ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100708

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 16:27 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“ไตรภูมิพระร่วง” คืออะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนานิกายอุบาลีวงศ์เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

แบบอย่างนิกายใดทางพระพุทธศาสนาที่ไทยรับเอามาเป็นศาสนาประจำชาติจนถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

รัชสมัยใดที่มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่เรียกว่า “ฉบับทองใหญ่”

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของพุทธประวัติได้ถูกต้อง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจเสด็จออกผนวช

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือบุคคลใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อความใดตรงกับคำกล่าวที่ว่า “การเห็นด้วยตาเนื้อ ไม่ได้เห็นด้วยตาในคือปัญญา”

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

หน้าที่ของมัคทายกตัวอย่างคือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คุณธรรมข้อใดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นางวิสาขากล่าวแก่พระภิกษุรูปหนึ่งว่า “ขอนิมนต์โปรดข้างหน้าเถอะเจ้าค่ะ คุณพ่อของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การกระทำของนางวิสาขาในข้อใดที่ได้กลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ผู้ใดนำคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาอัมพชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ติตติรชาดกให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

รัตนาเสียใจมากที่สอบวิชาพระพุทธศาสนาไม่ผ่าน ความเสียใจของรัตนาจัดอยู่ในอริยสัจข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

เมื่อนักเรียนประสบกับความทุกข์ใจ ควรปฏิบัติสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด” หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“ผมเกิดมาจน เครียด กินเหล้า ผมอยากตาย” แสดงว่าผู้พูดตกอยู่ในสภาวะใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ความอยากที่เกินพอดี ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“ไตรภูมิพระร่วง” คืออะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พระพุทธศาสนานิกายอุบาลีวงศ์เกิดขึ้นจากสาเหตุใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

แบบอย่างนิกายใดทางพระพุทธศาสนาที่ไทยรับเอามาเป็นศาสนาประจำชาติจนถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

รัชสมัยใดที่มีการสร้างพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่เรียกว่า “ฉบับทองใหญ่”

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พระไตรปิฎกที่จัดพิมพ์ขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษาใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงความหมายของพุทธประวัติได้ถูกต้อง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะตัดสินใจเสด็จออกผนวช

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือบุคคลใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อความใดตรงกับคำกล่าวที่ว่า “การเห็นด้วยตาเนื้อ ไม่ได้เห็นด้วยตาในคือปัญญา”

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

หน้าที่ของมัคทายกตัวอย่างคือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คุณธรรมข้อใดของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ที่นักเรียนควรถือเป็นแบบอย่างมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นางวิสาขากล่าวแก่พระภิกษุรูปหนึ่งว่า “ขอนิมนต์โปรดข้างหน้าเถอะเจ้าค่ะ คุณพ่อของดิฉันกำลังกินของเก่าอยู่” มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การกระทำของนางวิสาขาในข้อใดที่ได้กลายมาเป็นประเพณีจนถึงปัจจุบัน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ผู้ใดนำคุณธรรมที่ได้จากการศึกษาอัมพชาดกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ติตติรชาดกให้แง่คิดที่เป็นประโยชน์ในเรื่องใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

รัตนาเสียใจมากที่สอบวิชาพระพุทธศาสนาไม่ผ่าน ความเสียใจของรัตนาจัดอยู่ในอริยสัจข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

เมื่อนักเรียนประสบกับความทุกข์ใจ ควรปฏิบัติสิ่งใดก่อนเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความว่า “เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนั้นจึงเกิด” หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“ผมเกิดมาจน เครียด กินเหล้า ผมอยากตาย” แสดงว่าผู้พูดตกอยู่ในสภาวะใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ความอยากที่เกินพอดี ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน