ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่21

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200676

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 2 ต.ค. 52 เวลา 15:17 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เครื่องเทศที่เป็นสินค้าออกที่สำคัญของอยุธยาคืออะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

สมัยอยุธยามีนโยบายการค้ากับชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายอย่างไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

รายได้สูงสุดจากการค้ากับต่างประเทศของอาณาจักรอยุธยาได้แก่การค้ากับประเทศอะไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

สมัยอยุธยามีความมั่งคั่งทางการค้ากับต่างประเทศเนื่องจากใช้วิธีการใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ชนชั้นขุนนางในสมัยอยุธยามีความสำคัญต่ออาณาจักรมากที่สุด เพราะเหตุใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สมัยอยุธยาในรัชกาลใดเป็นยุคทองของวรรณคดี

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

อาณาจักรอยุธยากับพม่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องใดมากที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ดินแดนอยุธยามีความสำคัญต่อชาวตะวันตกในลักษณะใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ผลงานด้านศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของอาณาจักรอยุธยาคืออะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การนับศักราชแบบอิสลามที่เรียกว่า “ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.)” เป็นการนับแบบใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดที่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสมัยกลางตามแบบสากล

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกใช้ “รัชศก” แสดงว่านับแบบใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“ยุคที่มนุษย์มีสภาพสังคมแบบเร่ร่อน พึ่งพาธรรมชาติในด้านความเป็นอยู่และอาหารยังชีพ เครื่องมือส่วนใหญ่ทำจากหินกะเทาะ ไม้ กระดูก เขาสัตว์” คือยุคสมัยใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ตามหลักเกณฑ์ของนักมานุษยวิทยา การปฏิวัติที่เรียกว่าคลื่นลูกที่ ๒ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พัฒนาการการดำรงชีวิตของมนุษย์ปักกิ่ง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จีนตามแนวลัทธิมากซ์มีวิธีการแบ่งอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ประเทศใดต่อไปนี้ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงอะไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เครื่องเทศที่เป็นสินค้าออกที่สำคัญของอยุธยาคืออะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

สมัยอยุธยามีนโยบายการค้ากับชาติตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขายอย่างไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

รายได้สูงสุดจากการค้ากับต่างประเทศของอาณาจักรอยุธยาได้แก่การค้ากับประเทศอะไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

สมัยอยุธยามีความมั่งคั่งทางการค้ากับต่างประเทศเนื่องจากใช้วิธีการใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ชนชั้นขุนนางในสมัยอยุธยามีความสำคัญต่ออาณาจักรมากที่สุด เพราะเหตุใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สมัยอยุธยาในรัชกาลใดเป็นยุคทองของวรรณคดี

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

อาณาจักรอยุธยากับพม่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องใดมากที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ดินแดนอยุธยามีความสำคัญต่อชาวตะวันตกในลักษณะใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถและความกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมากที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ผลงานด้านศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของอาณาจักรอยุธยาคืออะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การนับศักราชแบบอิสลามที่เรียกว่า “ฮิจเราะห์ศักราช (ฮ.ศ.)” เป็นการนับแบบใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เหตุการณ์ใดที่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของสมัยกลางตามแบบสากล

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกใช้ “รัชศก” แสดงว่านับแบบใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“ยุคที่มนุษย์มีสภาพสังคมแบบเร่ร่อน พึ่งพาธรรมชาติในด้านความเป็นอยู่และอาหารยังชีพ เครื่องมือส่วนใหญ่ทำจากหินกะเทาะ ไม้ กระดูก เขาสัตว์” คือยุคสมัยใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ตามหลักเกณฑ์ของนักมานุษยวิทยา การปฏิวัติที่เรียกว่าคลื่นลูกที่ ๒ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่พัฒนาการการดำรงชีวิตของมนุษย์ปักกิ่ง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จีนตามแนวลัทธิมากซ์มีวิธีการแบ่งอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ประเทศใดต่อไปนี้ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การวิเคราะห์หลักฐานทางประวัติศาสตร์มีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหมายถึงอะไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน