ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่23

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300697

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 13:31 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้าเทือกเขาร็อกกีคู่กับทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาอะไรคู่กับทวีปอเมริกาใต้

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พืชพรรณธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ดินแดนของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของชาติใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ จึงไม่สามารถต่อต้านการรุกรานจากชาวยุโรปได้

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดคือจังหวะเต้นรำประจำชาติของชาวอาร์เจนตินา

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หากนักเรียนต้องการไปศึกษาเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของทวีปแอฟริกาควรไปสำรวจที่ใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ดินแดนของทวีปแอฟริกาถูกแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆ อย่างมากมายเพราะสาเหตุใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ทวีปแอฟริกามีอากาศค่อนข้างร้อนเพราะเหตุใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สิ่งใดที่เป็นเหตุจูงใจให้ชาวตะวันตกเข้าไปยังทวีปแอฟริกา

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลียมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ชนเผ่าดั้งเดิมของออสเตรเลียซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นพวกแรกคือชนเผ่าใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

คำว่า “โลกใหม่” ในยุคแห่งการสำรวจทางทะเลหมายถึงดินแดนใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่มีต่อสันติภาพของโลกคืออะไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือเป็นสงครามครั้งที่มีการนำอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงมาใช้นั่นคืออาวุธใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ในอนาคตแนวโน้มการใช้สื่อรูปแบบใดที่จะมาแทนที่หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ผลกระทบใดที่เกิดขึ้นหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การโจมตีและมีชัยชนะที่ค่ายโพธิ์สามต้นของไทยมีความสำคัญมากที่สุดในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ทุกข้อคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานียกเว้นข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าสมัยธนบุรีส่วนใหญ่เป็นการทำสงคราม ข้อใดเป็นสงครามครั้งใหญ่และใช้กำลังพลมากที่สุด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้าเทือกเขาร็อกกีคู่กับทวีปอเมริกาเหนือ เทือกเขาอะไรคู่กับทวีปอเมริกาใต้

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พืชพรรณธรรมชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ดินแดนของทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของชาติใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาใต้ จึงไม่สามารถต่อต้านการรุกรานจากชาวยุโรปได้

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดคือจังหวะเต้นรำประจำชาติของชาวอาร์เจนตินา

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หากนักเรียนต้องการไปศึกษาเกี่ยวกับแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของทวีปแอฟริกาควรไปสำรวจที่ใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ดินแดนของทวีปแอฟริกาถูกแบ่งออกเป็นประเทศต่างๆ อย่างมากมายเพราะสาเหตุใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ทวีปแอฟริกามีอากาศค่อนข้างร้อนเพราะเหตุใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สิ่งใดที่เป็นเหตุจูงใจให้ชาวตะวันตกเข้าไปยังทวีปแอฟริกา

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลียมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ชนเผ่าดั้งเดิมของออสเตรเลียซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานเป็นพวกแรกคือชนเผ่าใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

คำว่า “โลกใหม่” ในยุคแห่งการสำรวจทางทะเลหมายถึงดินแดนใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ผลจากสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่มีต่อสันติภาพของโลกคืออะไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ถือเป็นสงครามครั้งที่มีการนำอาวุธที่มีพลังทำลายล้างสูงมาใช้นั่นคืออาวุธใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ในอนาคตแนวโน้มการใช้สื่อรูปแบบใดที่จะมาแทนที่หนังสือที่พิมพ์ด้วยกระดาษ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ผลกระทบใดที่เกิดขึ้นหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การโจมตีและมีชัยชนะที่ค่ายโพธิ์สามต้นของไทยมีความสำคัญมากที่สุดในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ทุกข้อคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานียกเว้นข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่าสมัยธนบุรีส่วนใหญ่เป็นการทำสงคราม ข้อใดเป็นสงครามครั้งใหญ่และใช้กำลังพลมากที่สุด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน