ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002921

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 22 มิ.ย. 53 เวลา 17:17 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากมาย คำว่าทศวรรษ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่เท่าไรและช่วงเวลาใด

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในปี พ.ศ. 2544 หรือ ค.ศ. 1999 ถึง ค.ศ. 2000 มีความสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

ปี 2548 โลกอยู่ในสหัสวรรษใด และเป็นปีที่เท่าไร

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ชิตชัยสนใจศึกษาเรื่องราวของปราสาทหินพนมรุ้งให้ถูกต้องชัดเจน เชิตชัยต้องศึกษาโดยใช้วิธีการใด

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นผลผลิตที่เกิดจากอะไร

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในทุกๆ ภูมิภาค เกิดจากอะไร

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

สมมติเทพเป็นฐานะของพระมหากษัตริย์ที่เปรียบได้กับข้อใด

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

อยุธยาในช่วงรัชสมัยใดที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นปึกแผ่น

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

สังคมในสมัยอยุธยาบุคคลกลุ่มใดได้รับการยกย่องศรัทธาจากทุกชนชั้น

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นการบอกเวลารูปแบบใด

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมานานกว่า 4 ศตวรรษ จึงเสียกรุงครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 คืออะไร

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

จารึกถือเป็นเอกสารประเภทใด

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต คือข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ภาคกลางมีความสำคัญอย่างไรในอดีต

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

การลงแขก การแห่นางแมว ประเพณีลอยกระทง การแข่งเรือ เป็นผลจากข้อใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมากมาย คำว่าทศวรรษ หมายถึงข้อใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่เท่าไรและช่วงเวลาใด

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในปี พ.ศ. 2544 หรือ ค.ศ. 1999 ถึง ค.ศ. 2000 มีความสำคัญอย่างไร

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

ปี 2548 โลกอยู่ในสหัสวรรษใด และเป็นปีที่เท่าไร

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ชิตชัยสนใจศึกษาเรื่องราวของปราสาทหินพนมรุ้งให้ถูกต้องชัดเจน เชิตชัยต้องศึกษาโดยใช้วิธีการใด

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

หัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นผลผลิตที่เกิดจากอะไร

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนในทุกๆ ภูมิภาค เกิดจากอะไร

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

สมมติเทพเป็นฐานะของพระมหากษัตริย์ที่เปรียบได้กับข้อใด

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

อยุธยาในช่วงรัชสมัยใดที่เจริญรุ่งเรืองและมั่นคงเป็นปึกแผ่น

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

สังคมในสมัยอยุธยาบุคคลกลุ่มใดได้รับการยกย่องศรัทธาจากทุกชนชั้น

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

เหตุผลในข้อใดที่ทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

การศึกษาประวัติศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นการบอกเวลารูปแบบใด

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมานานกว่า 4 ศตวรรษ จึงเสียกรุงครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 คืออะไร

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

จารึกถือเป็นเอกสารประเภทใด

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต คือข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ภาคกลางมีความสำคัญอย่างไรในอดีต

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

การลงแขก การแห่นางแมว ประเพณีลอยกระทง การแข่งเรือ เป็นผลจากข้อใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน