ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่24

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300698

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 14:02 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

บุคคลท่านใดที่ถือเป็นกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พระยาพิชัยดาบหักเป็นผู้มีคุณธรรมสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

วรรณกรรมในข้อใดแต่งในสมัยธนบุรี

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ชาติตะวันตกที่เข้ามาทำการค้ากับไทยสมัยธนบุรีคือชาติใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สงครามในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งใดที่ทำให้พม่าเห็นถึงแสนยานุภาพของกองทัพไทย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในสมัยรัชกาลที่ ๔

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่นโยบายปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีความเป็นชาตินิยม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไทยส่งกองทัพเข้าร่วมกับฝ่ายใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการปกครองของไทย

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดร่างรัฐธรรมนูญที่นายเรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ร่างขึ้นจึงถูกอภิรัฐมนตรีสภาคัดค้าน ทำให้รัชกาลที่ ๗ ไม่สามารถพระราชทานได้ก่อนการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยอย่างแท้จริง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ใช้ในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การประกาศระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทลอยตัวระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ เกิดผลในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในสมัยรัตนโกสินทร์มีความเปลี่ยนแปลงในคณะสงฆ์ครั้งสำคัญได้แก่เหตุการณ์ใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

รัชกาลของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมไทย

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การบูรณะวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกาลที่ ๓ สะท้อนภูมิปัญญาของไทยยกเว้นด้านใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

บุคคลท่านใดที่ถือเป็นกำลังสำคัญของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พระยาพิชัยดาบหักเป็นผู้มีคุณธรรมสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

วรรณกรรมในข้อใดแต่งในสมัยธนบุรี

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ชาติตะวันตกที่เข้ามาทำการค้ากับไทยสมัยธนบุรีคือชาติใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สงครามในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งใดที่ทำให้พม่าเห็นถึงแสนยานุภาพของกองทัพไทย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในสมัยรัชกาลที่ ๔

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่นโยบายปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ทรงปลุกจิตสำนึกให้คนไทยมีความเป็นชาตินิยม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ไทยส่งกองทัพเข้าร่วมกับฝ่ายใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งการปกครองของไทย

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดร่างรัฐธรรมนูญที่นายเรย์มอนด์ บี. สตีเวนส์ร่างขึ้นจึงถูกอภิรัฐมนตรีสภาคัดค้าน ทำให้รัชกาลที่ ๗ ไม่สามารถพระราชทานได้ก่อนการปฏิวัติ พ.ศ. ๒๔๗๕

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของไทยอย่างแท้จริง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยเป็นแบบใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ใช้ในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การประกาศระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทลอยตัวระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐ เกิดผลในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในสมัยรัตนโกสินทร์มีความเปลี่ยนแปลงในคณะสงฆ์ครั้งสำคัญได้แก่เหตุการณ์ใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

รัชกาลของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองแห่งวรรณกรรมไทย

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การบูรณะวัดพระเชตุพนในสมัยรัชกาลที่ ๓ สะท้อนภูมิปัญญาของไทยยกเว้นด้านใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน