ม.2

แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 1

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SCMA200554

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: วิทยาศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.2

สร้างเมื่อ

: 24 ก.ย. 52 เวลา 15:56 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

พลังงานแสง

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ถ้าต้องการจัดเวทีละคร โดยใช้ไฟฉายแสง 3 ดวง เพื่อให้เกิดแสงสีต่างๆ มากที่สุด ควรใช้ดวงไฟสีใดบ้าง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดแสงขาวที่ผ่านออกจากแก้วปริซึม แก้วจึงปรากฏเป็นแสงสีแตกต่างกัน

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

วางวัตถุไว้ที่จุดโฟกัสจากนั้นให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาเลนส์นูน อยากทราบว่าภาพของวัตถุจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

จะต้องใช้กระจกชนิดใดจึงจะทำให้เกิดภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาราบจะเกิดภาพ ณ ตำแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

จงพิจารณาสมบัติของแสงต่อไปนี้ข้อใดผิด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งจะเกิดลักษณะของแสงอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เส้นใยแก้วนำแสงอาศัยหลักการใดของแสงที่ทำให้แสงไม่ทะลุม่านใยแก้วออกมา

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

เมื่อใช้เลนส์นูนรับแสงจากดวงอาทิตย์เกิดภาพที่จุดโฟกัส และเมื่อนำวัตถุมาวางไว้ที่จุดโฟกัสจะเกิดภาพที่ระยะไกลสุดภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แก้วที่นำมาใช้ทำใยแก้วนำแสงมีลักษณะตรงกับข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

กล้องส่องทางไกลสองตาจะมีปริซึมอยู่ภายในเสมอ ปริซึมมีประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ตาของเราปรับให้สามารถมองเห็นวัตถุในระยะต่างๆ ได้ชัดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ลักษณะสำคัญของภาพเสมือนคือข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

จะต้องวางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเท่าใด จึงจะเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ภาพที่เห็นเมื่อมองผ่านแว่นขยายมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเว้าและกระจกนูน

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้าแสงเดินทางจากอากาศไปยังแก้วรังสีของแสงจะมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์การหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นวัตถุในน้ำเป็นอย่างไร

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ด.ช. ดำอ่านหนังสือไม่ชัดเจน จึงไปที่ร้านขายแว่นตาและตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นช่างที่ร้านได้ทำแว่นสายตาที่ใช้เลนส์เว้าให้ นักเรียนพอจะบอกได้หรือไม่ว่าสายตาของ ด.ช. ดำ มีความผิดปกติอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ภาพที่ได้จากการมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จะมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ถ้าต้องการจัดเวทีละคร โดยใช้ไฟฉายแสง 3 ดวง เพื่อให้เกิดแสงสีต่างๆ มากที่สุด ควรใช้ดวงไฟสีใดบ้าง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดแสงขาวที่ผ่านออกจากแก้วปริซึม แก้วจึงปรากฏเป็นแสงสีแตกต่างกัน

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

วางวัตถุไว้ที่จุดโฟกัสจากนั้นให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาเลนส์นูน อยากทราบว่าภาพของวัตถุจะเป็นอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

จะต้องใช้กระจกชนิดใดจึงจะทำให้เกิดภาพเสมือนที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เมื่อวางวัตถุไว้หน้ากระจกเงาราบจะเกิดภาพ ณ ตำแหน่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับสิ่งใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

จงพิจารณาสมบัติของแสงต่อไปนี้ข้อใดผิด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อระหว่างตัวกลางคู่หนึ่งจะเกิดลักษณะของแสงอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เส้นใยแก้วนำแสงอาศัยหลักการใดของแสงที่ทำให้แสงไม่ทะลุม่านใยแก้วออกมา

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

เมื่อใช้เลนส์นูนรับแสงจากดวงอาทิตย์เกิดภาพที่จุดโฟกัส และเมื่อนำวัตถุมาวางไว้ที่จุดโฟกัสจะเกิดภาพที่ระยะไกลสุดภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แก้วที่นำมาใช้ทำใยแก้วนำแสงมีลักษณะตรงกับข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

กล้องส่องทางไกลสองตาจะมีปริซึมอยู่ภายในเสมอ ปริซึมมีประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ตาของเราปรับให้สามารถมองเห็นวัตถุในระยะต่างๆ ได้ชัดเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ลักษณะสำคัญของภาพเสมือนคือข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

จะต้องวางวัตถุห่างจากเลนส์นูนเท่าใด จึงจะเกิดภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ภาพที่เห็นเมื่อมองผ่านแว่นขยายมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับภาพที่เกิดจากกระจกเว้าและกระจกนูน

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้าแสงเดินทางจากอากาศไปยังแก้วรังสีของแสงจะมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ปรากฏการณ์การหักเหของแสงทำให้เรามองเห็นวัตถุในน้ำเป็นอย่างไร

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ด.ช. ดำอ่านหนังสือไม่ชัดเจน จึงไปที่ร้านขายแว่นตาและตรวจสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นช่างที่ร้านได้ทำแว่นสายตาที่ใช้เลนส์เว้าให้ นักเรียนพอจะบอกได้หรือไม่ว่าสายตาของ ด.ช. ดำ มีความผิดปกติอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ภาพที่ได้จากการมองผ่านกล้องโทรทรรศน์จะมีลักษณะอย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน