ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200578

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 25 ก.ย. 52 เวลา 17:17 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การเมือง การปกครอง และกฏหมาย , มนุษย์กับสังคม

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

บุคคลใดถือว่าเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรปฏิบัติตามแนวทางใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมได้อย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน” ข้อความดังกล่าวคือหลักการของสิ่งใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

สถาบันศาลยุติธรรม ประกอบด้วยศาลชั้นใดบ้าง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ เพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การหมั้นหมายถึงข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การสมรสจะสมบูรณ์เมื่อปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สิ่งที่ฝ่ายชายส่งมอบให้แก่บิดา - มารดาฝ่ายหญิงในการสมรส เรียกว่าอะไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

สถานการณ์ใดต่อไปนี้ที่หญิงจะสมรสใหม่ได้

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์เมื่อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เมื่อมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เมื่อเจ้าทรัพย์ถึงแก่ความตาย ทรัพย์จะตกแก่ผู้ใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ผู้ใดมีความร้ายแรงที่สุดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการเสพยาเสพติด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอายุเท่าใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

บุคคลใดถือว่าเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเมื่อสมาชิกมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรปฏิบัติตามแนวทางใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมได้อย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน” ข้อความดังกล่าวคือหลักการของสิ่งใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความสำคัญต่อสังคมไทยอย่างไร

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

สถาบันศาลยุติธรรม ประกอบด้วยศาลชั้นใดบ้าง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ เพื่อจุดประสงค์ใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การหมั้นหมายถึงข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การสมรสจะสมบูรณ์เมื่อปฏิบัติตามข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สิ่งที่ฝ่ายชายส่งมอบให้แก่บิดา - มารดาฝ่ายหญิงในการสมรส เรียกว่าอะไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

สถานการณ์ใดต่อไปนี้ที่หญิงจะสมรสใหม่ได้

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์เมื่อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เมื่อมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้านจะต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เมื่อเจ้าทรัพย์ถึงแก่ความตาย ทรัพย์จะตกแก่ผู้ใดเป็นอันดับแรก

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ผู้ใดมีความร้ายแรงที่สุดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการเสพยาเสพติด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทหน้าที่ของพรรคการเมือง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีอายุเท่าใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน