ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200664

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 1 ต.ค. 52 เวลา 17:53 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

ภูมิศาสตร์และท้องถิ่น , เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูลจากดาวเทียม

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก” ข้อความดังกล่าวหมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณโรงเรียนเพชรวิทยา น่าจะมีการซ้อนทับของชั้นข้อมูลใดบ้าง

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หน่วยงานใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จุดเหนือสุดของทวีปเอเชียคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย นักเรียนจะพบกับสถานที่ใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด บริเวณที่ลุ่มภาคเหนือของทวีปเอเชีย จึงมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

บริเวณที่เป็นจุดรวมเทือกเขาซึ่งอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชียคือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ประเทศใดในทวีปเอเชียที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในซีกโลกใต้

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแหล่งน้ำสำคัญของประเทศในทวีปเอเชียไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่สามารถใช้ทรัพยากรน้ำมันในการต่อรองทางการค้าและการเมืองได้

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ทวีปเอเชียมีเขตภูมิอากาศเกือบทุกเขต ตามหลักการแบ่งแบบเคิปเปน

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พืชพรรณธรรมชาติชนิดใดเจริญเติบโตได้ดีในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญของทวีปเอเชียได้แก่อะไรบ้าง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนพบกับชาวเอเชียที่มีผิวขาว ตัวสูงใหญ่ จมูกโด่งคล้ายฝรั่ง นักเรียนคิดว่าเขาน่าจะมาจากประเทศใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้ของประเทศจีน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่สนับสนุนให้บริเวณทิเบตและประเทศมองโกเลียมีการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนกันมาก

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ใดเป็นตัวแบ่งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางออกเป็น ๒ ส่วน

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียกลางที่มีการนับถือศาสนาแตกต่างจากประเทศอื่น

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูลจากดาวเทียม

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออธิบายสภาพของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก” ข้อความดังกล่าวหมายถึงเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บริเวณโรงเรียนเพชรวิทยา น่าจะมีการซ้อนทับของชั้นข้อมูลใดบ้าง

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หน่วยงานใดต่อไปนี้ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จุดเหนือสุดของทวีปเอเชียคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนเดินทางไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย นักเรียนจะพบกับสถานที่ใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด บริเวณที่ลุ่มภาคเหนือของทวีปเอเชีย จึงมีประชากรอาศัยอยู่เบาบาง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

บริเวณที่เป็นจุดรวมเทือกเขาซึ่งอยู่ทางตอนกลางของทวีปเอเชียคือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ประเทศใดในทวีปเอเชียที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในซีกโลกใต้

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดแสดงแหล่งน้ำสำคัญของประเทศในทวีปเอเชียไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ภูมิภาคใดของทวีปเอเชียที่สามารถใช้ทรัพยากรน้ำมันในการต่อรองทางการค้าและการเมืองได้

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ทวีปเอเชียมีเขตภูมิอากาศเกือบทุกเขต ตามหลักการแบ่งแบบเคิปเปน

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พืชพรรณธรรมชาติชนิดใดเจริญเติบโตได้ดีในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ที่ติดต่อกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ทรัพยากรแร่ธาตุที่สำคัญของทวีปเอเชียได้แก่อะไรบ้าง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ถ้านักเรียนพบกับชาวเอเชียที่มีผิวขาว ตัวสูงใหญ่ จมูกโด่งคล้ายฝรั่ง นักเรียนคิดว่าเขาน่าจะมาจากประเทศใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้ของประเทศจีน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่สนับสนุนให้บริเวณทิเบตและประเทศมองโกเลียมีการเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนกันมาก

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ใดเป็นตัวแบ่งกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางออกเป็น ๒ ส่วน

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ประเทศใดในภูมิภาคเอเชียกลางที่มีการนับถือศาสนาแตกต่างจากประเทศอื่น

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน