ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300687

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 5 ต.ค. 52 เวลา 10:17 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ส่วนใดของพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกออกอธิบายเป็นประเภทๆ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

พุทธศาสนิกชนที่ปกป้องมิให้มีการลบหลู่พระพุทธศาสนาโดยรวม พึงปฏิบัติเช่นใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

หน้าที่หลักอันสำคัญของพระสงฆ์คือข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เหตุใดจึงกล่าวว่า “พระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรของสังคม”

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้ “บอกทางสวรรค์ให้”

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดที่มีส่วนส่งเสริมในการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

วิธีการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้น พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตามหลักใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

องค์กรชาวพุทธใดที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนาในหมู่ชาวพุทธต่างนิกาย

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หน้าที่ที่แท้จริงของครูที่พึงมีต่อศิษย์ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ชาวพุทธต้องนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบศาสนพิธีที่บ้าน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การใช้คำว่า “ฝ่าพระบาท” หรือ “ฝ่าบาท” พึงเลือกกล่าวกับพระสงฆ์ในระดับใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“ทรงชัยเดินอย่างสง่า สุภาพ หลังตรง” แสดงว่าทรงชัยอยู่ในสถานการณ์ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ท่านั่งในข้อใดที่สตรีไม่ควรปฏิบัติในการนั่งฟังเทศน์

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

การบวชของท่านโกณฑัญญะมีผลสำคัญที่สุดต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้เริ่มทูลขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำฝน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูลจีวะรานิ สะปะริวารานิ...” ใช้ในพิธีการข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การถวายเครื่องไทยธรรมในงานอวมงคลนิยมกระทำเมื่อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ส่วนใดของพระอภิธรรมปิฎกที่กล่าวถึงข้อธรรมเป็นหมวดๆ แล้วแยกออกอธิบายเป็นประเภทๆ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

พุทธศาสนิกชนที่ปกป้องมิให้มีการลบหลู่พระพุทธศาสนาโดยรวม พึงปฏิบัติเช่นใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

หน้าที่หลักอันสำคัญของพระสงฆ์คือข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เหตุใดจึงกล่าวว่า “พระสงฆ์เป็นกัลยาณมิตรของสังคม”

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในด้านการเป็นผู้ “บอกทางสวรรค์ให้”

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

กิจกรรมในข้อใดที่มีส่วนส่งเสริมในการเผยแผ่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

วิธีการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้น พุทธศาสนิกชนจะต้องปฏิบัติตามหลักใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

องค์กรชาวพุทธใดที่มีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนาในหมู่ชาวพุทธต่างนิกาย

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หน้าที่ที่แท้จริงของครูที่พึงมีต่อศิษย์ได้แก่ข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นเหตุผลที่ชาวพุทธต้องนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบศาสนพิธีที่บ้าน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การใช้คำว่า “ฝ่าพระบาท” หรือ “ฝ่าบาท” พึงเลือกกล่าวกับพระสงฆ์ในระดับใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“ทรงชัยเดินอย่างสง่า สุภาพ หลังตรง” แสดงว่าทรงชัยอยู่ในสถานการณ์ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ท่านั่งในข้อใดที่สตรีไม่ควรปฏิบัติในการนั่งฟังเทศน์

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการประกอบศาสนพิธีในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

การบวชของท่านโกณฑัญญะมีผลสำคัญที่สุดต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ แต่เดิมมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้เริ่มทูลขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ใช้ผ้าอาบน้ำฝน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“อิมานิ มะยัง ภันเต ปังสุกูลจีวะรานิ สะปะริวารานิ...” ใช้ในพิธีการข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การถวายเครื่องไทยธรรมในงานอวมงคลนิยมกระทำเมื่อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน