ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMB607079

จำนวนข้อ

: 20 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 29 ก.พ. 55 เวลา 15:04 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

แสงและการมองเห็น

ผู้สร้าง : จอมใจ

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/20
คำถาม :

ทดลองนำวัตถุแผ่นบางเท่ากัน 3 ชนิดมากั้นทางเดินแสงขาวของหลอดไฟหลอดหนึ่ง แล้วสังเกตความสว่างของแสงบนฉากได้ผลดังนี้ ข้อใดถูกทดลองนำวัตถุแผ่นบางเท่ากัน 3 ชนิดมากั้นทางเดินแสงขาวของหลอดไฟหลอดหนึ่ง แล้วสังเกตความสว่างของแสงบนฉากได้ผลดังนี้ ข้อใดถูก
ข้อที่ 2/20
คำถาม :

เมื่อฉายแสงขาวผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินไปบนดอกกุหลาบสีแดง สีขาว สีเหลือง และสีส้ม จะเห็นดอกกุหลาบนั้นๆ เป็นสีใสตามลำดับ

ข้อที่ 3/20
คำถาม :

เมื่อให้แสงขาวตกกระทบแผ่นกรองแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ปริมาณของแสงสีที่สามารถผ่านแผ่นกรองแสงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังตาราง ถ้ากั้นแสงขาวด้วยแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน แล้วนำแผ่นกรองแสงสีเขียวมากั้นอีกที จะมีแสงสีใดที่ผ่านออกมาได้เรียงตามลำดับปริมาณแสงจากมากไปน้อยเมื่อให้แสงขาวตกกระทบแผ่นกรองแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ปริมาณของแสงสีที่สามารถผ่านแผ่นกรองแสงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังตาราง ถ้ากั้นแสงขาวด้วยแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน แล้วนำแผ่นกรองแสงสีเขียวมากั้นอีกที จะมีแสงสีใดที่ผ่านออกมาได้เรียงตามลำดับปริมาณแสงจากมากไปน้อย
ข้อที่ 4/20
คำถาม :

ภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านบนปิด ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน มีขนาดเท่ากัน เติมน้ำปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในภาชนะทุกอัน แล้วนำไปวางไว้กลางแจ้งที่มีแดดจ้าพร้อมกันเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำในภาชนะแต่ละใบมาวัดปริมาตรได้ผลดังตารางข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุดภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านบนปิด ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน มีขนาดเท่ากัน เติมน้ำปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในภาชนะทุกอัน แล้วนำไปวางไว้กลางแจ้งที่มีแดดจ้าพร้อมกันเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำในภาชนะแต่ละใบมาวัดปริมาตรได้ผลดังตารางข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุด
ข้อที่ 5/20
คำถาม :

นำตัวสีสีเหลืองและสีแดงม่วงปริมาณเท่ากันไปผสมน้ำในปริมาณต่างๆ กัน ดังตาราง สีผสมในข้อใดให้สีแดงมีความอิ่มตัวสูงที่สุดนำตัวสีสีเหลืองและสีแดงม่วงปริมาณเท่ากันไปผสมน้ำในปริมาณต่างๆ กัน ดังตาราง สีผสมในข้อใดให้สีแดงมีความอิ่มตัวสูงที่สุด
ข้อที่ 6/20
คำถาม :

เมื่อนำตัวสีเติมเต็มของสีน้ำเงินเขียวและตัวสีเติมเต็มของสีเหลืองมาผสมกัน จากนั้นให้แสงขาวตกกระทบสีผสมนี้ มีแสงสีในข้อใดที่สะท้อนจากสีผสมเข้าตาเรา

ข้อที่ 7/20
คำถาม :

ในการถ่ายภาพนิ่ง เลือกใช้ฟิล์มสีที่ต่างกัน 2 ชนิดคือ ชนิด A และ B ปรากฏว่าเมื่อนำฟิล์มไปล้างและอัดขยายภาพ พบว่าฟิล์มชนิด A ให้ภาพที่คมชัดมากกว่าฟิล์มชนิด B ข้อใดถูก

ข้อที่ 8/20
คำถาม :

ถ้าต้องการสีสังเคราะห์สีเหลืองเพื่อนำไปย้อมผ้า ควรใช้สารเคมีในข้อใด

ข้อที่ 9/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสีเคลือบผิวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 10/20
คำถาม :

สีที่สกัดได้จากพืชในข้อใดเป็นสีวรรณะเย็น

ข้อที่ 11/20
คำถาม :

ทดลองนำวัตถุแผ่นบางเท่ากัน 3 ชนิดมากั้นทางเดินแสงขาวของหลอดไฟหลอดหนึ่ง แล้วสังเกตความสว่างของแสงบนฉากได้ผลดังนี้ ข้อใดถูกทดลองนำวัตถุแผ่นบางเท่ากัน 3 ชนิดมากั้นทางเดินแสงขาวของหลอดไฟหลอดหนึ่ง แล้วสังเกตความสว่างของแสงบนฉากได้ผลดังนี้ ข้อใดถูก
ข้อที่ 12/20
คำถาม :

เมื่อฉายแสงขาวผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินไปบนดอกกุหลาบสีแดง สีขาว สีเหลือง และสีส้ม จะเห็นดอกกุหลาบนั้นๆ เป็นสีใสตามลำดับ

ข้อที่ 13/20
คำถาม :

เมื่อให้แสงขาวตกกระทบแผ่นกรองแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ปริมาณของแสงสีที่สามารถผ่านแผ่นกรองแสงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังตาราง ถ้ากั้นแสงขาวด้วยแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน แล้วนำแผ่นกรองแสงสีเขียวมากั้นอีกที จะมีแสงสีใดที่ผ่านออกมาได้เรียงตามลำดับปริมาณแสงจากมากไปน้อยเมื่อให้แสงขาวตกกระทบแผ่นกรองแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน ปริมาณของแสงสีที่สามารถผ่านแผ่นกรองแสงได้เป็นเปอร์เซ็นต์ ดังตาราง ถ้ากั้นแสงขาวด้วยแผ่นกรองแสงสีน้ำเงิน แล้วนำแผ่นกรองแสงสีเขียวมากั้นอีกที จะมีแสงสีใดที่ผ่านออกมาได้เรียงตามลำดับปริมาณแสงจากมากไปน้อย
ข้อที่ 14/20
คำถาม :

ภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านบนปิด ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน มีขนาดเท่ากัน เติมน้ำปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในภาชนะทุกอัน แล้วนำไปวางไว้กลางแจ้งที่มีแดดจ้าพร้อมกันเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำในภาชนะแต่ละใบมาวัดปริมาตรได้ผลดังตารางข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุดภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ด้านบนปิด ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน มีขนาดเท่ากัน เติมน้ำปริมาณ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตรลงไปในภาชนะทุกอัน แล้วนำไปวางไว้กลางแจ้งที่มีแดดจ้าพร้อมกันเป็นเวลานาน 3 ชั่วโมง จากนั้นนำน้ำในภาชนะแต่ละใบมาวัดปริมาตรได้ผลดังตารางข้อสรุปใดเป็นไปได้มากที่สุด
ข้อที่ 15/20
คำถาม :

นำตัวสีสีเหลืองและสีแดงม่วงปริมาณเท่ากันไปผสมน้ำในปริมาณต่างๆ กัน ดังตาราง สีผสมในข้อใดให้สีแดงมีความอิ่มตัวสูงที่สุดนำตัวสีสีเหลืองและสีแดงม่วงปริมาณเท่ากันไปผสมน้ำในปริมาณต่างๆ กัน ดังตาราง สีผสมในข้อใดให้สีแดงมีความอิ่มตัวสูงที่สุด
ข้อที่ 16/20
คำถาม :

เมื่อนำตัวสีเติมเต็มของสีน้ำเงินเขียวและตัวสีเติมเต็มของสีเหลืองมาผสมกัน จากนั้นให้แสงขาวตกกระทบสีผสมนี้ มีแสงสีในข้อใดที่สะท้อนจากสีผสมเข้าตาเรา

ข้อที่ 17/20
คำถาม :

ในการถ่ายภาพนิ่ง เลือกใช้ฟิล์มสีที่ต่างกัน 2 ชนิดคือ ชนิด A และ B ปรากฏว่าเมื่อนำฟิล์มไปล้างและอัดขยายภาพ พบว่าฟิล์มชนิด A ให้ภาพที่คมชัดมากกว่าฟิล์มชนิด B ข้อใดถูก

ข้อที่ 18/20
คำถาม :

ถ้าต้องการสีสังเคราะห์สีเหลืองเพื่อนำไปย้อมผ้า ควรใช้สารเคมีในข้อใด

ข้อที่ 19/20
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงสีเคลือบผิวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 20/20
คำถาม :

สีที่สกัดได้จากพืชในข้อใดเป็นสีวรรณะเย็น

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน