ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300681

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 17:29 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ภูมิศาสตร์โลก

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เนื้อที่ของป่าสงวนในประเทศไทยจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักเรียนควรติดต่อหน่วยงานใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโลกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศของโลกในข้อใด เรียงจากระดับสูงไปหาต่ำได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ภูมิอากาศของโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดคือพืชอาหารที่สำคัญของโลก

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ประเทศใดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ทุกข้อกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของยุโรปได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปยุโรปข้อใดที่ ไม่ สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“ฟยอร์ด” ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีปยุโรป สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ทิวเขาสูงในทวีปยุโรปซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การเดินทางเรือจากชายฝั่งของประเทศอิตาลี เพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องผ่านสถานที่ใดบ้าง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ภูมิอากาศของภูมิภาคยุโรปตะวันตกระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สินค้าอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากคุณสมบัติใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดคือประเทศในทวีปยุโรปที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ขนาดของทวีปอเมริกาเหนือสอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปอเมริกาเหนือข้อใดที่ ไม่สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สภาพภูมิประเทศเด่นทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นแบบใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดคือประโยชน์ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนต้องการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เนื้อที่ของป่าสงวนในประเทศไทยจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นักเรียนควรติดต่อหน่วยงานใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับโลกได้ถูกต้อง

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ลักษณะภูมิประเทศของโลกในข้อใด เรียงจากระดับสูงไปหาต่ำได้อย่างถูกต้อง

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ภูมิอากาศของโลกมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดคือพืชอาหารที่สำคัญของโลก

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ประเทศใดส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมมีมูลค่าเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ทุกข้อกล่าวถึงทำเลที่ตั้งของยุโรปได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปยุโรปข้อใดที่ ไม่ สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“ฟยอร์ด” ในเขตหินเก่าตอนเหนือของทวีปยุโรป สัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ทิวเขาสูงในทวีปยุโรปซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมคือข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ประเทศใดต่อไปนี้ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะขนาดใหญ่

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การเดินทางเรือจากชายฝั่งของประเทศอิตาลี เพื่อขนส่งสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต้องผ่านสถานที่ใดบ้าง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ภูมิอากาศของภูมิภาคยุโรปตะวันตกระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาวจะแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ยกเว้น ข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สินค้าอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เนื่องจากคุณสมบัติใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดคือประเทศในทวีปยุโรปที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ขนาดของทวีปอเมริกาเหนือสอดคล้องกับข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประเทศกับเมืองหลวงในทวีปอเมริกาเหนือข้อใดที่ ไม่สัมพันธ์กัน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สภาพภูมิประเทศเด่นทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นแบบใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน