ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่22

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200678

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 16:46 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“อักษรคูนิฟอร์ม” ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีของจักรวรรดิบาบิโลเนียมีหลักการลงโทษผู้กระทำผิดแบบใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ศาสนาในข้อใดที่มีต้นกำเนิดจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ้ง เสี่ยวผิงเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นหลังญี่ปุ่นรบชนะจีนในสงครามเกาหลี

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงวิธีสัตยเคราะห์ของมหาตมะ คานธีได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

มหาตมะ คานธีใช้วิธีการใดในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดีย

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สาเหตุที่ชาวยิวต้องการก่อตั้งประเทศของตนในดินแดนปาเลสไตน์คือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ใน ค.ศ. ๑๙๕๖ มีสาเหตุมาจากอะไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังการทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ก่อนการสถาปนาเป็นอาณาจักรอยุธยา ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของแคว้นหรืออาณาจักรใดมาก่อน

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงอาณาจักรสุพรรณภูมิได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของอาณาจักรละโว้คืออะไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เมื่อพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เพราะเหตุใดทางอาณาจักรสุโขทัยจึงไม่ต่อต้าน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายถึงหนองโสนที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาได้ถูกต้อง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุผลทางยุทธศาสตร์ในการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดกำหนดให้พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงมีฐานะเหนือกว่าประชาชนทั่วไป

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยงานในจตุสดมภ์

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

หากบ้านเมืองเกิดภาวะสงคราม หน่วยงานใดมีหน้าที่เก็บเสบียงเพื่อไว้ใช้ในยามสงคราม

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ลักษณะการปกครองแบบใดที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการปกครองสมัยอยุธยา

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“อักษรคูนิฟอร์ม” ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีของจักรวรรดิบาบิโลเนียมีหลักการลงโทษผู้กระทำผิดแบบใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ศาสนาในข้อใดที่มีต้นกำเนิดจากภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ้ง เสี่ยวผิงเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นหลังญี่ปุ่นรบชนะจีนในสงครามเกาหลี

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงวิธีสัตยเคราะห์ของมหาตมะ คานธีได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

มหาตมะ คานธีใช้วิธีการใดในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดีย

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สาเหตุที่ชาวยิวต้องการก่อตั้งประเทศของตนในดินแดนปาเลสไตน์คือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์ใน ค.ศ. ๑๙๕๖ มีสาเหตุมาจากอะไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังการทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ก่อนการสถาปนาเป็นอาณาจักรอยุธยา ดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของแคว้นหรืออาณาจักรใดมาก่อน

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถึงอาณาจักรสุพรรณภูมิได้ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของอาณาจักรละโว้คืออะไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เมื่อพระเจ้าอู่ทองสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เพราะเหตุใดทางอาณาจักรสุโขทัยจึงไม่ต่อต้าน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายถึงหนองโสนที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาได้ถูกต้อง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุผลทางยุทธศาสตร์ในการสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคือข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดกำหนดให้พระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาทรงมีฐานะเหนือกว่าประชาชนทั่วไป

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อความในข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของหน่วยงานในจตุสดมภ์

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

หากบ้านเมืองเกิดภาวะสงคราม หน่วยงานใดมีหน้าที่เก็บเสบียงเพื่อไว้ใช้ในยามสงคราม

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ลักษณะการปกครองแบบใดที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของการปกครองสมัยอยุธยา

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน