ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300690

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 10:55 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี , ศาสนาอื่นๆ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดของชีวิตหรือปรมัตถะ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เหตุใดจึงถือว่าสัมมาทิฐิมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางมรรค ๘

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพชอบตามแนวทางสัมมาอาชีวะ

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ทิดอ่ำรู้ว่าการที่ลุงกำนันมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาได้ เพราะเป็นคนประหยัดและทำงานหนักมาโดยตลอด แสดงว่าทิดอ่ำเป็นคนเช่นไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้รู้จักกาล

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดความชำนาญในอาชีพต้องใช้มงคล ๓๘ ประการข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการพบสมณะ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ในการสนทนาธรรม ความคิดเห็นของคู่สนทนาเป็นเรื่องที่เราควรให้ความเคารพซึ่งแสดงออกได้อย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

สมบัติเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของเพื่อนสวยกว่าของตน จึงหยิบของเพื่อนมาการกระทำของสมบัติไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้ฟังที่ดี

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในเรื่อง อัตตา - อนัตตา

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“อธิบายทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนา” หมายถึงคัมภีร์ใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“ฤทธิชัยไม่เสพยาเสพติดแม้จะถูกเพื่อนชักชวนให้ลองก็ตาม” สอดคล้องกับพุทธปณิธานข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงคุณสมบัติของพระสงฆ์ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พระมหาแช่มได้รับการเคารพนับถือจากชาวบ้านเพราะเป็น “ผู้ปฏิบัติดี” แสดงว่าพระมหาแช่มปฏิบัติตนตามหน้าที่ข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ศิลปวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เมื่อมีผู้ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน นักเรียนควรอธิบายให้เขาเข้าใจในลักษณะเช่นใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ของบุคคลใดไม่เหมาะสม

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ขั้นสูงสุดของชีวิตหรือปรมัตถะ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เหตุใดจึงถือว่าสัมมาทิฐิมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตตามแนวทางมรรค ๘

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดถือว่าเป็นการเลี้ยงชีพชอบตามแนวทางสัมมาอาชีวะ

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ทิดอ่ำรู้ว่าการที่ลุงกำนันมีฐานะร่ำรวยขึ้นมาได้ เพราะเป็นคนประหยัดและทำงานหนักมาโดยตลอด แสดงว่าทิดอ่ำเป็นคนเช่นไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดแสดงถึงการเป็นผู้รู้จักกาล

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การฝึกฝนตนเองเพื่อให้เกิดความชำนาญในอาชีพต้องใช้มงคล ๓๘ ประการข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการพบสมณะ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ในการสนทนาธรรม ความคิดเห็นของคู่สนทนาเป็นเรื่องที่เราควรให้ความเคารพซึ่งแสดงออกได้อย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

สมบัติเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ของเพื่อนสวยกว่าของตน จึงหยิบของเพื่อนมาการกระทำของสมบัติไม่สามารถปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้ฟังที่ดี

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ข้อใดถือเป็นความแตกต่างระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในเรื่อง อัตตา - อนัตตา

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“อธิบายทัศนะที่ขัดแย้งกันของนิกายต่างๆ ในพระพุทธศาสนา” หมายถึงคัมภีร์ใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“ฤทธิชัยไม่เสพยาเสพติดแม้จะถูกเพื่อนชักชวนให้ลองก็ตาม” สอดคล้องกับพุทธปณิธานข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงคุณสมบัติของพระสงฆ์ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พระมหาแช่มได้รับการเคารพนับถือจากชาวบ้านเพราะเป็น “ผู้ปฏิบัติดี” แสดงว่าพระมหาแช่มปฏิบัติตนตามหน้าที่ข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ศิลปวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากศาสนาเกิดขึ้นได้เพราะเหตุใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เมื่อมีผู้ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมต่อศาสนสถาน นักเรียนควรอธิบายให้เขาเข้าใจในลักษณะเช่นใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์สำหรับใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ของบุคคลใดไม่เหมาะสม

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน