ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่14

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB002999

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 29 มิ.ย. 53 เวลา 10:51 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เพลงพวงมาลัย

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จุดประสงค์ของเพลงกล่อมเด็กคือข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การรบระหว่างมอญกับพม่ากล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

“ดอกเอ๋ยดอกพิกุล เหล่าดรุณเก็บสนุกทุกหนแห่ง ร้อยมาลัยใส่ก็ได้ทั้งไม่แพง เด็กแดงแดงเป็นผดใช้บดทา” คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

จากข้อ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของดอกพิกุล

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

“ดอกเอ๋ยดอกพิกุล เหล่าดรุณเก็บสนุกทุกหนแห่ง ร้อยมาลัยใส่ก็ได้ทั้งไม่แพง เด็กแดงแดงเป็นผดใช้บดทา” วรรคใดที่แสดงว่าพิกุลหาได้ไม่ยาก

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของขมิ้นชัน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สมุนไพรในข้อใดให้สีเป็นสีน้ำเงิน

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อาวุธที่พรานบุญใช้จับนางมโนห์ราคือข้อใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

พรานบุญอำลาท้าวชมพูจิตเดินทางกลับยังสระโบกขรณี "ท้าวชมพูจิต" หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

คำว่า "หัสดีลิงค์" เป็นชื่ออะไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“พูดกันสองคนจนสว่าง สุริยาเยื้องย่างเยี่ยมสิงขร ก็เลยเตรียมไปเฝ้าไม่เข้านอน ได้เวลาพาจรจากบ้านพลัน” คำประพันธ์นี้มีกี่คำกลอน

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

“พูดกันสองคนจนสว่าง สุริยาเยื้องย่างเยี่ยมสิงขร ก็เลยเตรียมไปเฝ้าไม่เข้านอน ได้เวลาพาจรจากบ้านพลัน” สุริยา มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“พูดกันสองคนจนสว่าง สุริยาเยื้องย่างเยี่ยมสิงขร ก็เลยเตรียมไปเฝ้าไม่เข้านอน ได้เวลาพาจรจากบ้านพลัน” มีคำใดเป็นสัมผัสสระ

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

พระสี่กรในเรื่องรามเกียรติ์ หมายถึงผู้ใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กวนอูในเรื่องสามก๊กได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

“ปัจจุบันประเทศชาติมีปัญหาต่างๆ มากมายหลายปัญหา เกิดจากคนขาดระเบียบวินัย ไม่มีวัฒนธรรม เช่น การทิ้งขยะไม่เลือกที่” ข้อความนี้สาเหตุของปัญหาเกิดจากข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

วัฒนธรรม หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“ปัจจุบันประเทศชาติมีปัญหาต่างๆ มากมายหลายปัญหา เกิดจากคนขาดระเบียบวินัย ไม่มีวัฒนธรรม เช่น การทิ้งขยะไม่เลือกที่” แนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่เพลงพวงมาลัย

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จุดประสงค์ของเพลงกล่อมเด็กคือข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การรบระหว่างมอญกับพม่ากล่าวไว้ในวรรณคดีเรื่องใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

“ดอกเอ๋ยดอกพิกุล เหล่าดรุณเก็บสนุกทุกหนแห่ง ร้อยมาลัยใส่ก็ได้ทั้งไม่แพง เด็กแดงแดงเป็นผดใช้บดทา” คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

จากข้อ 4. ข้อใดคือประโยชน์ของดอกพิกุล

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

“ดอกเอ๋ยดอกพิกุล เหล่าดรุณเก็บสนุกทุกหนแห่ง ร้อยมาลัยใส่ก็ได้ทั้งไม่แพง เด็กแดงแดงเป็นผดใช้บดทา” วรรคใดที่แสดงว่าพิกุลหาได้ไม่ยาก

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของขมิ้นชัน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สมุนไพรในข้อใดให้สีเป็นสีน้ำเงิน

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อาวุธที่พรานบุญใช้จับนางมโนห์ราคือข้อใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

พรานบุญอำลาท้าวชมพูจิตเดินทางกลับยังสระโบกขรณี "ท้าวชมพูจิต" หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

คำว่า "หัสดีลิงค์" เป็นชื่ออะไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“พูดกันสองคนจนสว่าง สุริยาเยื้องย่างเยี่ยมสิงขร ก็เลยเตรียมไปเฝ้าไม่เข้านอน ได้เวลาพาจรจากบ้านพลัน” คำประพันธ์นี้มีกี่คำกลอน

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

“พูดกันสองคนจนสว่าง สุริยาเยื้องย่างเยี่ยมสิงขร ก็เลยเตรียมไปเฝ้าไม่เข้านอน ได้เวลาพาจรจากบ้านพลัน” สุริยา มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“พูดกันสองคนจนสว่าง สุริยาเยื้องย่างเยี่ยมสิงขร ก็เลยเตรียมไปเฝ้าไม่เข้านอน ได้เวลาพาจรจากบ้านพลัน” มีคำใดเป็นสัมผัสสระ

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

พระสี่กรในเรื่องรามเกียรติ์ หมายถึงผู้ใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กวนอูในเรื่องสามก๊กได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่คำคล้องจอง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

“ปัจจุบันประเทศชาติมีปัญหาต่างๆ มากมายหลายปัญหา เกิดจากคนขาดระเบียบวินัย ไม่มีวัฒนธรรม เช่น การทิ้งขยะไม่เลือกที่” ข้อความนี้สาเหตุของปัญหาเกิดจากข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

วัฒนธรรม หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“ปัจจุบันประเทศชาติมีปัญหาต่างๆ มากมายหลายปัญหา เกิดจากคนขาดระเบียบวินัย ไม่มีวัฒนธรรม เช่น การทิ้งขยะไม่เลือกที่” แนวทางการแก้ไขปัญหานี้คือข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน