ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100704

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 15:25 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานมากที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

วัฒนธรรมดองซอน เป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนว่าอาณาจักรอยุธยามีที่ตั้งเหมาะสมกว่าสุโขทัย

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การสร้างสรีดภงส์กับตระพังของสุโขทัยเพื่อใช้แก้ปัญหาใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อาณาจักรโบราณใดมีที่ตั้งเหมาะสมในการค้าขายจนเจริญเติบโตเป็นเมืองท่าสำคัญบริเวณชายฝั่งทะเล

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

มูลเหตุจูงใจที่ทำให้ชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาติใดมากที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สินค้าสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติคืออะไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ระยะแรกในการเข้าครอบครองดินแดนอาณานิคม ฝรั่งเศสใช้วิธีการแบบใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ในยุคล่าอาณานิคมชาติมหาอำนาจคู่ใดที่ตกลงร่วมกันให้ไทยเป็น "รัฐกันชน"

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

องค์การความร่วมมือของประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศ คือองค์การใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เวียดมินห์ (Viet Minh) หมายถึงพวกใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ในช่วงสงครามชาวเวียดนามใช้ยุทธวิธีใดในการต่อสู้กับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การทำข้อตกลงในข้อใดที่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การสร้างพระพุทธรูปสมัยใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ปราสาทนครวัดสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานมากที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

วัฒนธรรมดองซอน เป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ช่วยสนับสนุนว่าอาณาจักรอยุธยามีที่ตั้งเหมาะสมกว่าสุโขทัย

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การสร้างสรีดภงส์กับตระพังของสุโขทัยเพื่อใช้แก้ปัญหาใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อาณาจักรโบราณใดมีที่ตั้งเหมาะสมในการค้าขายจนเจริญเติบโตเป็นเมืองท่าสำคัญบริเวณชายฝั่งทะเล

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

มูลเหตุจูงใจที่ทำให้ชาวยุโรปแสวงหาเส้นทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากชาติใดมากที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สินค้าสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นที่ต้องการของต่างชาติคืออะไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ระยะแรกในการเข้าครอบครองดินแดนอาณานิคม ฝรั่งเศสใช้วิธีการแบบใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ในยุคล่าอาณานิคมชาติมหาอำนาจคู่ใดที่ตกลงร่วมกันให้ไทยเป็น "รัฐกันชน"

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

องค์การความร่วมมือของประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง ๑๐ ประเทศ คือองค์การใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้ามีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เวียดมินห์ (Viet Minh) หมายถึงพวกใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ในช่วงสงครามชาวเวียดนามใช้ยุทธวิธีใดในการต่อสู้กับฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การทำข้อตกลงในข้อใดที่ถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนาม

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การสร้างพระพุทธรูปสมัยใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีพุทธลักษณะงดงามที่สุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ปราสาทนครวัดสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ ๒ เป็นศาสนสถานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าว ไม่ ถูกต้อง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดคือการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน