ม.3

วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA300599

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 28 ก.ย. 52 เวลา 18:04 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

กำลังซื้อสินค้าของแต่ละคนจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญในข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

คำว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หากนักเรียนเก็บเงินไว้ที่บ้านโดยไม่นำไปฝากธนาคาร ต้นทุนค่าเสียโอกาสของนักเรียนคืออะไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัว

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การวางแผนทางการเงิน ไม่ เกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การออมในแต่ละประเทศเกิดขึ้นจากข้อใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

หากครอบครัวสามารถออมทรัพย์ได้มากๆจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ในการเลือกแหล่งที่จะนำเงินออมไปสะสมไว้นั้น ควรคำนึงถึงหลักการใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การที่รายได้ของรัฐบาลเท่ากับรายจ่ายตรงกับความหมายข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“ถ้ารัฐบาลประสบภาวะขาดดุลงบประมาณ หนี้สาธารณะจะ....1.... เพราะรัฐบาลต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ทำให้หนี้สินของรัฐบาล....2.... ” ช่องว่างในหมายเลข 1 และ 2 ควรจะเป็นอะไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

เงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเงินมาจากที่ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ปัจจุบันบุคคลธรรมดาเสียภาษีในอัตราภาษีแบบใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจคือข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย มีระยะเวลาแผนละกี่ปี

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่เน้นเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า จะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นเงินทุนไหลเข้า

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“การขายพันธบัตรให้ชาวต่างประเทศ” ถือเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในทวีปอเมริกาใต้คืออะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

กำลังซื้อสินค้าของแต่ละคนจะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญในข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

คำว่า “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หากนักเรียนเก็บเงินไว้ที่บ้านโดยไม่นำไปฝากธนาคาร ต้นทุนค่าเสียโอกาสของนักเรียนคืออะไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัว

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การวางแผนทางการเงิน ไม่ เกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การออมในแต่ละประเทศเกิดขึ้นจากข้อใดเป็นสำคัญ

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

หากครอบครัวสามารถออมทรัพย์ได้มากๆจะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ในการเลือกแหล่งที่จะนำเงินออมไปสะสมไว้นั้น ควรคำนึงถึงหลักการใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การที่รายได้ของรัฐบาลเท่ากับรายจ่ายตรงกับความหมายข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“ถ้ารัฐบาลประสบภาวะขาดดุลงบประมาณ หนี้สาธารณะจะ....1.... เพราะรัฐบาลต้องกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ทำให้หนี้สินของรัฐบาล....2.... ” ช่องว่างในหมายเลข 1 และ 2 ควรจะเป็นอะไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

เงินส่วนใหญ่ที่รัฐบาลนำมาใช้ในการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเป็นเงินมาจากที่ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ปัจจุบันบุคคลธรรมดาเสียภาษีในอัตราภาษีแบบใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จุดมุ่งหมายสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจคือข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของไทย มีระยะเวลาแผนละกี่ปี

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใดที่เน้นเรื่องทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ในการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งทางการค้า จะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเป็นหลัก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นเงินทุนไหลเข้า

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“การขายพันธบัตรให้ชาวต่างประเทศ” ถือเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนในข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน