ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA200651

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 1 ต.ค. 52 เวลา 13:37 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พืช สัตว์ และมนุษย์ , อาหารและสารอาหาร

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ต้นไม้ที่ตายยังเหลือตอไม้คงทนอยู่ได้นานหลายปีแต่ร่างกายคนอื่นหรือสัตว์ตายจะเน่าเปื่อยในเวลาไม่กี่วันเพราะเหตุใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ไข่กบที่ผสมกับเชื้อตัวผู้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะๆ จากเอ็มบริโอจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

วุ้นที่ห่อหุ้มไข่อึ่งอ่างมีหน้าที่อย่างไร 1.เป็นแหล่งอาหาร 2.ป้องกันอันตราย 3.ช่วยให้ไข่กระจายตัวจากกัน 4.ป้องกันการเกิดปฏิสนธิซ้อน

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปลาในข้อใดมีการปฏิสนธิต่างจากปลาชนิดอื่น

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากจะออกลูกเป็นตัวยกเว้นสัตว์ในข้อใดออกลูกเป็นไข่

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ตัวอ่อนของสัตว์ประเภทใดที่ได้รับอาหารผ่านรก

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การสืบพันธุ์แบบใดที่ทำให้ได้รุ่นลูกมีลักษณะเป็นหมัน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีการสืบพันธุ์แบบแตกหน่อ

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของคน คือ ข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สิ่งใดทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เนื้อเยื่อชนิดใดประกอบด้วยเซลล์ที่สามารถหดตัวและคลายตัวได้

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

กระเพาะอาหารของคนเรามีเอนไซม์ชนิดใดช่วยในการย่อยอาหาร และทำงานได้ดีในสภาวะเช่นใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เมื่อเรารับประทานอาหาร สารอาหารประเภทโปรตีนจะถูกย่อยที่อวัยวะส่วนใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สิ่งใดจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

หลังการออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าปกติ ร่างกายจะมีวิธีใดในการช่วยลดอุณหภูมิ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจเข้า

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การแลกเปลี่ยนแก็สของร่างกายและอากาศภายนอกต้องอาศัยกระบวนการใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ในส่วนใดของร่างกายที่พบว่ามีของเสียมากที่สุด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ปัสสาวะของคนเราปกติจะมีสมบัติอย่างไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ต้นไม้ที่ตายยังเหลือตอไม้คงทนอยู่ได้นานหลายปีแต่ร่างกายคนอื่นหรือสัตว์ตายจะเน่าเปื่อยในเวลาไม่กี่วันเพราะเหตุใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ไข่กบที่ผสมกับเชื้อตัวผู้แล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นระยะๆ จากเอ็มบริโอจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

วุ้นที่ห่อหุ้มไข่อึ่งอ่างมีหน้าที่อย่างไร 1.เป็นแหล่งอาหาร 2.ป้องกันอันตราย 3.ช่วยให้ไข่กระจายตัวจากกัน 4.ป้องกันการเกิดปฏิสนธิซ้อน

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปลาในข้อใดมีการปฏิสนธิต่างจากปลาชนิดอื่น

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนมากจะออกลูกเป็นตัวยกเว้นสัตว์ในข้อใดออกลูกเป็นไข่

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ตัวอ่อนของสัตว์ประเภทใดที่ได้รับอาหารผ่านรก

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การสืบพันธุ์แบบใดที่ทำให้ได้รุ่นลูกมีลักษณะเป็นหมัน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีการสืบพันธุ์แบบแตกหน่อ

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายของคน คือ ข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สิ่งใดทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เนื้อเยื่อชนิดใดประกอบด้วยเซลล์ที่สามารถหดตัวและคลายตัวได้

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

กระเพาะอาหารของคนเรามีเอนไซม์ชนิดใดช่วยในการย่อยอาหาร และทำงานได้ดีในสภาวะเช่นใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เมื่อเรารับประทานอาหาร สารอาหารประเภทโปรตีนจะถูกย่อยที่อวัยวะส่วนใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เมื่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สิ่งใดจะทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมดังกล่าว

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

หลังการออกกำลังกายอุณหภูมิในร่างกายจะสูงกว่าปกติ ร่างกายจะมีวิธีใดในการช่วยลดอุณหภูมิ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหายใจเข้า

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การแลกเปลี่ยนแก็สของร่างกายและอากาศภายนอกต้องอาศัยกระบวนการใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ในส่วนใดของร่างกายที่พบว่ามีของเสียมากที่สุด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ปัสสาวะของคนเราปกติจะมีสมบัติอย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน