ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่25

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB003027

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 30 มิ.ย. 53 เวลา 13:12 น.

ตัวชี้ชัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

การอ่าน , การเขียน , การเขียนรายงานและโครงการ , วรรณกรรมและวรรณคดี

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“จากตลาดไปที่พูสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุจอมพูสี สร้างในสมัยของเจ้าอนุรุทธ องค์พระธาตุฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองบางๆ และทองคำ ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุหลักเมือง” จากข้อความนี้ชื่อใดที่แตกต่างจากพวก

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

“จากตลาดไปที่พูสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุจอมพูสี สร้างในสมัยของเจ้าอนุรุทธ องค์พระธาตุฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองบางๆ และทองคำ ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุหลักเมือง” จากข้อความ ผู้เขียนเขียนด้วยโวหารใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้หมายถึง ทศกัณฐ์

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

คำศัพท์ใดที่มีความหมายตรงกับ “เสื้อ”

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

รามเกียรติ์ตอนใด มีสำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณบุพการี

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เทศกาลผลไม้ วันที่ 4-12 พฤษภาคม ณ บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ข้อความนี้เป็นเรื่องประเภทใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

เทศกาลผลไม้ วันที่ 4-12 พฤษภาคม ณ บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ข้อความนี้บอกให้รู้เกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

เทศกาลผลไม้ วันที่ 4-12 พฤษภาคม ณ บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ข้อความนี้เกิดขึ้นที่ใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ศรีปราชญ์เป็นกวีในสมัยรัชกาลใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

จงเรียงลำดับคำประพันธ์นี้ให้ถูกต้อง 1 โปรดให้ใช้จินดามณี 2 สัมพันธ์ขยายยุโรปไกล 3 ตำราภาษาไทย 4 สมเด็จพระนารายณ์

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อ 10. เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ผู้ใดเขียนเรื่อง “เบิ่งบ่ทัน เบ่งบ่หมด”

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำประพันธ์นี้ให้ข้อแนะนำสั่งสอนในข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” “ทรชน” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำประพันธ์นี้มีสัมผัสนอกที่ถูกต้องในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำประพันธ์นี้มาจากเรื่องใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) ข้อความนี้แสดงว่าพบศพคนในข้อใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) คนไทยมีความเชื่อเรื่องใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) สิ่งของที่นำมาใช้ในพิธีต่างๆ ที่ขาดไม่ได้คือข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) ข้อความเป็นเรื่องประเภทใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“จากตลาดไปที่พูสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุจอมพูสี สร้างในสมัยของเจ้าอนุรุทธ องค์พระธาตุฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองบางๆ และทองคำ ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุหลักเมือง” จากข้อความนี้ชื่อใดที่แตกต่างจากพวก

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

“จากตลาดไปที่พูสีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธาตุจอมพูสี สร้างในสมัยของเจ้าอนุรุทธ องค์พระธาตุฉาบด้วยแผ่นทองเหลืองบางๆ และทองคำ ประชาชนทั้งหลายเรียกว่าพระธาตุหลักเมือง” จากข้อความ ผู้เขียนเขียนด้วยโวหารใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้หมายถึง ทศกัณฐ์

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

คำศัพท์ใดที่มีความหมายตรงกับ “เสื้อ”

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

รามเกียรติ์ตอนใด มีสำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณบุพการี

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เทศกาลผลไม้ วันที่ 4-12 พฤษภาคม ณ บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ข้อความนี้เป็นเรื่องประเภทใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

เทศกาลผลไม้ วันที่ 4-12 พฤษภาคม ณ บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ข้อความนี้บอกให้รู้เกี่ยวกับเรื่องใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

เทศกาลผลไม้ วันที่ 4-12 พฤษภาคม ณ บริเวณตลาดกลางเพื่อการเกษตรตะพง ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ข้อความนี้เกิดขึ้นที่ใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ศรีปราชญ์เป็นกวีในสมัยรัชกาลใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

จงเรียงลำดับคำประพันธ์นี้ให้ถูกต้อง 1 โปรดให้ใช้จินดามณี 2 สัมพันธ์ขยายยุโรปไกล 3 ตำราภาษาไทย 4 สมเด็จพระนารายณ์

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อ 10. เป็นคำประพันธ์ชนิดใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ผู้ใดเขียนเรื่อง “เบิ่งบ่ทัน เบ่งบ่หมด”

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำประพันธ์นี้ให้ข้อแนะนำสั่งสอนในข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” “ทรชน” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำประพันธ์นี้มีสัมผัสนอกที่ถูกต้องในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้ รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน” คำประพันธ์นี้มาจากเรื่องใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) ข้อความนี้แสดงว่าพบศพคนในข้อใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) คนไทยมีความเชื่อเรื่องใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) สิ่งของที่นำมาใช้ในพิธีต่างๆ ที่ขาดไม่ได้คือข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“นอกจากนี้ที่พื้นใกล้กันยังพบของเซ่นไหว้ อาทิ เสื้อผ้าเด็กอ่อน 2 ชุด นม 3 กล่อง กล้วยน้ำว้า 1 หวี พวงมาลัย 1 พวง และธูปปักอยู่ที่พื้นอีก 2-3 ดอก โดยของเซ่นไหว้ดังกล่าววางอยู่บนหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง” (เดลินิวส์) ข้อความเป็นเรื่องประเภทใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน