ม.1

วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMA100539

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.1

สร้างเมื่อ

: 22 ก.ย. 52 เวลา 14:40 น.

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การนับพุทธศักราชที่ ๑ เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปี

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

มหาศักราชพบมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมใช้การนับศักราชแบบใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การเทียบศักราชมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่เนื้อหาส่วนใหญ่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่มีความสำคัญมากที่สุด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ในการเริ่มต้นศึกษาประวัติศาสตร์ ควรเริ่มต้นที่ขั้นตอนใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

หลักฐานในข้อใดจัดเป็น หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ศิลาจารึก ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

หากต้องการศึกษายุคสำริดในประเทศไทย นักเรียนสามารถศึกษาได้จากที่ใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นรองมีประโยชน์จากอะไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติตามข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เราใช้หลักฐานทางโบราณคดีเพื่อศึกษาเรื่องราวสมัยใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

เหตุผลที่สนับสนุนว่าคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตมีอยู่หลายประการยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ตอนใต้ของจีนบริเวณใดที่นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทย

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

หลักฐานที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับผู้เป็นเจ้าของแนวคิด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การนับพุทธศักราชที่ ๑ เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วกี่ปี

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

มหาศักราชพบมากในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม นิยมใช้การนับศักราชแบบใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การเทียบศักราชมีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ ในการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

หลักฐานใดที่เนื้อหาส่วนใหญ่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

วิธีการทางประวัติศาสตร์ขั้นตอนใดที่มีความสำคัญมากที่สุด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ในการเริ่มต้นศึกษาประวัติศาสตร์ ควรเริ่มต้นที่ขั้นตอนใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

หลักฐานในข้อใดจัดเป็น หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ศิลาจารึก ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

หากต้องการศึกษายุคสำริดในประเทศไทย นักเรียนสามารถศึกษาได้จากที่ใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นรองมีประโยชน์จากอะไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติตามข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เราใช้หลักฐานทางโบราณคดีเพื่อศึกษาเรื่องราวสมัยใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

เหตุผลที่สนับสนุนว่าคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตมีอยู่หลายประการยกเว้นข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ตอนใต้ของจีนบริเวณใดที่นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทย

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

หลักฐานที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทยส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับผู้เป็นเจ้าของแนวคิด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน