ป.6

วิชาสังคมศึกษา ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB600444

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 27 ส.ค. 52 เวลา 13:46 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักธรรม จริยธรรมและการทำความดี , วันสำคัญ

ผู้สร้าง : ทีมงานทรูปลูกปัญญา

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

การยืนฟังโอวาทในแถวควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

การยืนในลักษณะสุภาพ ไม่ก่อความรำคาญหรือเกะกะกีดขวางผู้อื่น เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการยืนแบบใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การเดินตามผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การเดินในลักษณะสำรวม ปล่อยมือไว้ข้างตัว ค้อมตัว พร้อมกับย่อเข่า เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่ แต่ถ้าเป็นในบ้าน อาจจะใช้วิธีเดินเข่า เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการเดินแบบใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การนั่งตัวตรง เก็บปลายเท้าเข้าหาสะโพก มือทั้งสองข้างประสานกันไว้บนหน้าขา สายตาทอดลงเล็กน้อย เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการนั่งแบบใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

การไหว้บุคคลเสมอกัน ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

การนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า ทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว พนมมือค้อมตัวลง ให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่พนม กราบเพียงครั้งเดียว เป็นการเคารพบุคคลใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การเข้าไปในระยะหัตถบาส แล้วยกของขึ้นประเคนในลักษณะมือต่อมือ จะไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเข่า เมื่อห่างพอประมาณค่อยลุกขึ้นกลับหัว เป็นการรับ-ส่งของกับบุคคลใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การกราบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะการปฏิบัติในท่าเทพบุตร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ในจังหวะที่ 1 ท่าอัญชลีควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การยกมือขึ้นพร้อมก้มศีรษะ ให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก เป็นลักษณะของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ในจังหวะใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะการปฏิบัติในท่าเทพธิดา

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ หมายถึง

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

การประเคนของถวายแด่พระสงฆ์นั่งกับพื้น ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ค้อมตัวเมื่อผู้ใหญ่ผ่านมาใกล้ ถ้าเป็นทางแคบๆ หรือตรงบันได ควรหยุดยืนตรง ให้ท่านเดินผ่านไปก่อน เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการเดินแบบใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการเดินเข่า

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการประสานมือ

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

การยืนฟังโอวาทในแถวควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

การยืนในลักษณะสุภาพ ไม่ก่อความรำคาญหรือเกะกะกีดขวางผู้อื่น เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการยืนแบบใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การเดินตามผู้ใหญ่ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การเดินในลักษณะสำรวม ปล่อยมือไว้ข้างตัว ค้อมตัว พร้อมกับย่อเข่า เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อยู่ แต่ถ้าเป็นในบ้าน อาจจะใช้วิธีเดินเข่า เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการเดินแบบใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การนั่งตัวตรง เก็บปลายเท้าเข้าหาสะโพก มือทั้งสองข้างประสานกันไว้บนหน้าขา สายตาทอดลงเล็กน้อย เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการนั่งแบบใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การนั่งเก้าอี้ต่อหน้าผู้ใหญ่ ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

การไหว้บุคคลเสมอกัน ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

การนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้า ทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว พนมมือค้อมตัวลง ให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่พนม กราบเพียงครั้งเดียว เป็นการเคารพบุคคลใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การส่งของให้ผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืนควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การเข้าไปในระยะหัตถบาส แล้วยกของขึ้นประเคนในลักษณะมือต่อมือ จะไหว้หรือกราบแล้วแต่กาลเทศะ ถอยโดยวิธีเดินเข่า เมื่อห่างพอประมาณค่อยลุกขึ้นกลับหัว เป็นการรับ-ส่งของกับบุคคลใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การกราบเบญจางคประดิษฐ์ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะการปฏิบัติในท่าเทพบุตร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ในจังหวะที่ 1 ท่าอัญชลีควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การยกมือขึ้นพร้อมก้มศีรษะ ให้ปลายนิ้วชี้จรดหน้าผาก เป็นลักษณะของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ในจังหวะใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดคือลักษณะการปฏิบัติในท่าเทพธิดา

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ผู้อาวุโสและผู้มีพระคุณ หมายถึง

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

การประเคนของถวายแด่พระสงฆ์นั่งกับพื้น ควรปฏิบัติอย่างไร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ค้อมตัวเมื่อผู้ใหญ่ผ่านมาใกล้ ถ้าเป็นทางแคบๆ หรือตรงบันได ควรหยุดยืนตรง ให้ท่านเดินผ่านไปก่อน เป็นลักษณะของการปฏิบัติมารยาทการเดินแบบใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการเดินเข่า

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อใดคือวิธีการประสานมือ

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน