ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่8

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002929

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 23 มิ.ย. 53 เวลา 10:47 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

แรงจูงใจในการตัดสินใจนำทรัพยากรมาผลิตเป็นสินค้าคืออะไร

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยในการผลิต

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

สุพนนำควายเหล็กมาใช้ไถนาแทนควาย จึงทำให้เขาปลูกข้าวได้มาก ควายเหล็กคืออะไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

การเลี้ยงปลาและปลูกผักเพื่อไว้ใช้ประกอบอาหารในครอบครัว เป็นเศรษฐกิจแบบใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีระบบเศรษฐกิจแบบใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของเงิน

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ศรีสุดาถามคุณพ่อว่าเงินจำนวนเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงเพราะเหตุไร คุณพ่อตอบข้อใดถูก

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ประเภทสินเชื่อรัฐบาล คือข้อใด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

สินเชื่อประเภทไหนคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลเสียของระบบสินเชื่อ

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การสร้างถนน สะพาน โรงพยาบาล อาคารเรียนของรัฐบาล รัฐนำเงินส่วนใดของประเทศมาใช้

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่ใคร

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สุรา บุหรี่ สถานบันเทิง คือข้อใด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ถ้าฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี จะได้รับโทษสถานใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน ด้านใดที่ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในข้อที่ 19. เป็นอย่างไร

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

แรงจูงใจในการตัดสินใจนำทรัพยากรมาผลิตเป็นสินค้าคืออะไร

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นปัจจัยในการผลิต

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

สุพนนำควายเหล็กมาใช้ไถนาแทนควาย จึงทำให้เขาปลูกข้าวได้มาก ควายเหล็กคืออะไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

การเลี้ยงปลาและปลูกผักเพื่อไว้ใช้ประกอบอาหารในครอบครัว เป็นเศรษฐกิจแบบใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ประเทศไทยในปัจจุบัน มีระบบเศรษฐกิจแบบใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เกิดผลอย่างไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของเงิน

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ศรีสุดาถามคุณพ่อว่าเงินจำนวนเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงเพราะเหตุไร คุณพ่อตอบข้อใดถูก

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวอย่างสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ประเภทสินเชื่อรัฐบาล คือข้อใด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

สินเชื่อประเภทไหนคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นผลเสียของระบบสินเชื่อ

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การสร้างถนน สะพาน โรงพยาบาล อาคารเรียนของรัฐบาล รัฐนำเงินส่วนใดของประเทศมาใช้

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก่ใคร

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

ภาษีที่จัดเก็บจากสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น สุรา บุหรี่ สถานบันเทิง คือข้อใด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ถ้าฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี จะได้รับโทษสถานใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นลักษณะของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจใน ด้านใดที่ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ผลจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจในข้อที่ 19. เป็นอย่างไร

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน