ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่21

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300695

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 12:58 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีเพราะกรุงธนบุรีมีข้อเสียด้านใดในสมัยของพระองค์

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สภาพเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายจ่ายของแผ่นดินขึ้นอยู่กับรายได้ในข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

นโยบายเปิดให้อุตสาหกรรมมีการแข่งขันเสรีและให้ราคาน้ำมันลอยตัว เกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายที่ชำระขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

วิทยาการทางการแพทย์แบบใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวต่างประเทศกลุ่มใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หมอบรัดเลย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อวงการภาษาของไทย

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรัชกาลใดที่ได้รับพระราชสมัญญานาม “มหาราช”

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พระยากัลยา ณ ไมตรี มีบทบาทต่อประเทศไทยด้านใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เดวิดไปเที่ยวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีป้ายบอกว่าสร้างเมื่อปีคริสต์ศักราช ๑๕๐๐ นักเรียนคิดว่าปีที่สร้างตรงกับตัวย่อภาษาอังกฤษใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนพบหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า “รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒” แสดงว่าอยู่ใน พ.ศ. ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เราใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สมัยกลางในประวัติศาสตร์สากลเริ่มขึ้นเมื่อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การค้นพบจารึกที่ใดถือเป็นการเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ไทย

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยกำหนดยุคสมัยโบราณของไทยตรงกับข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ยุคจักรวรรดินิยมของประวัติศาสตร์สากลสิ้นสุดลงเมื่อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

กระบวนการวิเคราะห์หลักฐานข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานีเพราะกรุงธนบุรีมีข้อเสียด้านใดในสมัยของพระองค์

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เหตุใดจึงมีคำกล่าวว่า สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สภาพเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รายจ่ายของแผ่นดินขึ้นอยู่กับรายได้ในข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่คณะราษฎรทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

นโยบายเปิดให้อุตสาหกรรมมีการแข่งขันเสรีและให้ราคาน้ำมันลอยตัว เกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กฎหมายตราสามดวงเป็นกฎหมายที่ชำระขึ้นมาใหม่ในรัชสมัยใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

วิทยาการทางการแพทย์แบบใหม่สมัยรัตนโกสินทร์ได้รับการถ่ายทอดมาจากชาวต่างประเทศกลุ่มใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หมอบรัดเลย์มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อวงการภาษาของไทย

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีรัชกาลใดที่ได้รับพระราชสมัญญานาม “มหาราช”

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พระยากัลยา ณ ไมตรี มีบทบาทต่อประเทศไทยด้านใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เดวิดไปเที่ยวที่โบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ซึ่งมีป้ายบอกว่าสร้างเมื่อปีคริสต์ศักราช ๑๕๐๐ นักเรียนคิดว่าปีที่สร้างตรงกับตัวย่อภาษาอังกฤษใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนพบหลักฐานที่บันทึกไว้ว่า “รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๒” แสดงว่าอยู่ใน พ.ศ. ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เราใช้หลักเกณฑ์ใดในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สมัยกลางในประวัติศาสตร์สากลเริ่มขึ้นเมื่อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การค้นพบจารึกที่ใดถือเป็นการเริ่มต้นของสมัยประวัติศาสตร์ไทย

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทยกำหนดยุคสมัยโบราณของไทยตรงกับข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ยุคจักรวรรดินิยมของประวัติศาสตร์สากลสิ้นสุดลงเมื่อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดคือปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับปรุงประเทศในสมัยรัชกาลที่ ๕

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

กระบวนการวิเคราะห์หลักฐานข้อใดไม่ถูกต้อง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน