ประถมปลาย

สังคมศึกษา ช่วงชั้นที่2 ชุดที่3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: SOPB002919

จำนวนข้อ

: 40 ข้อ

วิชา

: สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ระดับชั้น

: ประถมปลาย

สร้างเมื่อ

: 22 มิ.ย. 53 เวลา 17:06 น.

ผู้สร้าง : ON_LEE

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/40
คำถาม :

เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นคำอธิบายในวิชาใด

ข้อที่ 2/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์

ข้อที่ 3/40
คำถาม :

ในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องบริโภคสินค้าและบริการอะไรบ้างที่เรียกว่าปัจจัย 4

ข้อที่ 4/40
คำถาม :

เมื่อมนุษย์จำเป็นต้องบริโภคปัจจัย 4 แต่ทุกคนไม่สามารถทำเองได้ จึงเป็นมูลเหตุ ที่ทำให้มีการทำสิ่งใด

ข้อที่ 5/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของการผลิต

ข้อที่ 6/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวอย่างของการผลิต

ข้อที่ 7/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลิต

ข้อที่ 8/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้บริโภคที่ดี

ข้อที่ 9/40
คำถาม :

ข้อใดจัดว่าเป็นแรงงาน

ข้อที่ 10/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด

ข้อที่ 11/40
คำถาม :

การใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมเกิดประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 12/40
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใครเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

ข้อที่ 13/40
คำถาม :

ซื้อและใช้จากของที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ไม่ก่อหนี้ มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นลักษณะของข้อใด

ข้อที่ 14/40
คำถาม :

ทางสายกลางที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดี รู้จักพอประมาณ รู้ทันโลก มีความสัมพันธ์กับข้อความในข้อใด

ข้อที่ 15/40
คำถาม :

ข้อใดคือเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่เกษตรกร

ข้อที่ 16/40
คำถาม :

โดยสรุปหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 17/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการนำวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ 18/40
คำถาม :

การบริหารจัดการทรัพยากรคือข้อใด

ข้อที่ 19/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

ข้อที่ 20/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกันกับด้านใด

ข้อที่ 21/40
คำถาม :

เรื่องเกี่ยวกับมนุษย์ เป็นการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ เป็นคำอธิบายในวิชาใด

ข้อที่ 22/40
คำถาม :

เพราะเหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์

ข้อที่ 23/40
คำถาม :

ในชีวิตประจำวันนักเรียนต้องบริโภคสินค้าและบริการอะไรบ้างที่เรียกว่าปัจจัย 4

ข้อที่ 24/40
คำถาม :

เมื่อมนุษย์จำเป็นต้องบริโภคปัจจัย 4 แต่ทุกคนไม่สามารถทำเองได้ จึงเป็นมูลเหตุ ที่ทำให้มีการทำสิ่งใด

ข้อที่ 25/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นความหมายของการผลิต

ข้อที่ 26/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นตัวอย่างของการผลิต

ข้อที่ 27/40
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยในการผลิต

ข้อที่ 28/40
คำถาม :

ใครเป็นผู้บริโภคที่ดี

ข้อที่ 29/40
คำถาม :

ข้อใดจัดว่าเป็นแรงงาน

ข้อที่ 30/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรมากที่สุด

ข้อที่ 31/40
คำถาม :

การใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมเกิดประโยชน์อย่างไร

ข้อที่ 32/40
คำถาม :

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใครเกี่ยวข้องน้อยที่สุด

ข้อที่ 33/40
คำถาม :

ซื้อและใช้จากของที่ผลิตได้ในท้องถิ่น ไม่ก่อหนี้ มีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นลักษณะของข้อใด

ข้อที่ 34/40
คำถาม :

ทางสายกลางที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดี รู้จักพอประมาณ รู้ทันโลก มีความสัมพันธ์กับข้อความในข้อใด

ข้อที่ 35/40
คำถาม :

ข้อใดคือเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่เกษตรกร

ข้อที่ 36/40
คำถาม :

โดยสรุปหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดชัดเจนที่สุด

ข้อที่ 37/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นการนำวิธีการเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ข้อที่ 38/40
คำถาม :

การบริหารจัดการทรัพยากรคือข้อใด

ข้อที่ 39/40
คำถาม :

ข้อใดเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร

ข้อที่ 40/40
คำถาม :

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกันกับด้านใด

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน