ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่10

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB002989

จำนวนข้อ

: 38 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 28 มิ.ย. 53 เวลา 16:56 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/38
คำถาม :

“ประเพณีที่มีมา ท้าแข่งเรือเพื่อมุ่งหวัง เพลินใจใฝ่ประทัง นำเรือสู้สู่เส้นชัย ร่วมจิตเป็นหนึ่งเดียว แม้น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใคร แรงจ้ำที่พร้อมใจ แข่งครั้งใดได้ชัยครอง” คำประพันธ์นี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 2/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นช่วงของการแข่งเรือ

ข้อที่ 3/38
คำถาม :

จากข้อ 1. ชัยชนะเกิดจากข้อใด

ข้อที่ 4/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงผ้าชนิดหนึ่ง

ข้อที่ 5/38
คำถาม :

เรื่องเงาะป่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของผู้ใด

ข้อที่ 6/38
คำถาม :

ตัวละครข้อใดปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ทั้งหมด

ข้อที่ 7/38
คำถาม :

“เกี่ยวกันเถิดเอย เอ๋ยเกี่ยวแม่เกี่ยว อย่ามัวชะแง้แลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอย” คำประพันธ์นี้คือเพลงในข้อใด

ข้อที่ 8/38
คำถาม :

จากข้อความในข้อ 7. มีคำใดที่เป็นสัญลักษณ์ของอาชีพเกษตรกร

ข้อที่ 9/38
คำถาม :

เมื่อหลายวันก่อนพวกเราไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี พวกเราเห็นปลาทะเลหลากหลายชนิด สวยงามยิ่งนัก ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

ข้อที่ 10/38
คำถาม :

ในสมัยก่อนครอบครัวคนไทยมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 11/38
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นวัฒนธรรมไทย

ข้อที่ 12/38
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับข้ออื่น

ข้อที่ 13/38
คำถาม :

พระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของผู้ใด

ข้อที่ 14/38
คำถาม :

“ลูกย่อมเหมือนพ่อแม่” กล่าวตรงสำนวนในข้อใด

ข้อที่ 15/38
คำถาม :

ผู้ประกาศการเลิกทาสในประเทศไทยคือข้อใด

ข้อที่ 16/38
คำถาม :

เอเปคเป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถึงปีนี้ก็ 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการ “เปิดการค้าเสรีและการลงทุน” ภายในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศอื่นๆ เช่น จีน บรูไน แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา ฯลฯ (เดลินิวส์) เอเปคเกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 17/38
คำถาม :

เอเปคเป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถึงปีนี้ก็ 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการ “เปิดการค้าเสรีและการลงทุน” ภายในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศอื่นๆ เช่น จีน บรูไน แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา ฯลฯ (เดลินิวส์) เอเปคสัมพันธ์กับคำในข้อใด

ข้อที่ 18/38
คำถาม :

เอเปคเป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถึงปีนี้ก็ 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการ “เปิดการค้าเสรีและการลงทุน” ภายในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศอื่นๆ เช่น จีน บรูไน แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา ฯลฯ (เดลินิวส์) แผนพัฒนาของเอเปคสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาจะสิ้นสุดเมื่อใด

ข้อที่ 19/38
คำถาม :

“ญวน - ลอดช่องเตะเปิดซีเกมส์” ลอดช่อง หมายถึงประเทศใด

ข้อที่ 20/38
คำถาม :

“ประเพณีที่มีมา ท้าแข่งเรือเพื่อมุ่งหวัง เพลินใจใฝ่ประทัง นำเรือสู้สู่เส้นชัย ร่วมจิตเป็นหนึ่งเดียว แม้น้ำเชี่ยวไม่แพ้ใคร แรงจ้ำที่พร้อมใจ แข่งครั้งใดได้ชัยครอง” คำประพันธ์นี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 21/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นช่วงของการแข่งเรือ

ข้อที่ 22/38
คำถาม :

จากข้อ 1. ชัยชนะเกิดจากข้อใด

ข้อที่ 23/38
คำถาม :

ข้อใดเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงผ้าชนิดหนึ่ง

ข้อที่ 24/38
คำถาม :

เรื่องเงาะป่าเป็นบทพระราชนิพนธ์ของผู้ใด

ข้อที่ 25/38
คำถาม :

ตัวละครข้อใดปรากฏอยู่ในเรื่องรามเกียรติ์ทั้งหมด

ข้อที่ 26/38
คำถาม :

“เกี่ยวกันเถิดเอย เอ๋ยเกี่ยวแม่เกี่ยว อย่ามัวชะแง้แลเหลียว เดี๋ยวเคียวจะเกี่ยวก้อยเอย” คำประพันธ์นี้คือเพลงในข้อใด

ข้อที่ 27/38
คำถาม :

จากข้อความในข้อ 7. มีคำใดที่เป็นสัญลักษณ์ของอาชีพเกษตรกร

ข้อที่ 28/38
คำถาม :

เมื่อหลายวันก่อนพวกเราไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี พวกเราเห็นปลาทะเลหลากหลายชนิด สวยงามยิ่งนัก ข้อความนี้ใช้โวหารใดเขียน

ข้อที่ 29/38
คำถาม :

ในสมัยก่อนครอบครัวคนไทยมีลักษณะอย่างไร

ข้อที่ 30/38
คำถาม :

ข้อใดจัดเป็นวัฒนธรรมไทย

ข้อที่ 31/38
คำถาม :

ข้อใดไม่สัมพันธ์กับข้ออื่น

ข้อที่ 32/38
คำถาม :

พระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของผู้ใด

ข้อที่ 33/38
คำถาม :

“ลูกย่อมเหมือนพ่อแม่” กล่าวตรงสำนวนในข้อใด

ข้อที่ 34/38
คำถาม :

ผู้ประกาศการเลิกทาสในประเทศไทยคือข้อใด

ข้อที่ 35/38
คำถาม :

เอเปคเป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถึงปีนี้ก็ 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการ “เปิดการค้าเสรีและการลงทุน” ภายในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศอื่นๆ เช่น จีน บรูไน แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา ฯลฯ (เดลินิวส์) เอเปคเกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อที่ 36/38
คำถาม :

เอเปคเป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถึงปีนี้ก็ 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการ “เปิดการค้าเสรีและการลงทุน” ภายในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศอื่นๆ เช่น จีน บรูไน แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา ฯลฯ (เดลินิวส์) เอเปคสัมพันธ์กับคำในข้อใด

ข้อที่ 37/38
คำถาม :

เอเปคเป็นกระบวนการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ถึงปีนี้ก็ 16 ปี โดยมีเป้าหมายในการ “เปิดการค้าเสรีและการลงทุน” ภายในปี 2553 สำหรับประเทศสมาชิกที่พัฒนาแล้ว และในปี 2563 สำหรับสมาชิกกำลังพัฒนา ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ประเทศ โดยไทยเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ประเทศอื่นๆ เช่น จีน บรูไน แคนาดา เปรู สหรัฐอเมริกา ฯลฯ (เดลินิวส์) แผนพัฒนาของเอเปคสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาจะสิ้นสุดเมื่อใด

ข้อที่ 38/38
คำถาม :

“ญวน - ลอดช่องเตะเปิดซีเกมส์” ลอดช่อง หมายถึงประเทศใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน