ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่9

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002931

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 23 มิ.ย. 53 เวลา 13:55 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) คือการนับเวลาแบบไทยมีที่มาอย่างไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นการนับเวลาแบบสากล เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

การเทียบปี พ.ศ. กับปี ค.ศ. คือการนำตัวเลขในข้อใดมาบวกหรือลบกับปีศักราช

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ดลเกิดปี พ.ศ. 2530 แสดงว่าเกิดปี ค.ศ. ในข้อใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

การนับปีแบบไทยเป็นการนับปีตามปีนักษัตรกำหนด 12 ปีเป็น 1 รอบ โดยกำหนดให้อะไรเป็นเครื่องหมายในแต่ละปี

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

เบญจลักษณ์เกิดปีมะเมีย เครื่องหมายของปีนี้คือข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

จังหวัดในภาคกลางที่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทุกด้านของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ภูมิภาคในประเทศไทยที่มีพื้นที่มากที่สุด คือข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศหรือทำงานในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นคนในภาคใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

ภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลในเขตลมมรสุม ฝนตกชุก คือลักษณะสำคัญของภาคใด

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

สิ่งที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายระดับโลกของภาคใต้คือข้อใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลเสียของการขยายตัวในเขตเมือง

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

การปลูกสร้างบ้านทรงไทย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้บรรพบุรุษไทย เลือกทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนเจริญรุ่งเรืองมานานถึง 417 ปี

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าวไทย จึงเหมาะสมกับการทำกิจกรรมใดกับต่างประเทศ

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ผู้ที่มาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น คือชาติใดบ้าง

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

นอกจากเหตุผลที่ติดต่อกับต่างชาติในแง่การค้าขายแล้ว กรุงศรีอยุธยายังได้รับประโยชน์ในด้านใดอีก

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

สิ่งที่กรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับชาติอื่นๆ ทำให้มีพัฒนาการในด้านใดมากที่สุด

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

วัฒนธรรมประเพณีไทยในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ได้สืบทอดมาจากยุคใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) คือการนับเวลาแบบไทยมีที่มาอย่างไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เป็นการนับเวลาแบบสากล เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

การเทียบปี พ.ศ. กับปี ค.ศ. คือการนำตัวเลขในข้อใดมาบวกหรือลบกับปีศักราช

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ดลเกิดปี พ.ศ. 2530 แสดงว่าเกิดปี ค.ศ. ในข้อใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

การนับปีแบบไทยเป็นการนับปีตามปีนักษัตรกำหนด 12 ปีเป็น 1 รอบ โดยกำหนดให้อะไรเป็นเครื่องหมายในแต่ละปี

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

เบญจลักษณ์เกิดปีมะเมีย เครื่องหมายของปีนี้คือข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

จังหวัดในภาคกลางที่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมทุกด้านของประเทศ และมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ภูมิภาคในประเทศไทยที่มีพื้นที่มากที่สุด คือข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศหรือทำงานในกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เป็นคนในภาคใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

ภูมิประเทศที่อยู่ติดทะเลในเขตลมมรสุม ฝนตกชุก คือลักษณะสำคัญของภาคใด

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

สิ่งที่โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายระดับโลกของภาคใต้คือข้อใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลเสียของการขยายตัวในเขตเมือง

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

การปลูกสร้างบ้านทรงไทย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ปัจจัยใดที่ทำให้บรรพบุรุษไทย เลือกทำเลที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนเจริญรุ่งเรืองมานานถึง 417 ปี

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยาอยู่ไม่ไกลจากปากอ่าวไทย จึงเหมาะสมกับการทำกิจกรรมใดกับต่างประเทศ

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ผู้ที่มาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น คือชาติใดบ้าง

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

นอกจากเหตุผลที่ติดต่อกับต่างชาติในแง่การค้าขายแล้ว กรุงศรีอยุธยายังได้รับประโยชน์ในด้านใดอีก

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

สิ่งที่กรุงศรีอยุธยาได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับชาติอื่นๆ ทำให้มีพัฒนาการในด้านใดมากที่สุด

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

วัฒนธรรมประเพณีไทยในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ได้สืบทอดมาจากยุคใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน