ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่11

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002935

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 23 มิ.ย. 53 เวลา 15:52 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

พระรัตนตรัย มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ศักดิ์ชอบแกล้งสุนัขที่พบอยู่เป็นประจำโดยเอากระป๋องผูกหางแล้วตีกระป๋องให้สุนัขตกใจ แสดงว่าขาดคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ตั้มหลงใหลและติดการเล่นเกมที่ร้านข้างบ้านมาก จนไม่เอาใจใส่ในการเรียน จัดได้ว่าตั้มเป็นคนเช่นไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ข้อความใดแสดงว่าเป็นกฎแห่งกรรม

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

สุดาวรรณช่วยอธิบายการบ้านให้เพื่อนๆ อย่างเต็มใจ แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

สิริลักษณ์ปรนนิบัติรับใช้และเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อยู่เสมอจนเป็นนิสัย เป็นที่ ชื่นชมของผู้พบเห็น แสดงว่ามีคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ชาคริตตั้งใจแน่วแน่ที่จะละเว้นความชั่ว เขาปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สุดารัตน์ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา จึงคิด พูด และทำงาน โดยไม่ผิดพลาด แสดงว่าเธอได้ปฏิบัติตามหลักธรรมใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดที่ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

เบิร์ด (ธงไชย แมคอินไตย์) เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องยอดนิยม ที่มีผู้นิยมชมชอบสูงที่สุด เขาใช้หลักธรรมในข้อใดจึงประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชจริยวัตรที่ งดงามในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้” คำที่ขีดเส้นใต้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

มณีวรรณเป็นหัวหน้างานที่ชอบคนประจบเอาใจ จะให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ไม่ชอบจะถูกละเลย แสดงว่ามีอคติในข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

กุลธิดาเป็นคนรักษาคำพูด เป็นที่ชื่นชมยกย่องของผู้ที่รู้จัก ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุโดยยกชาดกเรื่องใดมาสอนว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดเป็นการเคารพในพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

อาชีพใดเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

พระไตรปิฎก มีหลักธรรมทั้งหมดจำนวนเท่าใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเรื่อง หากินผิดถิ่นย่อมพินาศ สอนพระภิกษุในเรื่องใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาประวัติพระราธะคือข้อใด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

มนูให้อภัยเพื่อนที่กลั่นแกล้งเขาให้ได้รับบาดเจ็บที่เท้า การกระทำของเขาตรงกับ สุภาษิตใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

พระรัตนตรัย มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ศักดิ์ชอบแกล้งสุนัขที่พบอยู่เป็นประจำโดยเอากระป๋องผูกหางแล้วตีกระป๋องให้สุนัขตกใจ แสดงว่าขาดคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ตั้มหลงใหลและติดการเล่นเกมที่ร้านข้างบ้านมาก จนไม่เอาใจใส่ในการเรียน จัดได้ว่าตั้มเป็นคนเช่นไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ข้อความใดแสดงว่าเป็นกฎแห่งกรรม

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

สุดาวรรณช่วยอธิบายการบ้านให้เพื่อนๆ อย่างเต็มใจ แสดงว่ามีคุณธรรมข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

สิริลักษณ์ปรนนิบัติรับใช้และเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่อยู่เสมอจนเป็นนิสัย เป็นที่ ชื่นชมของผู้พบเห็น แสดงว่ามีคุณธรรมในข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ชาคริตตั้งใจแน่วแน่ที่จะละเว้นความชั่ว เขาปฏิบัติตามหลักธรรมในข้อใด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สุดารัตน์ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา จึงคิด พูด และทำงาน โดยไม่ผิดพลาด แสดงว่าเธอได้ปฏิบัติตามหลักธรรมใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดที่ถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

เบิร์ด (ธงไชย แมคอินไตย์) เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการเป็นนักร้องยอดนิยม ที่มีผู้นิยมชมชอบสูงที่สุด เขาใช้หลักธรรมในข้อใดจึงประสบความสำเร็จ

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชจริยวัตรที่ งดงามในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทรงเป็นแบบอย่างแก่พสกนิกรอย่างหาที่สุดไม่ได้” คำที่ขีดเส้นใต้ตรงกับข้อใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

มณีวรรณเป็นหัวหน้างานที่ชอบคนประจบเอาใจ จะให้ความดีความชอบเป็นพิเศษ ส่วนคนที่ไม่ชอบจะถูกละเลย แสดงว่ามีอคติในข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

กุลธิดาเป็นคนรักษาคำพูด เป็นที่ชื่นชมยกย่องของผู้ที่รู้จัก ตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระภิกษุโดยยกชาดกเรื่องใดมาสอนว่า “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร”

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

การกระทำในข้อใดเป็นการเคารพในพระพุทธเจ้า

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

อาชีพใดเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

พระไตรปิฎก มีหลักธรรมทั้งหมดจำนวนเท่าใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

พระพุทธเจ้าทรงยกอุปมาเรื่อง หากินผิดถิ่นย่อมพินาศ สอนพระภิกษุในเรื่องใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

คุณธรรมที่ได้จากการศึกษาประวัติพระราธะคือข้อใด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

มนูให้อภัยเพื่อนที่กลั่นแกล้งเขาให้ได้รับบาดเจ็บที่เท้า การกระทำของเขาตรงกับ สุภาษิตใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน