ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่13

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB002997

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 29 มิ.ย. 53 เวลา 10:29 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/38
คำถาม :

คำคล้องจองข้อใดสัมผัสกับคำว่า “พระอินทร์”

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

หนังสือเล่มนี้เก่ามาก ควรจะ ………… เสียใหม่ ควรเติมคำใดในช่องว่าง

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

คำใดผันวรรณยุกต์ต่างจากคำอื่น

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำคล้องจอง

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สำนวน

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

ตัวละครเอกในเรื่องเงาะป่าคือข้อใด

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงภูเขาทุกคำ

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

สายสมรเป็นคนเกียจคร้าน กล่าวตรงสำนวนในข้อใด

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

“เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสุข เพราะบรรพบุรุษไทยได้ต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินด้วยเลือด ด้วยเนื้อ และชีวิต เช่น คุณหญิงโม แม้ท่านจะเป็นสตรี ท่านยังได้ใช้อุบายเอาชนะทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้” ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

“เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสุข เพราะบรรพบุรุษไทยได้ต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินด้วยเลือด ด้วยเนื้อ และชีวิต เช่น คุณหญิงโม แม้ท่านจะเป็นสตรี ท่านยังได้ใช้อุบายเอาชนะทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้” คุณหญิงโมคือใคร

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

“แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว” คำประพันธ์นี้อยู่ในวรรณคดีเรื่องใด

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อ 13. เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

“ขาดเพียรสิ่งหนึ่งนี้ ชั่วหนัก คืออัปมงคลชัก ถ่อยแท้ ห้ามทรัพย์คือยศศักดิ์ ความสุข สบายแฮ เป็นอภัพแล้วแล้ ตลอดทั้งโลกธรรม” บทประพันธ์นี้คือข้อใด

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

จากข้อ 15. คำประพันธ์นี้ให้ข้อคิดในข้อใด

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

ศรีปราชญ์เป็นกวีเอกในสมัยรัชกาลใด

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

คำประพันธ์ใดที่บังคับคำเอก คำโท

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

คำสุดท้ายวรรคที่ 2 ของกลอนสุภาพ นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ใด

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

คำคล้องจองข้อใดสัมผัสกับคำว่า “พระอินทร์”

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

หนังสือเล่มนี้เก่ามาก ควรจะ ………… เสียใหม่ ควรเติมคำใดในช่องว่าง

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

คำใดผันวรรณยุกต์ต่างจากคำอื่น

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

ข้อใดไม่มีคำคล้องจอง

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่สำนวน

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

ตัวละครเอกในเรื่องเงาะป่าคือข้อใด

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

ข้อใดหมายถึงภูเขาทุกคำ

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

สายสมรเป็นคนเกียจคร้าน กล่าวตรงสำนวนในข้อใด

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำเป็นทุกคำ

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

“เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสุข เพราะบรรพบุรุษไทยได้ต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินด้วยเลือด ด้วยเนื้อ และชีวิต เช่น คุณหญิงโม แม้ท่านจะเป็นสตรี ท่านยังได้ใช้อุบายเอาชนะทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้” ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

“เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้อย่างมีความสุข เพราะบรรพบุรุษไทยได้ต่อสู้เพื่อรักษาแผ่นดินด้วยเลือด ด้วยเนื้อ และชีวิต เช่น คุณหญิงโม แม้ท่านจะเป็นสตรี ท่านยังได้ใช้อุบายเอาชนะทหารของเจ้าอนุวงศ์ได้” คุณหญิงโมคือใคร

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

“แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารัก คนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือน จะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัว” คำประพันธ์นี้อยู่ในวรรณคดีเรื่องใด

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

คำประพันธ์ในข้อ 13. เป็นคำประพันธ์ประเภทใด

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

“ขาดเพียรสิ่งหนึ่งนี้ ชั่วหนัก คืออัปมงคลชัก ถ่อยแท้ ห้ามทรัพย์คือยศศักดิ์ ความสุข สบายแฮ เป็นอภัพแล้วแล้ ตลอดทั้งโลกธรรม” บทประพันธ์นี้คือข้อใด

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

จากข้อ 15. คำประพันธ์นี้ให้ข้อคิดในข้อใด

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

ศรีปราชญ์เป็นกวีเอกในสมัยรัชกาลใด

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

คำประพันธ์ใดที่บังคับคำเอก คำโท

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

คำสุดท้ายวรรคที่ 2 ของกลอนสุภาพ นิยมใช้เสียงวรรณยุกต์ใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน