตกแยกของคนในชาติ คุณธรรมข้อใดที่คนในสังคมควรยึดถือและนำมาปฏิบัติมากที่สุด

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างสังคมให้เข้มแข็งเป็นประการแรก

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

สิทธิของเด็กที่กฎหมายอาญาให้ความคุ้มครองไว้ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี ทำความผิดตามกฎหมายอาญาตรงกับข้อใด

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

สถานที่ควบคุมเด็กเพื่อรับโทษทางอาญา มีจุดมุ่งหมายให้เด็กกลับตัวเป็นคนดีต่อไป สถานที่นั้นคือข้อใด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

“สภาพบุคคล” ที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความคุ้มครองและยอมรับสิทธิความเป็นบุคคลโดยสมบูรณ์ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ทารกที่คลอดจากครรภ์มารดา โดยไม่มีโอกาสเห็นบิดาของตนเพราะตายไปก่อนแล้ว ข้อใดกล่าวถูกต้องในสิทธิการรับมรดก

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือบุคคลใด

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้กำหนดหลักการพื้นฐานสำหรับเด็กไว้ได้แก่สิทธิใด

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

บุคคลใดต่อไปนี้ที่พึงได้รับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

การศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรัฐต้องจัดให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนฟรี มีกำหนดกี่ปีตามลำดับ

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาล เพื่อดำเนินคดีต่อผู้ประกอบธุรกิจที่ก่อความเสียหายแก่ประชาชนผู้บริโภค

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน