ม.3

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA300594

จำนวนข้อ

: 30 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.3

สร้างเมื่อ

: 28 ก.ย. 52 เวลา 16:29 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/30
คำถาม :

ข้อใดสามารถเก็บน้ำเชื้ออสุจิไว้ได้นานที่สุด

ข้อที่ 2/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียมในสัตว์

ข้อที่ 3/30
คำถาม :

สัตว์ที่มีลักษณะแบบใดสามารถนำมาสืบพันธุ์โดยวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนได้

ข้อที่ 4/30
คำถาม :

การถ่ายฝากตัวอ่อนโค ควรทำหลังการปฏิสนธิกี่วัน

ข้อที่ 5/30
คำถาม :

แม่พันธุ์โคที่มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 6/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน

ข้อที่ 7/30
คำถาม :

ครอบครัว ก แต่ละคนในรุ่นแต่งงานและมีลูก 2 คน ส่วนครอบครัว ข แต่ละคนในแต่ละรุ่นแต่งงานและมีลูก 3 คนเมื่อถึงช่วงรุ่นที่ 4 ครอบครัว ก มีจำนวนสมาชิกแตกต่างจากครอบครัว ข เป็นจำนวนเท่าใด

ข้อที่ 8/30
คำถาม :

เด็กชายคนหนึ่งผิวเผือก มีพ่อผิวปกติ และแม่ผิวปกติเด็กคนนี้ได้รับยีนผิวเผือกจากผู้ใด และโอกาสจะมีผิวเผือกร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 9/30
คำถาม :

ถ้ามารดาเริ่มตั้งครรภ์แล้วติดเชื้อหัดเยอรมัน ทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบอย่างไร

ข้อที่ 10/30
คำถาม :

ลักษณะตาสีน้ำตาลในคนเป็นลักษณะเด่นข่มลักษณะตาสีฟ้า สามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน้ำตาลและมีบุตรสาวตาสีฟ้า โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีบุตรคนต่อไปตาสีน้ำตาลเป็นสัดส่วนเท่าใด

ข้อที่ 11/30
คำถาม :

หญิงคนหนึ่งคลอดลูกฝาแฝดชายหญิง 4 คน แสดงว่ามีการผสมระหว่างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่เป็นอย่างไร

ข้อที่ 12/30
คำถาม :

ถ้าหญิงมีครรภ์ได้รับเชื้อไวรัส เชื้อจะแพร่ไปตามกระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายรวมทั้งเอ็มบริโอ และไปทำลายกลุ่มเซลล์ที่เจริญเป็นอวัยวะบางอย่าง เช่น หู ตา หัวใจ ทำให้ทารกที่คลอดออกมาตาบอด หูหนวก และหัวใจพิการได้ โรคดังกล่าวคือโรคใด

ข้อที่ 13/30
คำถาม :

ชายที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียแต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่ลูกแต่ละคนของชายหญิงคู่นี้จะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 14/30
คำถาม :

ลูกชายเกิดจากการผสมระหว่างโครโมโซม X ของเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซมชนิดใด

ข้อที่ 15/30
คำถาม :

ถ้ากำหนดให้ลักษณะตาสองชั้นเป็นยีนด้อย ตาชั้นเดียวเป็นยีนเด่น ชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานกัน และมีลูกตาสองชั้น 1 คน ตาชั้นเดียว 2 คน อยากทราบว่า ชายหญิงคู่นี้มียีนควบคุมลักษณะชั้นตาเช่นไร

ข้อที่ 16/30
คำถาม :

ข้อใดสามารถเก็บน้ำเชื้ออสุจิไว้ได้นานที่สุด

ข้อที่ 17/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการผสมเทียมในสัตว์

ข้อที่ 18/30
คำถาม :

สัตว์ที่มีลักษณะแบบใดสามารถนำมาสืบพันธุ์โดยวิธีการถ่ายฝากตัวอ่อนได้

ข้อที่ 19/30
คำถาม :

การถ่ายฝากตัวอ่อนโค ควรทำหลังการปฏิสนธิกี่วัน

ข้อที่ 20/30
คำถาม :

แม่พันธุ์โคที่มีหน้าที่ผสมพันธุ์อย่างเดียวเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 21/30
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อน

ข้อที่ 22/30
คำถาม :

ครอบครัว ก แต่ละคนในรุ่นแต่งงานและมีลูก 2 คน ส่วนครอบครัว ข แต่ละคนในแต่ละรุ่นแต่งงานและมีลูก 3 คนเมื่อถึงช่วงรุ่นที่ 4 ครอบครัว ก มีจำนวนสมาชิกแตกต่างจากครอบครัว ข เป็นจำนวนเท่าใด

ข้อที่ 23/30
คำถาม :

เด็กชายคนหนึ่งผิวเผือก มีพ่อผิวปกติ และแม่ผิวปกติเด็กคนนี้ได้รับยีนผิวเผือกจากผู้ใด และโอกาสจะมีผิวเผือกร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 24/30
คำถาม :

ถ้ามารดาเริ่มตั้งครรภ์แล้วติดเชื้อหัดเยอรมัน ทารกในครรภ์จะได้รับผลกระทบอย่างไร

ข้อที่ 25/30
คำถาม :

ลักษณะตาสีน้ำตาลในคนเป็นลักษณะเด่นข่มลักษณะตาสีฟ้า สามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน้ำตาลและมีบุตรสาวตาสีฟ้า โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีบุตรคนต่อไปตาสีน้ำตาลเป็นสัดส่วนเท่าใด

ข้อที่ 26/30
คำถาม :

หญิงคนหนึ่งคลอดลูกฝาแฝดชายหญิง 4 คน แสดงว่ามีการผสมระหว่างเซลล์อสุจิและเซลล์ไข่เป็นอย่างไร

ข้อที่ 27/30
คำถาม :

ถ้าหญิงมีครรภ์ได้รับเชื้อไวรัส เชื้อจะแพร่ไปตามกระแสเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายรวมทั้งเอ็มบริโอ และไปทำลายกลุ่มเซลล์ที่เจริญเป็นอวัยวะบางอย่าง เช่น หู ตา หัวใจ ทำให้ทารกที่คลอดออกมาตาบอด หูหนวก และหัวใจพิการได้ โรคดังกล่าวคือโรคใด

ข้อที่ 28/30
คำถาม :

ชายที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมียแต่งงานกับหญิงที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย โอกาสที่ลูกแต่ละคนของชายหญิงคู่นี้จะไม่เป็นโรคธาลัสซีเมียร้อยละเท่าใด

ข้อที่ 29/30
คำถาม :

ลูกชายเกิดจากการผสมระหว่างโครโมโซม X ของเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิที่มีโครโมโซมชนิดใด

ข้อที่ 30/30
คำถาม :

ถ้ากำหนดให้ลักษณะตาสองชั้นเป็นยีนด้อย ตาชั้นเดียวเป็นยีนเด่น ชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานกัน และมีลูกตาสองชั้น 1 คน ตาชั้นเดียว 2 คน อยากทราบว่า ชายหญิงคู่นี้มียีนควบคุมลักษณะชั้นตาเช่นไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน