ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100703

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 15:15 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ประวัติศาสตร์ไทย

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

แม่แดงบอกลูกสาวว่า "พรุ่งนี้จะไปตลาดปสานแต่เช้ามืด" นักเรียนคิดว่าแม่แดงจะไปทำอะไรที่ตลาดปสาน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จากข้อความในศิลาจารึก "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าขายของสุโขทัยว่าเป็นอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

กลุ่มคนในข้อใดที่จัดเป็นชนชั้นแรงงานของสังคมสุโขทัย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยและล้านนาเริ่มห่างเหินกันคืออะไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวกับด้านใดเด่นชัดมากที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สุโขทัยได้รับประโยชน์จากรัฐใดในลักษณะที่เป็นเมืองท่าค้าขาย

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลังกาได้ถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้แก่สุโขทัยโดยผ่านเมืองใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุโขทัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การค้าในระบบรัฐบรรณาการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยมักได้รับการยกย่องว่าอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยเพื่อจุดประสงค์อะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พ่อขุนผาเมืองทรงมอบอำนาจของกรุงสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

วิธีการใดต่อไปนี้ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัย

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เนื้อหาในไตรภูมิพระร่วง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

อาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเพราะมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

บุคคลใดคือผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อาณาจักรสุโขทัยหลังสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีรูปแบบการปกครองเป็นแบบใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ในสมัยสุโขทัย ผู้ใดมีหน้าที่ปกครอง "เมืองลูกหลวง"

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

แม่แดงบอกลูกสาวว่า "พรุ่งนี้จะไปตลาดปสานแต่เช้ามืด" นักเรียนคิดว่าแม่แดงจะไปทำอะไรที่ตลาดปสาน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จากข้อความในศิลาจารึก "ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้า ทองค้า" แสดงให้เห็นถึงลักษณะการค้าขายของสุโขทัยว่าเป็นอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

กลุ่มคนในข้อใดที่จัดเป็นชนชั้นแรงงานของสังคมสุโขทัย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีลักษณะตรงกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยและล้านนาเริ่มห่างเหินกันคืออะไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ปัจจัยในข้อใดต่อไปนี้มีผลต่อการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยมากที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชจะเกี่ยวกับด้านใดเด่นชัดมากที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สุโขทัยได้รับประโยชน์จากรัฐใดในลักษณะที่เป็นเมืองท่าค้าขาย

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลังกาได้ถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้แก่สุโขทัยโดยผ่านเมืองใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุโขทัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การค้าในระบบรัฐบรรณาการในสมัยสุโขทัยมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เครื่องสังคโลกในสมัยสุโขทัยมักได้รับการยกย่องว่าอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสือไทยเพื่อจุดประสงค์อะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พ่อขุนผาเมืองทรงมอบอำนาจของกรุงสุโขทัยให้แก่พ่อขุนบางกลางหาวแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

วิธีการใดต่อไปนี้ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงใช้ในการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกของอาณาจักรสุโขทัย

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เนื้อหาในไตรภูมิพระร่วง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน