ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่19

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB003009

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 29 มิ.ย. 53 เวลา 16:25 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เรียงความที่ดีมีส่วนประกอบในข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ผู้แต่งเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรณทดน้ำคือใคร

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในเรื่องรามเกียรติ์ไมยราพถอดดวงใจเป็นอะไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้หมายถึงทศกัณฐ์

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

“เมื่อนั้น ไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนัก คิดควรชวนคนังเพื่อนรัก เก็บกิ่งสนหักมาเป็นกอง” บทประพันธ์นี้คือบทประพันธ์ในข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“เมื่อนั้น ไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนัก คิดควรชวนคนังเพื่อนรัก เก็บกิ่งสนหักมาเป็นกอง” คำประพันธ์นี้มาจากวรรณคดีเรื่องใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

“เมื่อนั้น ไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนัก คิดควรชวนคนังเพื่อนรัก เก็บกิ่งสนหักมาเป็นกอง” มีคำที่เป็นชื่อคนกี่แห่ง

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

“แล้วแลเล็งเพ่งพิศทิศพายัพ ขยับขับม้าก้าวดูห้าวหาญ อัสดรถอนถีบสุธาธาร ควบทะยานเหยียบน้ำไม่ซ้ำรอย” คำประพันธ์นี้อยู่ในเรื่องใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

“แล้วแลเล็งเพ่งพิศทิศพายัพ ขยับขับม้าก้าวดูห้าวหาญ อัสดรถอนถีบสุธาธาร ควบทะยานเหยียบน้ำไม่ซ้ำรอย” “อัสดร” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

“แล้วแลเล็งเพ่งพิศทิศพายัพ ขยับขับม้าก้าวดูห้าวหาญ อัสดรถอนถีบสุธาธาร ควบทะยานเหยียบน้ำไม่ซ้ำรอย” ม้าวิ่งไปตามทางใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ทศพิธราชธรรม หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การนำสัตว์มาฆ่าเพื่อบูชาสิ่งที่นับถือตามความเชื่อ เรียกพิธีนี้ว่าอะไร

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“ขุนแผนออกเที่ยวตระเวนด่าน และได้ของดี 3 อย่าง” "ของดี 3 อย่าง" คือข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่มีกำเนิดตัวละครในจังหวัดใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“เป็นลูกศิษย์มีครูรู้เที่ยงแท้ ท่านทำนายไว้แน่ไม่เป็นสอง” ข้อความนี้แสดงวัฒนธรรมไทยในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

จากข้อ 15. มีคำใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

“อ้ายมอญโกหกมันลวงพระองค์หนีกลับไปเมืองหงสาวดีแล้ว” อ้ายมอญ หมายถึงใคร

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“พุทธชาดสุกรมนมสวรรค์ ซ่อนกลิ่นพิกุลมะลิวัลย์ กรรณิการ์การะเกดประยงค์ กุหลาบคัดเค้าสาวหยุด” จากคำประพันธ์นี้กล่าวถึงดอกไม้กี่ชนิด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สำนวนข้อใดที่มีความหมายว่าเดือดร้อนเพราะคำพูดของตน

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ข้อความในเรื่องราชาธิราชที่กล่าวว่า “การสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์ใหญ่ยิ่ง” ธรรมยุทธ์ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เรียงความที่ดีมีส่วนประกอบในข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ผู้แต่งเรื่องรามเกียรติ์ตอนกุมภกรรณทดน้ำคือใคร

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในเรื่องรามเกียรติ์ไมยราพถอดดวงใจเป็นอะไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ได้หมายถึงทศกัณฐ์

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

“เมื่อนั้น ไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนัก คิดควรชวนคนังเพื่อนรัก เก็บกิ่งสนหักมาเป็นกอง” บทประพันธ์นี้คือบทประพันธ์ในข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“เมื่อนั้น ไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนัก คิดควรชวนคนังเพื่อนรัก เก็บกิ่งสนหักมาเป็นกอง” คำประพันธ์นี้มาจากวรรณคดีเรื่องใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

“เมื่อนั้น ไม้ไผ่ใจคอหน่วงหนัก คิดควรชวนคนังเพื่อนรัก เก็บกิ่งสนหักมาเป็นกอง” มีคำที่เป็นชื่อคนกี่แห่ง

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

“แล้วแลเล็งเพ่งพิศทิศพายัพ ขยับขับม้าก้าวดูห้าวหาญ อัสดรถอนถีบสุธาธาร ควบทะยานเหยียบน้ำไม่ซ้ำรอย” คำประพันธ์นี้อยู่ในเรื่องใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

“แล้วแลเล็งเพ่งพิศทิศพายัพ ขยับขับม้าก้าวดูห้าวหาญ อัสดรถอนถีบสุธาธาร ควบทะยานเหยียบน้ำไม่ซ้ำรอย” “อัสดร” มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

“แล้วแลเล็งเพ่งพิศทิศพายัพ ขยับขับม้าก้าวดูห้าวหาญ อัสดรถอนถีบสุธาธาร ควบทะยานเหยียบน้ำไม่ซ้ำรอย” ม้าวิ่งไปตามทางใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ทศพิธราชธรรม หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การนำสัตว์มาฆ่าเพื่อบูชาสิ่งที่นับถือตามความเชื่อ เรียกพิธีนี้ว่าอะไร

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“ขุนแผนออกเที่ยวตระเวนด่าน และได้ของดี 3 อย่าง” "ของดี 3 อย่าง" คือข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นวรรณคดีที่มีกำเนิดตัวละครในจังหวัดใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“เป็นลูกศิษย์มีครูรู้เที่ยงแท้ ท่านทำนายไว้แน่ไม่เป็นสอง” ข้อความนี้แสดงวัฒนธรรมไทยในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

จากข้อ 15. มีคำใดเป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

“อ้ายมอญโกหกมันลวงพระองค์หนีกลับไปเมืองหงสาวดีแล้ว” อ้ายมอญ หมายถึงใคร

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“พุทธชาดสุกรมนมสวรรค์ ซ่อนกลิ่นพิกุลมะลิวัลย์ กรรณิการ์การะเกดประยงค์ กุหลาบคัดเค้าสาวหยุด” จากคำประพันธ์นี้กล่าวถึงดอกไม้กี่ชนิด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สำนวนข้อใดที่มีความหมายว่าเดือดร้อนเพราะคำพูดของตน

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ข้อความในเรื่องราชาธิราชที่กล่าวว่า “การสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์ใหญ่ยิ่ง” ธรรมยุทธ์ หมายถึงข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน