ม.1

สังคมศึกษาม.1 ชุดที่15

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100700

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 14:40 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การยกเว้นไม่เก็บภาษีจกอบ ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จ้อยมีฐานะเป็นทาสเขาสามารถพ้นจากสภาพการเป็นทาสได้ถ้าปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีรูปทรงเช่นไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

พระพุทธรูปสุโขทัยปางใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามเป็นพิเศษ

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

มรดกที่สำคัญยิ่งของอาณาจักรสุโขทัยที่ทิ้งไว้ให้สังคมไทยคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การที่สุโขทัยมีความสัมพันธ์อันดีกับล้านนา ทำให้สุโขทัยได้ประโยชน์ในเรื่องใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สิ่งใดที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสุโขทัยกับลังกา

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หัวเมืองมอญเป็นเมืองท่าค้าขายของสุโขทัยเพื่อออกสู่ทะเลเปิดด้านใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด จีนจึงยอมติดต่อค้าขายกับสุโขทัย

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการชลประทาน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดัดแปลงมาจากตัวอักษรใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พระราชกรณียกิจของพ่อขุนคำแหงมหาราชในข้อใดที่จัดว่ามีคุณูปการยิ่งต่อสังคมไทย

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ทรงพระราชนิพน์หนังสือไตรภูมิพระร่วงเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การทำนาแบบขั้นบันไดตามไหล่เขาของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นข้อใดเด่นชัด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทย

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ประเทศใดต่อไปนี้ถือว่าได้รับอิทธิพลของอารยธรรมจีนมากที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

นครวัดในกัมพูชา มหาวิหารบุโรพุทโธในอินโดนีเซียแสดงอิทธิพลของศาสนาใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณจึงเป็นจุดแวะพักระหว่างทางของพ่อค้าจีนและอินเดีย

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การยกเว้นไม่เก็บภาษีจกอบ ทำให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จ้อยมีฐานะเป็นทาสเขาสามารถพ้นจากสภาพการเป็นทาสได้ถ้าปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

เจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยแท้มีรูปทรงเช่นไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

พระพุทธรูปสุโขทัยปางใดที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามเป็นพิเศษ

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

มรดกที่สำคัญยิ่งของอาณาจักรสุโขทัยที่ทิ้งไว้ให้สังคมไทยคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การที่สุโขทัยมีความสัมพันธ์อันดีกับล้านนา ทำให้สุโขทัยได้ประโยชน์ในเรื่องใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สิ่งใดที่ยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสุโขทัยกับลังกา

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างสุโขทัยกับนครศรีธรรมราชในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หัวเมืองมอญเป็นเมืองท่าค้าขายของสุโขทัยเพื่อออกสู่ทะเลเปิดด้านใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด จีนจึงยอมติดต่อค้าขายกับสุโขทัย

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการชลประทาน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดัดแปลงมาจากตัวอักษรใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พระราชกรณียกิจของพ่อขุนคำแหงมหาราชในข้อใดที่จัดว่ามีคุณูปการยิ่งต่อสังคมไทย

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (ลิไทย) ทรงพระราชนิพน์หนังสือไตรภูมิพระร่วงเพื่อวัตถุประสงค์ใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การทำนาแบบขั้นบันไดตามไหล่เขาของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นข้อใดเด่นชัด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของไทย

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ประเทศใดต่อไปนี้ถือว่าได้รับอิทธิพลของอารยธรรมจีนมากที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

นครวัดในกัมพูชา มหาวิหารบุโรพุทโธในอินโดนีเซียแสดงอิทธิพลของศาสนาใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยโบราณจึงเป็นจุดแวะพักระหว่างทางของพ่อค้าจีนและอินเดีย

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน