ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300691

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 11:04 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

สรรพนามแทนผู้พูด (ชาย) เมื่อต้องพูดกับสมเด็จพระสังฆราชได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

บุคคลใดแสดงถึงตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การเดินเข้าไปในห้องประชุมควรปฏิบัติตนเช่นไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เมื่อถึงวันวิสาขบูชา นักเรียนควรปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียกเว้นข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

นพดลเล่าเรื่องการเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามให้น้องๆ ฟัง นักเรียนคิดว่าเขาควร ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมในวันวิสาขบูชา

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผ้าที่นิยมถวายพระในเทศกาลก่อนเข้าพรรษามีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุใดจึงนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวนคู่ในงานมงคลสมรส

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญในงานอวมงคลคืออะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำกรวดน้ำที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปตรงตามข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายหลักของการฝึกสมาธิคืออะไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

มนุษย์เพิ่มพลังร่างกายโดยใช้อาหาร แต่ถ้าจะเพิ่มพลังให้แก่จิตควรกระทำตามข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการฝึกสมาธิที่ได้ผล

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดการบริหารจิตตามหลักอานาปานสติจึงทำได้สะดวกกว่ากรรมฐานอื่น

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิในช่วงแรกๆ จิตจะมีสภาพตรงกับข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“วันหนึ่งขณะที่นายกมลขับรถตามปกติ เครื่องยนต์ก็เกิดดับขึ้นมากระทันหัน เขาพยายามหาสาเหตุแต่ก็ไม่พบ” หากนายกมลใช้การคิดแบบอริยสัจ เขาจะต้องจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สำนวนใดสอดคล้องกับหลักการเดินสายกลางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

สรรพนามแทนผู้พูด (ชาย) เมื่อต้องพูดกับสมเด็จพระสังฆราชได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

บุคคลใดแสดงถึงตัวอย่างการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การเดินเข้าไปในห้องประชุมควรปฏิบัติตนเช่นไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เมื่อถึงวันวิสาขบูชา นักเรียนควรปฏิบัติตนให้สมกับเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดียกเว้นข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

นพดลเล่าเรื่องการเกิดพระรัตนตรัยครบองค์สามให้น้องๆ ฟัง นักเรียนคิดว่าเขาควร ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เหตุใดพุทธศาสนิกชนจึงจัดให้มีการประกอบพิธีกรรมในวันวิสาขบูชา

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผ้าที่นิยมถวายพระในเทศกาลก่อนเข้าพรรษามีชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะมีความเกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุใดจึงนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวนคู่ในงานมงคลสมรส

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ขั้นตอนสุดท้ายของการทำบุญในงานอวมงคลคืออะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำกรวดน้ำที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปตรงตามข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายหลักของการฝึกสมาธิคืออะไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

มนุษย์เพิ่มพลังร่างกายโดยใช้อาหาร แต่ถ้าจะเพิ่มพลังให้แก่จิตควรกระทำตามข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่วิธีการฝึกสมาธิที่ได้ผล

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดการบริหารจิตตามหลักอานาปานสติจึงทำได้สะดวกกว่ากรรมฐานอื่น

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ผู้ที่เริ่มฝึกสมาธิในช่วงแรกๆ จิตจะมีสภาพตรงกับข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“วันหนึ่งขณะที่นายกมลขับรถตามปกติ เครื่องยนต์ก็เกิดดับขึ้นมากระทันหัน เขาพยายามหาสาเหตุแต่ก็ไม่พบ” หากนายกมลใช้การคิดแบบอริยสัจ เขาจะต้องจัดการกับปัญหาดังกล่าวอย่างไรจึงเหมาะสมที่สุด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สำนวนใดสอดคล้องกับหลักการเดินสายกลางตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน