ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA200650

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 1 ต.ค. 52 เวลา 13:13 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พืช สัตว์ และมนุษย์ , อาหารและสารอาหาร

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

นอกจากน้ำตาลแล้ว สารอาหารในข้อใดมีความสำคัญต่อร่างกายมากที่สุด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่น้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide)

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

โครงสร้างใดในระบบย่อยอาหารที่ไม่ได้ผลิตน้ำย่อย 1.ผนังของกระเพาะอาหาร 2.ผนังลำไส้ส่วนโคลอน 3.ตับ 4.ผนังลำไส้ส่วนดูโอดีนัม

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การทดสอบโปรตีน มักจะใช้เนื้อปลาโดยการเติมสารละลายไบยูเร็ตลงไปจะได้สีม่วงหากไม่มีเนื้อปลาจะใช้สิ่งใดแทน

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน มีธาตุใดที่เป็นส่วนประกอบเหมือนกัน

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ถ้าบริโภคอาหารต่อไปนี้ชนิดละ 100กรัม เราจะได้พลังงานจากอาหารชนิดใดมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

บุคคลใดมีความต้องการแคลเซียมต่อวันมากที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

บุคคลที่เป็นโรคโลหิตจางควรรับประทานอาหารประเภทใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลมากเกินไปทำให้วิงเวียนศีรษะ หงุดหงิด เหนื่อยง่าย แพทย์แนะนำให้งดกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล 1 สัปดาห์ นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารในข้อใดจึงจะมีอาการดีขึ้น

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

นักปั่นจักรยานกำลังเตรียมตัวลงแข่งขันในช่วงบ่าย อาหารมื้อเที่ยงควรจะเป็นอาหารประเภทใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ในการหั่นผักแช่น้ำทิ้งไว้นานๆ ก่อนนำไปปรุงอาหารทำให้วิตามินใดลดปริมาณลง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การเสพสารเสพติดชนิดใด มีโอกาสทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ขั้นตอนการฟื้นฟูผู้เข้ารับการบำบัดเป็นการรักษาในด้านใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สัตว์แตกต่างจากพืชในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีรูปแบบการเจริญเติบโตคล้ายกับกบ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีการเจริญเติบโตแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พืชและสัตว์มีลักษณะสำคัญอะไรที่แสดงว่ามีวิวัฒนาการสูงกว่าโพรทิสต์

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเพียง 3 ขั้นคือจากไข่ → ตัวอ่อน → ตัวเต็มวัย

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์แบบใด เมื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะอุดมสมบูรณ์

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ไข่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

นอกจากน้ำตาลแล้ว สารอาหารในข้อใดมีความสำคัญต่อร่างกายมากที่สุด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่น้ำตาลโมเลกุลคู่ (disaccharide)

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

โครงสร้างใดในระบบย่อยอาหารที่ไม่ได้ผลิตน้ำย่อย 1.ผนังของกระเพาะอาหาร 2.ผนังลำไส้ส่วนโคลอน 3.ตับ 4.ผนังลำไส้ส่วนดูโอดีนัม

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การทดสอบโปรตีน มักจะใช้เนื้อปลาโดยการเติมสารละลายไบยูเร็ตลงไปจะได้สีม่วงหากไม่มีเนื้อปลาจะใช้สิ่งใดแทน

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน มีธาตุใดที่เป็นส่วนประกอบเหมือนกัน

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ถ้าบริโภคอาหารต่อไปนี้ชนิดละ 100กรัม เราจะได้พลังงานจากอาหารชนิดใดมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

บุคคลใดมีความต้องการแคลเซียมต่อวันมากที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

บุคคลที่เป็นโรคโลหิตจางควรรับประทานอาหารประเภทใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การรับประทานอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลมากเกินไปทำให้วิงเวียนศีรษะ หงุดหงิด เหนื่อยง่าย แพทย์แนะนำให้งดกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาล 1 สัปดาห์ นักเรียนจะเลือกรับประทานอาหารในข้อใดจึงจะมีอาการดีขึ้น

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

นักปั่นจักรยานกำลังเตรียมตัวลงแข่งขันในช่วงบ่าย อาหารมื้อเที่ยงควรจะเป็นอาหารประเภทใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ในการหั่นผักแช่น้ำทิ้งไว้นานๆ ก่อนนำไปปรุงอาหารทำให้วิตามินใดลดปริมาณลง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การเสพสารเสพติดชนิดใด มีโอกาสทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ขั้นตอนการฟื้นฟูผู้เข้ารับการบำบัดเป็นการรักษาในด้านใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สัตว์แตกต่างจากพืชในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีรูปแบบการเจริญเติบโตคล้ายกับกบ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีการเจริญเติบโตแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พืชและสัตว์มีลักษณะสำคัญอะไรที่แสดงว่ามีวิวัฒนาการสูงกว่าโพรทิสต์

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเพียง 3 ขั้นคือจากไข่ → ตัวอ่อน → ตัวเต็มวัย

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตจะมีการสืบพันธุ์แบบใด เมื่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะอุดมสมบูรณ์

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่ไข่สามารถเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนได้โดยไม่ต้องมีการปฏิสนธิ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน