ม.6

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2544) ชุดที่7

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOMB603769

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 10 พ.ค. 54 เวลา 14:37 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายลักษณะภูมิประเทศกับพรมแดนระหว่างประเทศได้ถูกต้อง

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบในข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ให้นักเรียนใช้ข้อมูลของสถานีตรวจอากาศในตารางข้างล่งนี้ วิเคราะห์ว่าเป็นภูมิอากาศแบบใด (หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส หน่อยปริมาณน้ำฝนเป็นมิลิเมตร)

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเกษตรกรรมในภาคเหนือจึงมักแบ่งที่นาเป็นแปลงขนาดเล็ก

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดตรงกับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ลักษณะทางกายภาพของอ่าวไทย ข้อใดเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด ซึ่งทำให้ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความอุดมสมบูรณ์น้อย

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ภาคตะวันออกมีฝนตกค่อนข้างชุก แต่มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในภาคใต้ เพราะเหตุใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

บึงน้ำจืดข้อใดมีลักษณะที่ถูกต้อง

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดประชากรของภาคใต้ จึงตั้งถิ่นฐานหนาแน่น ทางชายฝั่งตะวันออกมากกว่าชายฝั่งตะวันตก

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

คำอธิบายข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับการสร้างฝายของประชากรในภาคเหนือ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้เข้ามามีบทบาทในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับของเขตของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญของการแข่งขันระหว่าประเทศเกิดจากความต้องการในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2544กลุ่มวัยรุ่นผิวขาวชาวอังกฤษ ยกพวกต่อสู่กับวัยรุ่นชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย และปากีสถานหลายครั้ง เหตุการณ์นี้แสดงออกถึงอิทธิพลความเชื่อใดมากที่สุด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

การควบคุมอัตราเพิ่มประชากรให้อยู่ในอัตราศูนย์หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

”สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป” คือส่วนใดของวัฒนธรรม

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดอธิบายลักษณะภูมิประเทศกับพรมแดนระหว่างประเทศได้ถูกต้อง

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมของภูมิภาค

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบในข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ให้นักเรียนใช้ข้อมูลของสถานีตรวจอากาศในตารางข้างล่งนี้ วิเคราะห์ว่าเป็นภูมิอากาศแบบใด (หน่วยอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส หน่อยปริมาณน้ำฝนเป็นมิลิเมตร)

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเกษตรกรรมในภาคเหนือจึงมักแบ่งที่นาเป็นแปลงขนาดเล็ก

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดตรงกับลักษณะภูมิประเทศของภาคกลาง

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ลักษณะทางกายภาพของอ่าวไทย ข้อใดเป็นจุดอ่อนในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุด ซึ่งทำให้ดินส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความอุดมสมบูรณ์น้อย

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ภาคตะวันออกมีฝนตกค่อนข้างชุก แต่มีปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง เนื่องจากเหตุผลในข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

น้ำทะเลรุกล้ำพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในภาคใต้ เพราะเหตุใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

บึงน้ำจืดข้อใดมีลักษณะที่ถูกต้อง

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดประชากรของภาคใต้ จึงตั้งถิ่นฐานหนาแน่น ทางชายฝั่งตะวันออกมากกว่าชายฝั่งตะวันตก

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

คำอธิบายข้อใดถูกต้องที่สุดสำหรับการสร้างฝายของประชากรในภาคเหนือ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เทคโนโลยีชีวภาพไม่ได้เข้ามามีบทบาทในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ข้อใดไม่สอดคล้องกับของเขตของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

สาเหตุสำคัญของการแข่งขันระหว่าประเทศเกิดจากความต้องการในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2544กลุ่มวัยรุ่นผิวขาวชาวอังกฤษ ยกพวกต่อสู่กับวัยรุ่นชาวอังกฤษเชื้อสายอินเดีย และปากีสถานหลายครั้ง เหตุการณ์นี้แสดงออกถึงอิทธิพลความเชื่อใดมากที่สุด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

การควบคุมอัตราเพิ่มประชากรให้อยู่ในอัตราศูนย์หมายความว่าอย่างไร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

”สรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป” คือส่วนใดของวัฒนธรรม

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน