ประถมปลาย

ภาษาไทย ช่วงชั้นที่2 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: THPB002971

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: ภาษาไทย

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 25 มิ.ย. 53 เวลา 17:01 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

“ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนั้นคืนสนอง” บทประพันธ์นี้เป็นคำกล่าวของใคร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

จากบทประพันธ์ในข้อ 1. ผู้แต่งแต่งด้วยคำประพันธ์ใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ตัวละครคู่ใดอยู่ในเรื่องเงาะป่า

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

"ในฤดูน้ำหลาก หลังออกพรรษาแล้วทุกวัดจะมีงานกฐิน ในงานนี้จะมีการแข่งเรือพาย ชาวบ้านจะนำเรือพายที่มีฝีพายตั้งแต่ 30-50 คน มาแข่งเรือพายตามลำน้ำ ยายเล่าว่าสมัยก่อนมีการเล่นเพลงเรือ ร้องโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน" (หนังสือเรียนภาษาไทย) ประเพณีทอดกฐินจะจัดทำในช่วงเวลาใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

"ในฤดูน้ำหลาก หลังออกพรรษาแล้วทุกวัดจะมีงานกฐิน ในงานนี้จะมีการแข่งเรือพาย ชาวบ้านจะนำเรือพายที่มีฝีพายตั้งแต่ 30-50 คน มาแข่งเรือพายตามลำน้ำ ยายเล่าว่าสมัยก่อนมีการเล่นเพลงเรือ ร้องโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน" (หนังสือเรียนภาษาไทย) ในฤดูน้ำหลากจะมีการละเล่นในข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

"ในฤดูน้ำหลาก หลังออกพรรษาแล้วทุกวัดจะมีงานกฐิน ในงานนี้จะมีการแข่งเรือพาย ชาวบ้านจะนำเรือพายที่มีฝีพายตั้งแต่ 30-50 คน มาแข่งเรือพายตามลำน้ำ ยายเล่าว่าสมัยก่อนมีการเล่นเพลงเรือ ร้องโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน" (หนังสือเรียนภาษาไทย) การร้องโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาวในฤดูน้ำหลากเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ชื่อสมุนไพรทั้งหมด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สรรพคุณของมะกรูด คือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ตามตำราแพทย์โบราณคนเป็นไข้ห้ามกินอาหารประเภทใด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เรื่องใดกล่าวถึงชีวิตในคุกของสุนทรภู่ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ลูกพระอาทิตย์ฤทธิ์กล้า หมายถึงใคร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

“อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย” ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

เรื่องราชาธิราชเป็นเรื่องการรบของชาติใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม” คำว่ารานในวรรคแรกหมายถึงข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม” “ไทยรบจนสุดใจ” แสดงความรู้สึกในข้อใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม” คำประพันธ์นี้มีคำเอก คำโทกี่คำ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

วรรณคดีเรื่องใดกล่าวถึงบ่วงนาคบาศ

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

นางกินรีทั้ง 7 ไปเล่นน้ำที่สระโบกขรณี "สระโบกขรณ๊" อยู่ที่ใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

“กินรี” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

“เกษมสันต์” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

“ธรณีนี่นี้ เป็นพยาน เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง เราผิดท่านประหาร เราชอบ เราบ่ผิดท่านมล้าง ดาบนั้นคืนสนอง” บทประพันธ์นี้เป็นคำกล่าวของใคร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

จากบทประพันธ์ในข้อ 1. ผู้แต่งแต่งด้วยคำประพันธ์ใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ตัวละครคู่ใดอยู่ในเรื่องเงาะป่า

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

"ในฤดูน้ำหลาก หลังออกพรรษาแล้วทุกวัดจะมีงานกฐิน ในงานนี้จะมีการแข่งเรือพาย ชาวบ้านจะนำเรือพายที่มีฝีพายตั้งแต่ 30-50 คน มาแข่งเรือพายตามลำน้ำ ยายเล่าว่าสมัยก่อนมีการเล่นเพลงเรือ ร้องโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน" (หนังสือเรียนภาษาไทย) ประเพณีทอดกฐินจะจัดทำในช่วงเวลาใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

"ในฤดูน้ำหลาก หลังออกพรรษาแล้วทุกวัดจะมีงานกฐิน ในงานนี้จะมีการแข่งเรือพาย ชาวบ้านจะนำเรือพายที่มีฝีพายตั้งแต่ 30-50 คน มาแข่งเรือพายตามลำน้ำ ยายเล่าว่าสมัยก่อนมีการเล่นเพลงเรือ ร้องโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน" (หนังสือเรียนภาษาไทย) ในฤดูน้ำหลากจะมีการละเล่นในข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

"ในฤดูน้ำหลาก หลังออกพรรษาแล้วทุกวัดจะมีงานกฐิน ในงานนี้จะมีการแข่งเรือพาย ชาวบ้านจะนำเรือพายที่มีฝีพายตั้งแต่ 30-50 คน มาแข่งเรือพายตามลำน้ำ ยายเล่าว่าสมัยก่อนมีการเล่นเพลงเรือ ร้องโต้ตอบกันระหว่างหนุ่มสาว เป็นที่ครึกครื้นสนุกสนาน" (หนังสือเรียนภาษาไทย) การร้องโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาวในฤดูน้ำหลากเรียกว่าอะไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ชื่อสมุนไพรทั้งหมด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สรรพคุณของมะกรูด คือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ตามตำราแพทย์โบราณคนเป็นไข้ห้ามกินอาหารประเภทใด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เรื่องใดกล่าวถึงชีวิตในคุกของสุนทรภู่ได้ชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ลูกพระอาทิตย์ฤทธิ์กล้า หมายถึงใคร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

“อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หาย” ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

เรื่องราชาธิราชเป็นเรื่องการรบของชาติใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม” คำว่ารานในวรรคแรกหมายถึงข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม” “ไทยรบจนสุดใจ” แสดงความรู้สึกในข้อใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

“ใครรานใครรุกด้าว แดนไทย ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล เสียชีพไป่เสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม” คำประพันธ์นี้มีคำเอก คำโทกี่คำ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

วรรณคดีเรื่องใดกล่าวถึงบ่วงนาคบาศ

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

นางกินรีทั้ง 7 ไปเล่นน้ำที่สระโบกขรณี "สระโบกขรณ๊" อยู่ที่ใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

“กินรี” หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

“เกษมสันต์” หมายถึงข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน