ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100702

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 15:04 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ตาทุ่ง บังเอิญพบจารึกแผ่นหนึ่งแต่อ่านไม่ออก หากกำหนดอายุอย่างกว้างๆ นักเรียนคิดว่า จารึกนี้ควรอยู่ในสมัยใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การสำรวจหาหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการสาขาใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดแสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคหินเก่าในไทยพบที่ใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใด จัดเป็น หลักฐานชั้นต้นประเภทลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ มากที่สุด ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

แนวคิดที่ว่า "คนไทยตั้งหลักแหล่งในบริเวณเทือกเขาอัลไต" ไม่ได้รับการยอมรับด้วย เหตุผลหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เหตุผลที่นักวิชาการอ้างถึงสาเหตุที่กลุ่มคนไทยต้องอพยพลงมาทางใต้คือข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การศึกษาเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

นักวิชาการท่านใดที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณที่เป็นประเทศไทย

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งใดที่ได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลก"

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

"สุวรรณภูมิ" มีความหมายว่าเป็นดินแดนที่มีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หลักฐานทางโบราณคดีข้อใดที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคเหล็กบริเวณภาคกลางของไทย มีการติดต่อกับชุมชนภายนอก

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ชุมชนโบราณภาคใดที่ถือว่ามีพัฒนาการช้ากว่าภาคอื่น

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้บริเวณที่ใกล้ทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้ำมีพัฒนาการของชุมชนมากกว่าบริเวณที่สูง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ลักษณะความเจริญของอาณาจักรทวารวดี ในข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

รากฐานทางวัฒนธรรมของอาณาจักรละโว้มาจากที่ใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรโยนกเชียงแสนต้องย้ายศูนย์กลางการปกครองหลายแห่ง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ตามตำนานกลุ่มคนที่ช่วยสร้างเมืองหริภุญชัยจนเจริญรุ่งเรืองได้มาจากอาณาจักรใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

หากต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโคตรบูรณ์ ควรศึกษาจากหลักฐานใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

อาณาจักรใดที่ครอบคลุมบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทยตลอดจนแหลมมลายู

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ตาทุ่ง บังเอิญพบจารึกแผ่นหนึ่งแต่อ่านไม่ออก หากกำหนดอายุอย่างกว้างๆ นักเรียนคิดว่า จารึกนี้ควรอยู่ในสมัยใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การสำรวจหาหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของนักวิชาการสาขาใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดแสดงถึงความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคหินเก่าในไทยพบที่ใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใด จัดเป็น หลักฐานชั้นต้นประเภทลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

หลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ มากที่สุด ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

แนวคิดที่ว่า "คนไทยตั้งหลักแหล่งในบริเวณเทือกเขาอัลไต" ไม่ได้รับการยอมรับด้วย เหตุผลหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เหตุผลที่นักวิชาการอ้างถึงสาเหตุที่กลุ่มคนไทยต้องอพยพลงมาทางใต้คือข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การศึกษาเรื่องถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย ใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

นักวิชาการท่านใดที่สนับสนุนแนวคิดที่ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณที่เป็นประเทศไทย

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งใดที่ได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลก"

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

"สุวรรณภูมิ" มีความหมายว่าเป็นดินแดนที่มีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หลักฐานทางโบราณคดีข้อใดที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ในยุคเหล็กบริเวณภาคกลางของไทย มีการติดต่อกับชุมชนภายนอก

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ชุมชนโบราณภาคใดที่ถือว่ามีพัฒนาการช้ากว่าภาคอื่น

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้บริเวณที่ใกล้ทะเลและที่ราบลุ่มแม่น้ำมีพัฒนาการของชุมชนมากกว่าบริเวณที่สูง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ลักษณะความเจริญของอาณาจักรทวารวดี ในข้อใด ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

รากฐานทางวัฒนธรรมของอาณาจักรละโว้มาจากที่ใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้อาณาจักรโยนกเชียงแสนต้องย้ายศูนย์กลางการปกครองหลายแห่ง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ตามตำนานกลุ่มคนที่ช่วยสร้างเมืองหริภุญชัยจนเจริญรุ่งเรืองได้มาจากอาณาจักรใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

หากต้องการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโคตรบูรณ์ ควรศึกษาจากหลักฐานใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

อาณาจักรใดที่ครอบคลุมบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ของไทยตลอดจนแหลมมลายู

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน