ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่14

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100699

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 14:21 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางส่วนใหญ่จะพบอยู่บริเวณใดของภาค

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการตั้งบ้านเรือนของมนุษย์ยุคหิน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ชุมชนยุคสำริดที่ใดถือว่าเก่าแก่และมีหลักฐานมากที่สุดในประเทศ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างกันของชุมชนโบราณในไทยกับต่างชาติ

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

อาณาจักรแรกสุดในดินแดนไทยที่รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียคืออาณาจักรใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่โบราณสถานที่แสดงถึงอิทธิพลของอาณาจักรเขมรในประเทศไทย

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อาณาจักรต่างๆ ในภาคเหนือ รวมเป็นอาณาจักรล้านนาในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ทรงเป็นธิดาของกษัตริย์อาณาจักรใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้ดใดไม่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

อาณาจักรตามพรลิงค์ ปัจจุบันคือจังหวัดใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

พระปรางค์สามยอด ลพบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรละโว้ในข้อใดได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การก่อตั้งสร้างบ้านเมืองในดินแดนไทยเริ่มต้นในช่วงเวลาใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัย ควรไปที่จังหวัดลำพูน เพระเหตุใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พ่อขุนบางกลางหาวทรงมีความสำคัญต่ออาณาจักรสุโขทัยอย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่สามารถขยายอาณาเขตการปกครองของสุโขทัยได้กว้างขวางมากที่สุด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัยมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนเกิดในสมัยสุโขทัยและต้องการร้องทุกข์ต้องปฏิบัติเช่นใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

หากข้าศึกยกกองทัพเข้ามารุกรานสุโขทัย เมืองลำดับแรกที่ต้องส่งกำลังไปปะทะกับข้าศึก คือเมืองใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ชุมชนโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในภาคกลางส่วนใหญ่จะพบอยู่บริเวณใดของภาค

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการตั้งบ้านเรือนของมนุษย์ยุคหิน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ชุมชนยุคสำริดที่ใดถือว่าเก่าแก่และมีหลักฐานมากที่สุดในประเทศ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างกันของชุมชนโบราณในไทยกับต่างชาติ

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

อาณาจักรแรกสุดในดินแดนไทยที่รับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียคืออาณาจักรใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่โบราณสถานที่แสดงถึงอิทธิพลของอาณาจักรเขมรในประเทศไทย

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อาณาจักรต่างๆ ในภาคเหนือ รวมเป็นอาณาจักรล้านนาในสมัยกษัตริย์พระองค์ใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ทรงเป็นธิดาของกษัตริย์อาณาจักรใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้ดใดไม่เกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรเขมร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

อาณาจักรตามพรลิงค์ ปัจจุบันคือจังหวัดใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

พระปรางค์สามยอด ลพบุรี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรละโว้ในข้อใดได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การก่อตั้งสร้างบ้านเมืองในดินแดนไทยเริ่มต้นในช่วงเวลาใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ถ้าจะศึกษาเรื่องราวของอาณาจักรหริภุญชัย ควรไปที่จังหวัดลำพูน เพระเหตุใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พ่อขุนบางกลางหาวทรงมีความสำคัญต่ออาณาจักรสุโขทัยอย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่สามารถขยายอาณาเขตการปกครองของสุโขทัยได้กว้างขวางมากที่สุด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การปกครองแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัยมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนเกิดในสมัยสุโขทัยและต้องการร้องทุกข์ต้องปฏิบัติเช่นใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

หากข้าศึกยกกองทัพเข้ามารุกรานสุโขทัย เมืองลำดับแรกที่ต้องส่งกำลังไปปะทะกับข้าศึก คือเมืองใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สิ่งใดที่แสดงให้เห็นว่าอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน