ม.2

วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA200577

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 25 ก.ย. 52 เวลา 16:44 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี , ศาสนาอื่นๆ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุขได้แก่หลักธรรมใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

คุณประโยชน์ของหลักธรรมทิศ ๖ คืออะไร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

“จงเก็บรักษาเหรียญสลึงไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตัวมันเอง” สุภาษิตคริสต์ศาสนาดังกล่าว สอนเรื่องใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

หลักธรรมสำคัญของคริสต์ศาสนาคืออะไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการของศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การที่ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชแสดงถึงแนวคิดใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

คัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คืออะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การกำหนดวรรณะในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูมีประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

หลักสัจจะในศาสนพราหมณ์ - ฮินดูคล้ายคลึงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายในเรื่องใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อบิดามารดาตามหลักทิศ ๖ อย่างไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักวาจาสุภาษิต

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคริสต์ศาสนา

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“คนไร้ค่า คือ คนชั่วร้ายที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยว หว่านความแตกร้าวเรื่อยไป” ข้อความทางคริสต์ศาสนาดังกล่าวเป็นหลักคำสอนเรื่องใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

มุสลิมศรัทธาในคัมภีร์อัล - กุรอาน เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ปฏิบัติตนอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การเคารพนับถือตรีมูรติแสดงว่าศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู จัดอยู่ในศาสนาประเภทใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

หลักการของระบบวรรณะในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด ประเทศไทยแม้จะมีประชากรนับถือศาสนาต่างๆ กัน แต่สภาพสังคมก็มีความสงบสุข

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้สังคมมีความสงบสุขได้แก่หลักธรรมใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

คุณประโยชน์ของหลักธรรมทิศ ๖ คืออะไร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

“จงเก็บรักษาเหรียญสลึงไว้ให้ดี แล้วเหรียญบาทจะรักษาตัวมันเอง” สุภาษิตคริสต์ศาสนาดังกล่าว สอนเรื่องใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

หลักธรรมสำคัญของคริสต์ศาสนาคืออะไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ หลักปฏิบัติ ๕ ประการของศาสนาอิสลาม

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การที่ศาสนาอิสลามไม่มีนักบวชแสดงถึงแนวคิดใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

คัมภีร์สำคัญของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู คืออะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การกำหนดวรรณะในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูมีประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

หลักสัจจะในศาสนพราหมณ์ - ฮินดูคล้ายคลึงกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายในเรื่องใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

นักเรียนควรปฏิบัติตนต่อบิดามารดาตามหลักทิศ ๖ อย่างไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

บุคคลใดปฏิบัติตนสอดคล้องกับหลักวาจาสุภาษิต

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใด ไม่ใช่ หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคริสต์ศาสนา

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“คนไร้ค่า คือ คนชั่วร้ายที่เที่ยวไปด้วยวาจาคดเคี้ยว หว่านความแตกร้าวเรื่อยไป” ข้อความทางคริสต์ศาสนาดังกล่าวเป็นหลักคำสอนเรื่องใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

มุสลิมศรัทธาในคัมภีร์อัล - กุรอาน เนื่องจากสาเหตุใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ผู้ที่ประเสริฐคือผู้ที่ปฏิบัติตนอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การเคารพนับถือตรีมูรติแสดงว่าศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู จัดอยู่ในศาสนาประเภทใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

หลักการของระบบวรรณะในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

เพราะเหตุใด ประเทศไทยแม้จะมีประชากรนับถือศาสนาต่างๆ กัน แต่สภาพสังคมก็มีความสงบสุข

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน