ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002925

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 23 มิ.ย. 53 เวลา 10:09 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

คำว่า “พระพุทธเจ้า” ได้รับการขนานพระนามใหม่เมื่อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เพราะเหตุผลในข้อใดที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมโปรดชฎิล 3 พี่น้อง

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

พุทธสาวกที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ บุคคลในข้อใด

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เวฬุวัน มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

พระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ในโลกอย่างมากคือข้อใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

คำว่า กฎแห่งกรรม มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ผลของการพูดยุยงส่อเสียดให้คนแตกแยกกันจากเรื่อง วัณณาโรหชาดก เกิดผลเสียอย่างไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การจัดพิธีกรรมที่ถูกต้อง

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

การเข้าค่ายพุทธบุตรเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

การศึกษาเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างนั้นเพื่ออะไร

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การกราบพระรัตนตรัยเป็นลักษณะการกราบที่อวัยวะ 5 อย่างแตะพื้น เรียกว่าอะไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

การจุดธูปบูชาพระอย่างไรจะถูกต้อง

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

พระสงฆ์องค์แรกของโลกคือใคร

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

สถานที่ใดที่ทรงประทานปัจฉิมโอวาทแก่เหล่าพระภิกษุแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

หลักธรรมในข้อใดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับควบคุม กาย วาจา ให้เป็นปกติ

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

พฤติกรรมในข้อใดที่เรียกว่า “วจีสุจริต”

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ทางไปสู่ความเสื่อม พระพุทธเจ้าเรียกว่า

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานในข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อความใดเปรียบเทียบให้เห็นโทษร้ายแรงของความโลภ ความโกรธ ความหลง

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ในพละ 4 ถ้าทำตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น แสดงว่ามีคุณธรรมในพละ 4 ข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

คำว่า “พระพุทธเจ้า” ได้รับการขนานพระนามใหม่เมื่อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เพราะเหตุผลในข้อใดที่พระพุทธเจ้าประกาศธรรมโปรดชฎิล 3 พี่น้อง

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

พุทธสาวกที่เป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ บุคคลในข้อใด

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เวฬุวัน มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

พระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ในโลกอย่างมากคือข้อใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

คำว่า กฎแห่งกรรม มีความหมายตรงกับข้อใด

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ผลของการพูดยุยงส่อเสียดให้คนแตกแยกกันจากเรื่อง วัณณาโรหชาดก เกิดผลเสียอย่างไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่การจัดพิธีกรรมที่ถูกต้อง

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

การเข้าค่ายพุทธบุตรเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

การศึกษาเรื่องราวของชาวพุทธตัวอย่างนั้นเพื่ออะไร

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การกราบพระรัตนตรัยเป็นลักษณะการกราบที่อวัยวะ 5 อย่างแตะพื้น เรียกว่าอะไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

การจุดธูปบูชาพระอย่างไรจะถูกต้อง

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

พระสงฆ์องค์แรกของโลกคือใคร

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

สถานที่ใดที่ทรงประทานปัจฉิมโอวาทแก่เหล่าพระภิกษุแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

หลักธรรมในข้อใดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับควบคุม กาย วาจา ให้เป็นปกติ

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

พฤติกรรมในข้อใดที่เรียกว่า “วจีสุจริต”

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ทางไปสู่ความเสื่อม พระพุทธเจ้าเรียกว่า

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

มนุษย์ต่างจากสัตว์เดรัจฉานในข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อความใดเปรียบเทียบให้เห็นโทษร้ายแรงของความโลภ ความโกรธ ความหลง

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ในพละ 4 ถ้าทำตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น แสดงว่ามีคุณธรรมในพละ 4 ข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน